kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Pracovní skupiny jsou skupiny odborníků, které mají mezi resortní přesah. PS nemusí být jmenovány v rámci Agentury ČAS a mají zásadní dopad do vytvoření DSS.

 

Pracovní skupiny budou průběžně vznikat či budou začleňovány podle potřeb rozvoje DSS. Jejich seznam a složení expertů zde budou průběžně zveřejňovány.

 

Chcete se zapojit do práce pracovních skupin? Vyplňte formulář dole pod tímto textem a uveďte téma PS DSS, nebo zašlete na adresu BIM@agentura-cas.cz a do předmětu uveďte PS DSS. Děkujeme.

Pracovní skupiny jsou skupiny odborníků, které mají mezi resortní přesah. PS nemusí být jmenovány v rámci Agentury ČAS a mají zásadní dopad do vytvoření DSS.

 

Pracovní skupiny budou průběžně vznikat či budou začleňovány podle potřeb rozvoje DSS. Jejich seznam a složení expertů zde budou průběžně zveřejňovány.

 

Chcete se zapojit do práce pracovních skupin? Vyplňte formulář dole pod tímto textem a uveďte téma PS DSS, nebo zašlete na adresu BIM@agentura-cas.cz a do předmětu uveďte PS DSS. Děkujeme.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky