kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Výkonný projektový tým (VPT) provádí výkon projektového řízení IP, jmenuje OTO a PS. Současně připravuje a předkládá návrhy TK. Dále zajišťuje soulad dílčích cílů, záměrů a úkolů, koordinuje a dohlíží na celkovou architekturu DSS, zajišťuje provázanost jednotlivých účelů užití dat, komunikuje výstupy navenek a koordinuje DSS se SFDI. VPT řídí projektový manažer.

 

Chcete zaslat podněty v oblasti řízení DSS? Vyplňte formulář dole pod tímto textem a uveďte téma DSS, nebo zašlete na adresu BIM@agentura-cas.cz a do předmětu uveďte DSS. Děkujeme.

Složení týmu


Projektová manažerka

Ing. Kateřina Schön
Členové:
Ing. Štěpánka Michálková
Ing. Petr Tesař
Ing. Tereza Zubrová
Lucie Martínková

Výkonný projektový tým (VPT) provádí výkon projektového řízení IP, jmenuje OTO a PS. Současně připravuje a předkládá návrhy TK. Dále zajišťuje soulad dílčích cílů, záměrů a úkolů, koordinuje a dohlíží na celkovou architekturu DSS, zajišťuje provázanost jednotlivých účelů užití dat, komunikuje výstupy navenek a koordinuje DSS se SFDI. VPT řídí projektový manažer.

 

Chcete zaslat podněty v oblasti řízení DSS? Vyplňte formulář dole pod tímto textem a uveďte téma DSS, nebo zašlete na adresu BIM@agentura-cas.cz a do předmětu uveďte DSS. Děkujeme.

Složení týmu


Projektová manažerka

Ing. Kateřina Schön
Členové:
Ing. Štěpánka Michálková
Ing. Petr Tesař
Ing. Tereza Zubrová
Lucie Martínková

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky