kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Otázka nezní jestli, ale kdy se zapojí firmy ze stavebního oboru do procesu digitalizace.

Tomáš Svoboda, Callida, s.r.o.  |  23.7.2021

Ovšem výsledky digitalizace v České republice výrazně pokulhávají za evropským průměrem. Přesto se ve veřejné správě objevují výjimky, které potvrzují otřepané úsloví, že to jde, když se chce. Město Třinec se řadí mezi průkopníky digitalizace ve veřejné správě. Při realizaci stavby sportovní haly v roce 2015 zavedlo a využívalo metodu BIM jako jedno z prvních. Magistrát města začal využívat sdílené datové prostředí (CDE), ve kterém jsou zakládány projekty od prvotního záměru, přes výběrové řízení až po samotnou realizaci a následný provoz a správu objektů. Vedoucí odboru investic Magistrátu města Třince Bc. Alexandra Lipowská mi potvrdila, že práce ve sdíleném datovém prostředí urychlí a zjednoduší celý proces přípravy a realizace staveb a dále k tomu dodává: „Všichni pracují se stejnými aktuálními podklady a už se nám nestává, že na stavbě jsou dva různé výkresy, protože ten aktuální se nedostal do správných rukou.“ Ale tím výčet pozitiv CDE nekončí. „A další obrovskou výhodou je pro nás také tzv. zastupitelnost. Pokud některý z techniků onemocní, nebo má jiné překážky v práci, může ho zastoupit okamžitě jeho kolega, protože má přístup ke všem aktuálním datům týkajících se jak realizace, tak přípravy stavby.“ doplňuje paní Lipowská.Díky tomu zvládli na magistrátě v loňském roce zrealizovat téměř všechny plánované investice a další investiční akce připravit na tento rok, přestože kvůli koronavirové epidemii byla na pracovišti zavedena přísná hygienická opatření a polovina zaměstnanců odboru investic byla nucena na delší dobu zůstat doma.

 

Celá agenda z odboru investic pod jednou střechou

Po pozitivních zkušenostech s CDE se začal Magistrát města Třince poohlížet po systémovém řešení, kterým by nahradili do značné míry neefektivní Excel. Volba padla na společnost Callida a od roku 2019 v Třinci využívají jejich systém pro přípravu, realizaci a monitoring stavebních zakázek euroCALC, který je přesně nastavený pro potřeby města. Díky tomu se podařilo sjednotit pod jednu střechu požadavky z různých odborů i příspěvkových organizací. Převedla se do něj celá agenda z odboru investic – ohromný balík informací od roku 2010. euroCALC funguje jako databázový systém, ze kterého se získávají prvotní data k samotné realizaci a následně v něm probíhá tvorba rozpočtování, fakturace, hlídání prostavěnosti apod. „Díky této databázi máme přístup k jednotlivým zakázkám. Lze v ní vyhledávat pomocí řady kritérií: podle městské části, podle typu stavby, zda šlo o chodník, silnici, stavbu apod. Dříve jsme tyto informace museli pracně hledat v šanonech v archivu. Teď na to stačí jeden člověk, který zadá požadovaná kritéria a jednoduše data vyfiltruje, vyexportuje a vytiskne.“ dodává paní Lipowská.

 

Další plán magistrátu? Ještě větší integrace systémů

Magistrát města Třince využívá CDE nejvíce v rámci přípravy a realizace staveb, ale v plánu je prohloubit spolupráci s jednotlivými odbory města a příspěvkovými organizacemi, a to v otázce údržby a plánování oprav. A nejedná se jen o budovy, patří sem i místní komunikace, mosty, vodovodní řady atd. Do budoucna se také počítá s propojením systému euroCALC s portálem pro komunikaci s občany. Ti by měli snadný přístup k veškerým informacím z oblasti investic, které by se automaticky aktualizovaly jako např. schválený rozpočet pro daný rok, stav rozpracovanosti již probíhajících investičních akcí včetně plánu akcí do dalších let a samozřejmě také informace o zrealizovaných stavbách v předchozích letech.

Digitalizace je rozjetý vlak, který nelze zastavit a kdo dřív přistoupí, ten bezesporu získá výrazný náskok před svou konkurencí.