kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

OTO týmy plní roli odborných zpracovatelů a garantů za danou oblast. OTO týmy jsou jmenovány a koordinovány projektovým manažerem. 

 

OTO týmy budou průběžně vznikat podle potřeb rozvoje DSS především v kontextu prioritních účelů užití. Jejich seznam a složení expertů zde budou průběžně zveřejňovány.

 

 

 

Chcete se zapojit do práce OTO? 

Vyplňte formulář dole pod tímto textem a uveďte téma OTO DSS, nebo zašlete na adresu BIM@agentura-cas.cz a do předmětu uveďte DSS. Děkujeme.

 

 

Spolupráce OTO na tvorbě datových šablon z pohledu účelu užití probíhá způsobem zobrazeným na obrázku:

OTO týmy plní roli odborných zpracovatelů a garantů za danou oblast. OTO týmy jsou jmenovány a koordinovány projektovým manažerem. 

 

OTO týmy budou průběžně vznikat podle potřeb rozvoje DSS především v kontextu prioritních účelů užití. Jejich seznam a složení expertů zde budou průběžně zveřejňovány.

 

 

 

Chcete se zapojit do práce OTO? 

Vyplňte formulář dole pod tímto textem a uveďte téma OTO DSS, nebo zašlete na adresu BIM@agentura-cas.cz a do předmětu uveďte DSS. Děkujeme.

 

 

Spolupráce OTO na tvorbě datových šablon z pohledu účelu užití probíhá způsobem zobrazeným na obrázku:

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky