kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Digitalizace sportovní haly

30.6.2021

Projekt digitalizace sportovní haly je realizován na SPŠ stavební v Hradci Králové zřizované Královéhradeckým krajem v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II).

 

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je mimo jiné vytvoření digitálního modelu stávající stavby sportovní haly na SPŠ stavební v Hradci Králové. Tzv. digitální model (DiMS) bude primárně sloužit ke zvyšování kompetencí pedagogů a studentů v rámci výuky metody BIM. Uplatnění výstupů projektu se předpokládá ve výuce odborných předmětů oborů vzdělání Stavebnictví a Technická zařízení budov. Zároveň se podpoří naplňování kompetencí metody BIM předepsaných Rámcovým vzdělávacím programem (RVP). 

 

 

Kompetence jsou popsány následovně, kdy student/absolvent:

 

  • K01 – orientuje se ve vývoji metody BIM, chápe ji a dovede s touto metodou pracovat v rámci celého životního cyklu stavby
  • K02 – vysvětlí význam digitalizace a rozlišuje elektronická a digitální data
  • K03 – vysvětlí pojem informační model a popíše grafické a negrafické informace informačního modelu metody BIM
  • K04 – popíše roli a popíše činnosti BIM koordinátora
  • K05 – čerpá potřebné informace z informačního modelu BIM a aplikuje je do praxe
  • K06 – pracuje alespoň s jedním softwarem podporujícím metodu BIM, pro výměnu informací, používá standardizovaný otevřený formát IFC

 

Metodika pro SPŠ stavební:  BIM – digitální stavba a požadavky RVP, Česká agentura pro standardizaci.

 

Dílčím cílem projektu je uplatnění digitálního modelu pro efektivní správu a údržbu budovy pomocí CAFM a seznámení žáků studující obor vzdělání Stavebnictví se zaměřením na BIM projektování v rámci předmětu Správa budov.

 

Dílčím záměrem je také popularizace metody BIM v řadách odborné veřejnosti, prostřednictvím tematických workshopů pořádaných v průběhu realizace projektu.

 

Harmonogram projektu: 
01/2021 - 11/2023

Kontaktní formulář

 

Podmínky