kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Společné datové prostředí (CDE) je jedním z pilířů metody BIM. Při jejím používání hraje velmi důležitou úlohu, postupně v něm vzniká a sdílí se informační model stavby (IMS). Bez přílišné nadsázky lze říci, že bez funkčního CDE není možné dosáhnout naplnění oprávněných očekávání v podobě zjednodušení práce s informacemi při výstavbových projektech. Zkrátka s úspěšným nasazením a provozem společného datového prostředí stojí a padá efektivní využívání metody BIM. Právě do společného datového prostředí se totiž musí přesunout veškerá důležitá komunikace a běžet přes něj i všechny procesy. A to nejen během samotného budování stavby, ale i později během jejího užívání, zároveň je zde uložen také digitální model stavby (DiMS), který je vlastně vizualizací výsledné stavby a obsahuje v sobě kromě grafické 3D podoby dat i množství takzvaných negrafických informací (například rozměry, plocha, objem, požární odolnost, nosnost, právě tak i informace o umístění, záruce, ceně a mnoho dalších).

 

 


 

 

Pozor na vlastnictví informací

Právě přesunem komunikace i procesů do digitálního světa reprezentuje CDE v praxi to, jak mění metoda BIM dosavadní způsob práce. I proto jeho používání budí u řady veřejných zadavatelů – a nejen jich – jisté obavy či nedůvěru. Těžko se  orientují na trhu poskytovatelů CDE řešení, a proto mnohdy využijí nabídku připojit se do CDE provozovaného některým z partnerů v rámci výstavbového projektu. Ve skutečnosti se ale v tomto, zdánlivě snadném a výhodném, řešení skrývá řada zádrhelů. Je třeba si především uvědomit, že provozovatel společného datového prostředí je z podstaty vlastníkem všech informací v něm uložených. To znamená, že pokud veřejný zadavatel předá provoz CDE některému z partnerů v rámci projektu, zároveň se tím vzdává také plné kontroly přístupu ke sdíleným informacím, a přestává být tak jejich vlastníkem.

 

Vlastník stavby, tedy veřejný zadavatel, by navíc mohl po dokončení projektu přijít o informace či jejich část uloženou v IMS. V té chvíli totiž přijde o přístup do provozovaného CDE a jakýkoliv dohodnutý export vždy přinese určitou ztrátu informací. Přitom ale, jedním z hlavních benefitů využívání metody BIM je schopnost využívat informací v IMS po celou dobu životního cyklu stavby, tedy i později pro správu a údržbu stavby. Jako nejvhodnější varianta se proto jednoznačně jeví situace, kdy je vlastník stavby současně provozovatelem CDE řešení. Jen tak zůstává také vlastníkem všech v něm obsažených informací, takže bude vždy řídit pravidla jejich požívání a přístupu k nim. Kromě toho bude mít jistotu, že při všech výstavbových projektech budou jeho zaměstnanci pracovat v jediné aplikaci.

Pomoc při výběru – spolupráce s předními dodavateli CDE řešení

Vyznat se v nabídce jednotlivých poskytovatelů CDE řešení na českém trhu může být pro veřejné zadavatele poměrně obtížné. Zejména v okamžiku, kdy zatím ještě přesně neznají ani své potřeby. Aby je podpořil při hledání správné vlastní cesty k provozování společného datového prostředí, rozhodl se odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci navázat na model spolupráce, který se osvědčil již u dodavatelů CAD/BIM systémů. Proto byli přizváni ke spolupráci klíčoví hráči na českém trhu také z řad firem nabízejících CDE řešení.

Na základě prvního pracovního setkání této skupiny vznikla iniciativa sestavit základní mapu indikativních nabídek CDE řešení, reprezentujících většinu významných hráčů na trhu. Nabídky jsou zpracovány podle jednotného zadání a ve stejné struktuře a umožňují tak veřejným zadavatelům vytvořit si základní přehled při výběru vhodného CDE řešení pro své pilotní projekty. Tyto nabídky lze najít přehledně seřazeny (abecedně podle produktu) v dokumentu Společné datové prostředí (CDE) – indikativní nabídky dodavatelů pro využití v pilotních projektech. Ten doplňuje již vydané texty Společné datové prostředí (CDE) – přehled atributů pro výběr a Společné datové prostředí (CDE) zavedení a využívání v organizaci veřejného zadavatele. Ty doplňuje také Příloha 2 BIM Protokolu, která pomáhá veřejným zadavatelům specifikovat požadavky na společné datové prostředí v případě, že jeho poskytnutí nechají na svém dodavateli projektu.

 

Spolupráce s poskytovateli CDE řešení bude samozřejmě pokračovat. Další pracovní setkání je naplánováno na konec června 2021. Cílem této spolupráce je vzájemně hledat transparentní společné aktivity pro podporu rozvoje využívání společného datového prostředí veřejným sektorem, a to i v kontextu připravovaného zákona o informačním modelu, informačním a digitálním modelování (Zákon o BIM), který se v současnosti připravuje a brzy vstoupí do legislativního procesu.

 

 

 

 

 

 

Související články

 

16. 11. - Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021  | Osvěta
Na 16. listopadu 2021 byl vypsán druhý letošní termín kurzu zaměřeného na Český smluvní standard a BIM Protokol.
25.11. - Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021  | Osvěta
Na 25. listopadu 2021 byl vypsán termín kurzu zaměřeného na Český smluvní standard a BIM Protokol.
30. 11. 2021 - Správa informací o stavbě (CDE)
26.9.2021  | Osvěta
Na 30. listopadu je vypsán druhý letošní termín kurzu zaměřeného zejména na společné datové prostředí (CDE).
18. 11. 2021 - Správa informací o stavbě (CDE)
26.9.2021  | Osvěta
První letošní termín kurzu zaměřeného zejména na společné datové prostředí (CDE)
Kurz: Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz uvede účastníky do komplexní problematiky řešení smluvních vztahů v digitálním prostředí a seznámí s principy Českého smluvního standardu
Kurz: Správa informací o stavbě (CDE)
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz seznámí detailně s problematikou využívání společného datového prostředí (CDE) a naučí se také provést úvodní analýzu před nasazením CDE.
Kurz: Základy informačního modelu stavby
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz Základy informačního modelu stavby seznámí účastníky se základními principy a filozofií vytváření informačního modelu stavby a základními pojmy.
Výzva V. programu nabízí malým a středním organizacím podporu adaptace metody BIM
Radka Páleníková  |  15.9.2021  | Odborné
MPO připravilo výzvu V. programu podpory ICT a SDÍLENÉ SLUŽBY – Digitální podnik, která je zaměřena na vybudování digitálního podniku.
První část Datového standardu staveb (DSS) pro DSP vydána.
Kateřina Schön  |  27.6.2021  | Odborné
Datový standard staveb (DSS) je základem pro plné využití digitálního modelu stavby metody BIM. První část, určená pro fázi DSP, byla právě vydána.
Ohlédnutí za workshopem Společné datové prostředí (CDE)
Radka Páleníková  |  17.6.2021  | Osvěta
Dne 16.6. 2021 proběhl další z workshopů určených zájemcům z řad veřejných zadavatelů a to na téma Společné datové prostředí (CDE).
Informační nebo digitální model? Co je co v BIM
Jan Lodl  |  11.6.2021  | Osvěta
Základem metody BIM je práce s informačním modelem stavby. Co to vlastně je? I když si to řada lidí stále myslí, není to 3D model a jeho zobrazení.
Seznamte se: Společné datové prostředí
Jan Lodl  |  31.5.2021  | Osvěta
Společné datové prostředí je základem využívání metody BIM. Seznámit se s jeho fungováním můžete na workshopu 16. června 2020.
Společné datové prostředí: vstup do digitálního stavebnictví
Jaroslav Nechyba  |  11.12.2020  | Osvěta
Metoda BIM je budoucností českého stavebnictví v digitálním věku. Jedním z pilířů jejího úspěšného zavedení do praxe je nasazení a provoz CDE.
Úvodní dokument pro oblast společného datového prostředí (CDE)
Jaroslav Nechyba  |  16.4.2020  | Osvěta
Dokument je primárně určen zadavatelům pro základní orientaci v atributech při výběru konkrétního softwarového řešení CDE.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky