kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

První část Datového standardu staveb (DSS) vydána. Využití má v dokumentaci pro stavební povolení (DSP)

Kateřina Schön  |  27.6.2021

Metoda BIM přináší pro všechny stavařské profese zjednodušení v podobě možnosti pracovat s jedním informačním modelem stavby (IMS) a tedy sdílet všechny potřebné informace. Nebude tak nutné některé informace opakovaně zadávat znovu, a především budou mít všichni jistotu, že informace obsažené v IMS jsou aktuální a platné. To výrazně zefektivní práci a dodá větší jistotu rozhodování. Nicméně abychom tento cíl mohli dosáhnout, potřebujeme společný komunikační jazyk, který všechny různorodé stavařské profese propojí.

 

Důležitou součástí informačního modelu stavby jsou totiž i digitální modely stavby (DiMS), které jsou stále pro veřejnost, a to dokonce i odbornou, nejviditelnější částí BIM a často jsou označovány jako 3D modely. A právě pro ně je základem společného komunikačního jazyka datový standard staveb (DSS), což je soubor požadavků na negrafické informace (vlastnosti) o stavbě spolu s požadavky, jak bude stavba, nebo její dílčí části, graficky modelována. V podstatě je to databáze vlastností všech typů prvků stavby sdružených do datových šablon. Její součástí je i stanovení jejich zápisu do otevřeného formátu IFC, využití klasifikace a tak dále. Datový standard staveb pak zajistí přístup k informacím z DiMS různým stavařským profesím z jimi používaných softwarových nástrojů a samozřejmě i spolehlivé uložení jimi přidaných informací zpět do DiMS.

 

Příprava dokumentace pro stavební povolení (DSP) digitálně

Vydání DSS je skutečně jedním z pilířů Koncepce zavádění metody BIM, proto na jeho přípravě pracuje odbor Koncepce BIM Agentury ČAS již dlouhou dobu. Bohužel hledání společného kompromisu mezi všemi zainteresovanými trvalo mnohem déle, než bychom všichni chtěli. K zavedení datového standardu staveb je totiž klíčové nalézt shodu napříč celým stavebním sektorem a jednotlivými profesemi. Cestu k tomu otevřelo v srpnu 2020 memorandum o spolupráci uzavřené s Českou komorou architektů (ČKA), Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Nyní se podařilo najít shodu expertů zastupujících jednotlivé organizace a může tak být vydána první malá dílčí část budoucího datového standardu staveb – DSS určený k přípravě dokumentace pro stavební povolení.

První část vydaného datového standardu staveb je tedy prozatím určena pro využití zadavateli veřejných stavebních zakázek zprostředkovaně. Zaměřuje se zejména na účely užití generálními projektanty a jejich profesanty. Je to ostatně dáno i tím, že právě projektanti mají, díky možnostem současných CAD/BIM systémů, s prací v digitálním světě již velké zkušenosti. Aktuálně vydaná část DSS je proto určena pro stupeň projektové dokumentace označené jako DSP – minimum a veřejní zadavatelé ji mohou využít ve svých BIM protokolech ke specifikaci účelů užití koordinace a vytvoření výkresové dokumentace. Obě tato užití jsou velmi důležitá pro fázi přípravy podkladů pro stavební povolení. Proto bylo také experty obou komor identifikováno jako prioritní vydání právě DSS pro DSP.

 

Na cestě ke kompletnímu datovému standardu staveb

Vydání první části DSS je pouze prvním, ale důležitým krokem, který je odrazem zvýšené pozornosti věnované přípravě celého datového standardu staveb. Spolupráce s dalšími profesními organizacemi tím v žádném případě nekončí, spíše naopak. Již nyní běží diskuse nad podobou datového standardu staveb určeného pro využití při přípravě dokumentace pro území rozhodnutí (DUR) a dalších částí v podobě dokumentace pro provedení stavby (DPS). Nejde samozřejmě o uzavřený proces, naopak otevírá se prostor pro spolupráci se zhotoviteli a zástupci všech dalších stavařských profesí, tak aby DSS umožnil skutečně funkční sdílení informací o stavbě napříč celým jejím životním cyklem.

 

V rámci aktivit odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci postupně vznikají – v souladu s nově připravenou strategií vytvoření a správy DSSodborné technické týmy (OTO) pracující na dílčích účelech užití DSS. K vytvoření alespoň klíčových částí celkového datového standardu staveb se tak mílovými kroky přibližujeme.

 

 

Související články

 

16. 11. - Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021  | Osvěta
Na 16. listopadu 2021 byl vypsán druhý letošní termín kurzu zaměřeného na Český smluvní standard a BIM Protokol.
25.11. - Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021  | Osvěta
Na 25. listopadu 2021 byl vypsán termín kurzu zaměřeného na Český smluvní standard a BIM Protokol.
30. 11. 2021 - Správa informací o stavbě (CDE)
26.9.2021  | Osvěta
Na 30. listopadu je vypsán druhý letošní termín kurzu zaměřeného zejména na společné datové prostředí (CDE).
18. 11. 2021 - Správa informací o stavbě (CDE)
26.9.2021  | Osvěta
První letošní termín kurzu zaměřeného zejména na společné datové prostředí (CDE)
Kurz: Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz uvede účastníky do komplexní problematiky řešení smluvních vztahů v digitálním prostředí a seznámí s principy Českého smluvního standardu
Kurz: Správa informací o stavbě (CDE)
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz seznámí detailně s problematikou využívání společného datového prostředí (CDE) a naučí se také provést úvodní analýzu před nasazením CDE.
Kurz: Základy informačního modelu stavby
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz Základy informačního modelu stavby seznámí účastníky se základními principy a filozofií vytváření informačního modelu stavby a základními pojmy.
Část DSS týkající se dokumentace pro územní rozhodnutí vydána
Kateřina Schön  |  21.9.2021  | Osvěta
Datový standard staveb se rozšířil o další část. Tentokráte se týká dokumentace pro územní rozhodnutí se dvěma účely užití.
Osm indikativních nabídek CDE řešení pro pilotní projekty
Jan Lodl  |  16.6.2021  | Odborné
Pro lepší orientaci v nabídkách CDE řešení jsme pro veřejné zadavatele zapojené do programu pilotních projektů připravili indikativní nabídky.
Informační nebo digitální model? Co je co v BIM
Jan Lodl  |  11.6.2021  | Osvěta
Základem metody BIM je práce s informačním modelem stavby. Co to vlastně je? I když si to řada lidí stále myslí, není to 3D model a jeho zobrazení.
Schön: Hledáme společnou řeč. Pro stavebnictví i mezi sebou
Jan Lodl  |  17.5.2021  | Osvěta
Díky datovému standardu staveb mohou všechny stavební profese mluvit stejnou řečí. Musíme se ale shodnout, jak bude vypadat.
Výuka metody BIM a Datový standard staveb v programech vysokých škol
PhDr. Lucie Švamberková  |  20.11.2020  | Osvěta
Celkem 22 zástupců akademické sféry se sešlo na druhém workshopu týkajícím se výuky metody BIM na vysokých školách stavebního zaměření.
Zveřejnění formátu pro přenos datových šablon DSS
Ing. Martin Černý  |  3.6.2020  | Odborné
Technické řešení, které umožní po implementaci softwarovými poskytovateli významně snížit pracnost a zvýšit kvalitu informačních modelů staveb.
Příprava a správa datového standardu staveb
Jaroslav Nechyba  |  3.6.2020  | Odborné
Aktuální stav příprav úvodní verze DSS pro pilotní projekty pozemních staveb.
Spuštěn datový standard staveb a klasifikační systém
Jaroslav Nechyba  |  3.6.2020  | Osvěta
DSS spolu s CCI je jedním ze stěžejních standardů podporujících sdílení a přenos informací mezi účastníky v rámci celého životního cyklu stavby.
Datová interoperabilita DDSS prostřednictvím IFC
Ing. Martin Černý  |  3.5.2019  | Odborné
Informace o dalším postupu uvnitř článku.
Publikujeme další finální výstup pracovní skupiny 03
Martina Kourková  |  2.5.2019  | Osvěta
Děkujeme pracovní skupině a především všem interním i externím recenzentům, kteří nabídli své praktické zkušenosti a znalosti.
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019  | Osvěta
Publikujeme Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky.
Použití BIM (BIM uses) – základní mapa datového standardu - kontrola článku
Ing. Josef Žák, Ph.D.  |  12.10.2018  | Osvěta
Mapa je základním dokumentem pro každého, kdo hledá cestu. Pro datový standard je takovou mapou použití BIM. Základ máme navržen, a co bude dál?

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky