kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Spolupráce na přípravě DSS je nejstěžejnějším bodem celého procesu vytvoření a správy DSS. Do přípravy jsou zainteresováni externí experti, zájmové skupiny, akademická sféra a jiné odborné skupiny napříč Českou republikou.

 

Vytvoření DSS je řízeno Implementačním plánem Strategie a vytvoření DSS. V plánu je uvedeno celkem 11 dílčích cílů. Každý dílčí cíl se dělí na záměry a ty pak na konkrétní úkoly. Záměry tvoří tzv. Zásobník záměrů, který je pravidelně aktualizován.

 

Zásobník záměrů  
Akční plán DSS – harmonogram  01/2022
   

 

  

 

Chcete se zapojit do tvorby zásobníku a plnění záměrů? Vyplňte tento formulář a zašlete ho na adresu BIM@agentura-cas.cz  s uvedením předmětu Záměr DSS. 

 

Váš záměr bude pečlivě posouzen a v případě relevantnosti zapojen do zásobníku a harmonogramu plánu.

Spolupráce na přípravě DSS je nejstěžejnějším bodem celého procesu vytvoření a správy DSS. Do přípravy jsou zainteresováni externí experti, zájmové skupiny, akademická sféra a jiné odborné skupiny napříč Českou republikou.

 

Vytvoření DSS je řízeno Implementačním plánem Strategie a vytvoření DSS. V plánu je uvedeno celkem 11 dílčích cílů. Každý dílčí cíl se dělí na záměry a ty pak na konkrétní úkoly. Záměry tvoří tzv. Zásobník záměrů, který je pravidelně aktualizován.

 

Zásobník záměrů  
Akční plán DSS – harmonogram  01/2022
   

 

  

 

Chcete se zapojit do tvorby zásobníku a plnění záměrů? Vyplňte tento formulář a zašlete ho na adresu BIM@agentura-cas.cz  s uvedením předmětu Záměr DSS. 

 

Váš záměr bude pečlivě posouzen a v případě relevantnosti zapojen do zásobníku a harmonogramu plánu.

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky