kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Galerie obrázků a schémat

Česká agentura pro standardizaci, s.p.o. tímto souhlasí s volným užitím v tištěné či elektronické podobě níže uvedených dokumentů jakými jsou zejména schémata, piktogramy, grafické prvky apod. (dále jen "Dílo"), a to za dále uvedených podmínek (ať již při samostatném užití Díla nebo v případě spojení Díla s jiným dílem nebo při zařazení Díla do díla souborného):

 

  • při užití Díla bude vždy uveden zdroj v tomto tvaru "zdroj: Česká agentura pro standardizaci"
  • Dílo nelze jakkoliv upravovat či jinak měnit
  • Dílo bude užito výlučně za účelem osvěty nebo vzdělávání,
    užití Díla za komerčním účelem není povoleno

 

Stažením kteréhokoliv níže uvedeného Díla potvrzujete, že jste se s výše uvedenými podmínkami jeho užití seznámili a že s nimi bez jakýchkoliv výhrad souhlasíte.

 

 

Schémata a obrázky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loga

Česká agentura pro standardizaci, s.p.o. tímto souhlasí s volným užitím v tištěné či elektronické podobě níže uvedených dokumentů jakými jsou zejména schémata, piktogramy, grafické prvky apod. (dále jen "Dílo"), a to za dále uvedených podmínek (ať již při samostatném užití Díla nebo v případě spojení Díla s jiným dílem nebo při zařazení Díla do díla souborného):

 

  • při užití Díla bude vždy uveden zdroj v tomto tvaru "zdroj: Česká agentura pro standardizaci"
  • Dílo nelze jakkoliv upravovat či jinak měnit
  • Dílo bude užito výlučně za účelem osvěty nebo vzdělávání,
    užití Díla za komerčním účelem není povoleno

 

Stažením kteréhokoliv níže uvedeného Díla potvrzujete, že jste se s výše uvedenými podmínkami jeho užití seznámili a že s nimi bez jakýchkoliv výhrad souhlasíte.

 

 

Schémata a obrázky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loga

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky