kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Technická komise je poradní orgán řídicího orgánu pro DSS. Doporučuje ke schválení Řídicímu orgánu pro DSS výstupy záměrů a úkolů předané VPT DSS, navrhuje VPT DSS záměry, změny a další postupy.

Složení technické komise k 3.8. 2021: 
Agentura ČAS: Lucie Martínková (projektování)
klíčové agendy státu: Mgr. Jiří Čtyroký (DSŘ+DTM)
nominant SFDI: Ing. Martin Sirotek
nominant ČKA: Ing. Aleš Marek
nominant ČKAIT: Ing. Radim Loukota
nominant SPS: Ing. Karel Vonka
nominant MPO: Ing. arch. Romana Darmovzalová
nominant czBIM: Ing. Rudolf Vyhnálek

Technická komise je poradní orgán řídicího orgánu pro DSS. Doporučuje ke schválení Řídicímu orgánu pro DSS výstupy záměrů a úkolů předané VPT DSS, navrhuje VPT DSS záměry, změny a další postupy.

Složení technické komise k 3.8. 2021: 
Agentura ČAS: Lucie Martínková (projektování)
klíčové agendy státu: Mgr. Jiří Čtyroký (DSŘ+DTM)
nominant SFDI: Ing. Martin Sirotek
nominant ČKA: Ing. Aleš Marek
nominant ČKAIT: Ing. Radim Loukota
nominant SPS: Ing. Karel Vonka
nominant MPO: Ing. arch. Romana Darmovzalová
nominant czBIM: Ing. Rudolf Vyhnálek

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky