kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

BIM - facility management

22.6.2021

V rámci projektu řešeného se středními průmyslovými školami stavebními zřizovanými Krajem Vysočina budou studenti škol v rámci odborné výuky a za podpory pedagogického vedení zpracovávat tzv. digitální modely staveb předem určených objektů.

 

Předpokládá se následující řešení:

 

  • Krajská knihovna Vysočiny: Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod
  • Krajský úřad Kraje Vysočina – budova E a F: Střední škola stavební Jihlava
  • Střední škola stavební Třebíč – rekonstrukce tělocvičen a nádvoří: Střední škola stavební Třebíč

 

Předpokladem je, že takto zpracované nebo dopracované modely (dle úrovně stávajících vstupních podkladů) budou využity pro následnou správu a údržbu (facility management, FM) řešených objektů za pomocí SW nástroje pro podporu FM, tzv. CAFM (CAFM, Computer-Aided Facility Management). SW nástroj je dodáván krajem, coby zadavatelem projektu.

 

Účelem projektu je zvýšit kompetence pedagogů a studentů v rámci výuky metody BIM a přispět k implementaci metody BIM do organizace (Kraj Vysočina a jeho příspěvkové organizace).

 

Naplněním účelu tedy je získání kompetencí studentů stavebních průmyslových škol v oblasti využití metody BIM.

Tyto kompetence jsou Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) popsány následovně, kdy student/absolvent:

 

  • K01 – orientuje se ve vývoji metody BIM, chápe ji a dovede s touto metodou pracovat v rámci celého životního cyklu stavby
  • K02 – vysvětlí význam digitalizace a rozlišuje elektronická a digitální data
  • K03 – vysvětlí pojem informační model a popíše grafické a negrafické informace informačního modelu metody BIM
  • K04 – popíše roli a popíše činnosti BIM koordinátora
  • K05 – čerpá potřebné informace z informačního modelu BIM a aplikuje je do praxe
  • K06 – pracuje alespoň s jedním softwarem podporujícím metodu BIM, pro výměnu informací, používá standardizovaný otevřený formát IFC

 

Metodika pro SPŠ stavební:  BIM – digitální stavba a požadavky RVP. Česká agentura pro standardizaci.

 

Dílčím cílem projektu pak je získání modelů stávajících staveb jako podkladu pro správu a údržbu majetku pomocí CAFM a seznámení správců tohoto majetku s funkcionalitami konkrétního SW nástroje za využití BIM modelů.


Financování projektu je plánováno z projektu: Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II - Učíme se ze života pro život 2

Harmonogram projektu: 09/2021 - 11/2023

Související články

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky