kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Strategie vytvoření a správy DSS byla vydána dne 5. 5. 2021 generálním ředitelem Agentury ČAS. Strategie byla vydána v souladu s opatřením č. 9 usnesení vlády č. 41 ze dne 18. ledna 2021.

 

Implementační plán strategie vytvoření a správy DSS byl vydán v souladu se Strategií. Obsahuje přesný popis způsobu řízení a plán realizace.

 

Další podrobné informace najdete v sekci Příprava a spolupráce.

Strategie vytvoření a správy DSS byla vydána dne 5. 5. 2021 generálním ředitelem Agentury ČAS. Strategie byla vydána v souladu s opatřením č. 9 usnesení vlády č. 41 ze dne 18. ledna 2021.

 

Implementační plán strategie vytvoření a správy DSS byl vydán v souladu se Strategií. Obsahuje přesný popis způsobu řízení a plán realizace.

 

Další podrobné informace najdete v sekci Příprava a spolupráce.

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky