kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Ohlédnutí za workshopem: Společné datové prostředí CDE pořízení, využití a praktické zkušenosti

Společné datové prostředí CDE – základní představení

Společné datové prostředí (CDE) je jedním z pilířů metody BIM. V úvodním příspěvku představil Jaroslav Nechyba Role a využití CDE u zadavatele. Pozornost věnoval mj. správě informací o stavbě z pohledu vlastníka stavby. Zájemcům o tuto problematiku připomněl metodiky připravené Českou agenturou pro standardizaci, které jsou k dispozici ke stažení na portálu KoncepceBIM.cz: Metodika CDE – přehled atributů pro výběr a Metodika pro interní použití CDE v organizaci.

 

 

Praktické zkušenosti s využitím CDE

O praktické zkušenosti při spolupráci se zadavateli se podělil Vladimír Martínek z AED Project v prezentaci nazvané CDE v prostředí projektové firmy. Následoval blok, v kterém se věnoval Jaroslav Nechyba tomu, jak začít a jak nejlépe CDE vyzkoušet. Pozornost věnoval mj. představení výhod a nevýhod vlastnictví CDE, ale také jednotlivým krokům, které vedou k úspěšné implementaci do organizace. O praktické zkušenosti veřejného zadavatele s provozem vlastního CDE na pilotním projektu se podělil Vladimír Bednář z Nejvyššího kontrolního úřadu. Ze získaných zkušeností potvrdil, že vlastnictví CDE je pro organizaci velmi důležité. Zároveň upozornil na úskalí, s kterými se při výběru vhodných řešení potýkali. 

 

 

Pomůcky pro hledání vhodného řešení

Praktický přehled CDE řešení dostupných na českém trhu, představil Pavel Vlasák, který zastupoval Odbornou radu pro BIM. Cílem tohoto projektu je nejen shromáždit informace o jednotlivých řešeních CDE, ale také vyhodnotit jejich nejdůležitější vlastnosti a zprostředkovat databázi široké odborné veřejnosti. Výstupem je jejich prezentace na webu najdicde.cz. V závěru představil Jaroslav Nechyba praktického pomocníka pro hledání vhodného CDE řešení - dokument Společné datové prostředí (CDE) – indikativní nabídky dodavatelů pro využití v pilotních projektech, který je k dispozici ve formátu PDF zde na portálu KoncepceBIM.cz.

 

Ve spolupráci s poskytovateli CDE řešení budeme v odboru Koncepce BIM pokračovat. Další pracovní setkání je naplánováno na konec června 2021. Cílem této spolupráce je vzájemné hledání transparentní společné aktivity pro podporu rozvoje využívání společného datového prostředí veřejným sektorem, a to i v kontextu připravovaného zákona o informačním modelu, informačním a digitálním modelování (Zákon o BIM), který se v současnosti připravuje a brzy vstoupí do legislativního procesu.

 

Workshop proběhl online formou za účasti téměř stovky zájemců z celé republiky. Pro velký zájem, nejen z řad veřejných zadavatelů, jsme se rozhodli nabídnout záznam workshopu prostřednictvím youtube kanálu.Neváhejte se seznámit, připomenout si prezentace z tohoto workshopu.

 

 

Související články

 

Druhý ročník Summitu Koncepce BIM: 24. února 2021
Martina Kourková  |  20.1.2022
Summit Koncepce BIM proběhne on-line 24. 2. v PVA EXPO PRAHA. Zavádění metody BIM ve veřejné správě tu představí experti z řady evropských zemí.
Projekt s BIM o třetinu dražší? Nesmysl, tvrdí Zdeněk Rudovský
Jan Lodl  |  27.8.2021
Podle zkušeností ČVUT je klíčem k úspěchu projektu s využitím metody BIM důsledná kontrola kvality modelu. Tvrdí její zástupce Zdeněk Rudovský.
Metodika pomáhá začlenit stavebním školám metodu BIM do výuky
Jan Lodl  |  23.7.2021
Účast na workshopem zaměřených na začlenění BIM do výuky je pro školy užitečná. Pomáhá podle naprosté většiny zúčastněných.
Osm indikativních nabídek CDE řešení pro pilotní projekty
Jan Lodl  |  16.6.2021  | Odborné
Pro lepší orientaci v nabídkách CDE řešení jsme pro veřejné zadavatele zapojené do programu pilotních projektů připravili indikativní nabídky.
Informační nebo digitální model? Co je co v BIM
Jan Lodl  |  11.6.2021
Základem metody BIM je práce s informačním modelem stavby. Co to vlastně je? I když si to řada lidí stále myslí, není to 3D model a jeho zobrazení.
Seznamte se: Společné datové prostředí
Jan Lodl  |  31.5.2021
Společné datové prostředí je základem využívání metody BIM. Seznámit se s jeho fungováním můžete na workshopu 16. června 2020.
Společné datové prostředí: vstup do digitálního stavebnictví
Jaroslav Nechyba  |  11.12.2020
Metoda BIM je budoucností českého stavebnictví v digitálním věku. Jedním z pilířů jejího úspěšného zavedení do praxe je nasazení a provoz CDE.
Úvodní dokument pro oblast společného datového prostředí (CDE)
Jaroslav Nechyba  |  16.4.2020
Dokument je primárně určen zadavatelům pro základní orientaci v atributech při výběru konkrétního softwarového řešení CDE.
Připravujeme workshopy ve druhém čtvrtletí - akce odloženy
Martina Kourková  |  16.3.2020
Připravujeme workshopy v souvislosti s postupem implementace metody BIM pro různé cílové skupiny - akce odloženy
Podzimní smršť workshopů s vládní Koncepcí BIM
Martina Kourková  |  27.9.2019
Podzim je v plném proudu a máme za sebou první vlnu workshopů pro smluvní standardy. Ještě máme před sebou diskusní workshopy a Summit Koncepce BIM.
Máme za sebou úspěšné zahájení workshopů pro pilotní projekty
Martina Kourková  |  24.9.2019
V minulých dnech byla postupně v Praze, Brně a Ostravě zahájena série workshopů věnovaných nástupu metody BIM do českého stavebnictví.
Workshopy se zaměřením na pilotní projekty – Praha – kapacita naplněna
Martina Kourková  |  3.9.2019
Workshop v Praze na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu je již zcela naplněn, zveme všechny zájemce o tyto workshopy do Brna 12.9. a Ostravy 19.9.
Workshopy pro veřejné zadavatele se zaměřením na pilotní projekty
28.6.2019
Hlavními tématy jsou seznámení se s aktuálním stavem implementace Koncepce BIM a zamýšleného rozsahu povinností veřejného zadavatele od roku 2022.
První Summit Koncepce BIM v listopadu 2019
Martina Kourková  |  23.5.2019
Vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu převzali záštitu nad Summitem Koncepce BIM.
Workshop pro recenzenty 20.11. 2018
Lukáš Klee  |  29.11.2018
Úspěšně proběhl první workshop pro registrované recenzenty, kde byly představeny výstupy pracovních skupin PS02 a PS03.
Workshopy k pilotním projektům
Jaroslav Nechyba  |  12.10.2018
Úvodní akce pro veřejné zadavatele ukázali jejich zájem a jsou startem pro další rozvoj vzájemné spolupráce.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Předregistrace na kurz vzdělávání
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky