kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

V 23. 6. 2021 byly vydány nové dokumenty:


Principy tvorby DiMS pro pilotní projekty

DSS požadované minimum DSP (Dokumentace pro stavební povolení)


V současné době pro vás připravujeme prohlížečku na Datový standard staveb (DSS).

 

 

 

V 23. 6. 2021 byly vydány nové dokumenty:


Principy tvorby DiMS pro pilotní projekty

DSS požadované minimum DSP (Dokumentace pro stavební povolení)


V současné době pro vás připravujeme prohlížečku na Datový standard staveb (DSS).

 

 

 

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky