kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Výkonný projektový tým (VPT) provádí výkon projektového řízení IP, jmenuje OTO a PS. Současně připravuje a předkládá návrhy TK. Dále zajišťuje soulad dílčích cílů, záměrů a úkolů, koordinuje a dohlíží na celkovou architekturu DSS, zajišťuje provázanost jednotlivých účelů užití dat, komunikuje výstupy navenek a koordinuje DSS se SFDI. VPT řídí projektový manažer.

 

Chcete zaslat podněty v oblasti řízení DSS? Vyplňte formulář dole pod tímto textem a uveďte téma DSS, nebo zašlete na adresu BIM@agentura-cas.cz a do předmětu uveďte DSS. Děkujeme.

Složení týmu


Projektová manažerka

Ing. Kateřina Schön
Členové:
Ing. Štěpánka Michálková
Ing. Petr Tesař
Ing. Tereza Zubrová
Lucie Martínková
Zbyněk Pechan
Jiří Bedrlík
Lukáš Pavlica

 

Výkonný projektový tým (VPT) provádí výkon projektového řízení IP, jmenuje OTO a PS. Současně připravuje a předkládá návrhy TK. Dále zajišťuje soulad dílčích cílů, záměrů a úkolů, koordinuje a dohlíží na celkovou architekturu DSS, zajišťuje provázanost jednotlivých účelů užití dat, komunikuje výstupy navenek a koordinuje DSS se SFDI. VPT řídí projektový manažer.

 

Chcete zaslat podněty v oblasti řízení DSS? Vyplňte formulář dole pod tímto textem a uveďte téma DSS, nebo zašlete na adresu BIM@agentura-cas.cz a do předmětu uveďte DSS. Děkujeme.

Složení týmu


Projektová manažerka

Ing. Kateřina Schön
Členové:
Ing. Štěpánka Michálková
Ing. Petr Tesař
Ing. Tereza Zubrová
Lucie Martínková
Zbyněk Pechan
Jiří Bedrlík
Lukáš Pavlica

 

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky