kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Odborný tým oblasti (OTO) oceňování  je založeno za účelem sestavení požadavků na vlastnosti k datovým šablonám Datového standardu staveb pro dohodnuté účely užití související s oceňováním pro jednotlivé milníky životního cyklu staveb.

 

Seznam členů najdete v tomto dokumentu.

 

 

 

 

 

 

Odborný tým oblasti (OTO) oceňování  je založeno za účelem sestavení požadavků na vlastnosti k datovým šablonám Datového standardu staveb pro dohodnuté účely užití související s oceňováním pro jednotlivé milníky životního cyklu staveb.

 

Seznam členů najdete v tomto dokumentu.

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky