kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Metodika „BIM – digitální stavba a požadavky RVP“ pomáhá začlenit metodu BIM do výuky. Jako užitečnou jí vnímají čtyři pětiny škol

Termín povinné výuky metody BIM na středních školách stavebního zaměření se blíží. Červnového workshopu a školení nazvaného BIM v kostce aneb jak na výuku na středních školách se zúčastnili zástupci přibližně poloviny všech těchto škol v Česku. Do následného dotazníkového šetření se jich zapojilo něco více než 40 procent, což reprezentuje asi čtvrtinu středních stavebních škol u nás. Naprosté většině z nich – 91,7 procenta - účast na workshopu pomohla s přípravami na povinnou výuku BIM od září 2022.

 

 

Loni v září zveřejněná aktualizace Rámcových vzdělávacích plánů (RVP) dala středním odborným školám stavebního zaměření (obory: 36-43-M/01 Stavební materiály; 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí; 36-45-M/01 Technická zařízení budov a 36-47-M/01 Stavebnictví) dva roky na úpravu Školních vzdělávacích plánů (ŠVP) tak, aby se metoda BIM stala povinnou součástí výuky. Týkat se to musí nejpozději prvních ročníků nastupujících od září 2022. Pomoci s přípravami má také série workshopů a seminářů pořádaná odborem Koncepce BIM Agentury ČAS. 

 

 Vnímáte metodiku

Další se konal na konci června 2021 a zúčastnili se jej zástupci 27 středních odborných škol stavebního zaměření. Asi polovina z nich (tedy téměř čtvrtina všech stavebních škol u nás) se zapojila do následného dotazníkového šetření. To potvrzuje, že účast na těchto workshopech je pro školy vítanou podporou. Podle 66,7 procenta workshop v přípravách na začlenění BIM do výuky pomohl, čtvrtina pak odpověděla, že spíše pomohl. I proto vnímají podporu Agentury ČAS jako dostatečnou (75 procent) nebo spíše dostatečnou (25 procent). Více než polovina pak uvažuje o zapojení se do činnosti pracovní skupiny EDU BIM.

 

Jak daleko jste v přípravách na zavedení BIM do výuky?

 

BIM není pro školy úplnou novinkou

Třetina účastníků šetření přitom už BIM do výuky začlenila, necelá polovina se pak o této metodě zmiňuje alespoň okrajově. Můžeme tak říci, že na téměř třech čtvrtinách stavebních škol žáci již o metodě BIM alespoň slyšeli. Téměř 92 procent zástupců škol pak BIM vnímá jako velmi vhodnou a užitečnou část výuky. Pro zástupce škol jsou důležité především kvalitní, přesné a praktické informace o tom, jak BIM do výuky co nejlépe začlenit. To ostatně potvrzuje i fakt, že polovina z nich považovala za nejpřínosnější prezentaci o tom, jak začlenit požadavky RVP do školních vzdělávacích plánů. Shodně téměř 17 procent pak ocenilo úvodní seminář „Vše co bychom měli vědět o BIM“ a informace o práci části skupiny EDU BIM zaměřené na výuku vysokých škol. Zmíněný úvodní seminář pak vnímalo jako praktický a přínosný téměř 92 procent účastníků.

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky