kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Projekt s BIM o třetinu dražší? Nesmysl, tvrdí Zdeněk Rudovský z ČVUT

Červencový workshop odboru Koncepce BIM Agentury ČAS určený pro veřejné zadavatele byl trochu jiný. Jeho stěžejní část tvořily především praktické zkušenosti z pilotních projektů s využitím metody BIM. Podělil se o ně Zdeněk Rudovský, koordinátor BIM z odboru výstavby a investiční činnosti Českého vysokého učení technického (ČVUT). Zkušenosti s řadou projektů této univerzity umožňují, podle Rudovského tvrzení, porovnat projekty s využitím metody BIM s těmi, kde použita nebyla. To podle něj odhaluje přínosy digitalizace ve stavebnictví v podobě nižších nákladů a vyšší efektivity. „Pokud vám někdo bude tvrdit, že projekt s BIM je o dvacet či více procent dražší, pak zřejmě BIM neumí,“ prohlásil Rudovský.

 

Sérii pravidelných workshopů, pořádaných v rámci Koncepce zavádění metody BIM pro veřejné zadavatele, nezastavily ani prázdniny. I přes červencový termín, ovlivněný tím, že řada lidí je v té době na dovolené, se ho zúčastnila téměř třicítka zájemců. Netradiční termín s sebou nesl i netradiční obsah. Během předchozích setkání dali účastníci najevo velký zájem o to, seznámit se – kromě nezbytné teorie – i s praktickými zkušenostmi organizací, které už metodu BIM ve svých výstavbových projektech využívají.

 

Jednou z největší hodnot workshopů je sdílení konkrétních zkušeností napříč organizacemi a pilotními projekty. Tentokráte hlavní část programu tvořila prezentace Zdeňka Rudovského. Ten je koordinátorem BIM na odboru výstavby a investiční činnosti Českého vysokého učení technického (ČVUT). „Podstatné je nedělat BIM pro BIM. Každý projekt BIM musí mít cíle, které jsou jednoznačně měřitelné,“ uvedl Zdeněk Rudovský s tím, že jedním z posuzovaných ukazatelů může být menší množství změnových listů oproti srovnatelnému projektu prováděného klasickou metodou. Mimo měřitelné cíle stojí standard BIM-ČVUT na principech, které představil ve své prezentaci představil.

 

BIM využívá projektant kvůli sobě. Usnadňuje mu totiž práci

Podle zkušeností Zdeňka Rudovského, o které se podělil na workshopu, se zadavatelé často setkávají s tvrzením, že pokud budou trvat na využívání metody BIM, cena zakázky se zvýší, a to obvykle výrazně. K tomu, ale není žádný důvod. „Projektanti, kteří už v BIM pracují, to dělají především kvůli sobě, umožní jim to rychleji zapracovat případné změny nebo snáze vygenerovat standardní projektovou dokumentaci,“ uvedl Rudovský ve své prezentaci. I když totiž zavedení BIM znamená určité náklady, nelze očekávat, že se tato investice vrátí okamžitě s prvním projektem. „Pokud vám někdo řekne, že projekt s BIM bude o 20 procent dražší, tvrdím, že takový projektant ve skutečnosti neví, co je BIM,“ uvedl s trochou nadsázky ve své prezentaci.

 

Zjednodušeně lze říci, že hlavním úkolem zhotovitelů projektové dokumentace bylo zpracovat a předat výkresy. Rudovský přiznává, že pokud po nich nyní chce zadavatel informační model stavby (IMS), vnímají to jako práci navíc a chtějí za ni příplatek. „Tohle se ale musí změnit. Důležitá jsou data, tedy model, nikoli výkresy,“ vysvětluje s tím, že zadavatel musí trvat na tom, aby všechny dohodnuté informace byly obsaženy právě v IMS a význačná část komunikace pak probíhala nad modelem v datovém formátu IFC (Industry Foundation Classes). Z něj pak může zhotovitel tyto výkresy snadno vygenerovat.

 

 

„S námitkou, že využití metody BIM na projektu s sebou nese nutnost navýšení ceny, se setkáváme velmi často. Nemusí to být ale vždy pravda, záleží na celé řadě faktorů,“ doplňuje Růžena Kentošová a upozorňuje: „Vše se odvíjí od toho, jak dalece je organizace na digitální transformaci připravená, jak zná svoje interní prostředí." Kentošová připomíná, že klíčové je provést revizi procesů a zabránit zdvojování některých činností. "Proto v rámci Strategie zavedení BIM neustále zdůrazňujeme nutnost věnovat čas analýze potřeb organizace a tomu, jak může metodu BIM využít co nejlépe. Ano, příprava zabere čas, ale celkově to šetří peníze. Buďte lépe připraveni,“ uzavírá.

 

Zadavatel musí kontrolovat kvalitu modelu

Tento přístup ale klade zvýšené nároky i na zadavatele. Ten musí velmi pečlivě kontrolovat kvalitu modelu už při jeho přebírání. „Poměrně běžně vracíme model projektantovi k doplnění, a třeba i opakovaně,“ popisuje situaci Zdeněk Rudovský. „Může se stát, že někde nejsou doplněny všechny požadované vlastnosti, nebo má model další nedostatky,“ doplňuje s tím, že velkým pomocníkem je v tomto směru automatizace kontrol ve specializovaných nástrojích.

 

Řadu problémů mohou už odhalit stroje a člověka na případné nesrovnalosti upozornit. I když Rudovský přiznává, že správně vše nastavit není úplně snadné, úspora práce a zmenšení chybovosti za to podle něj jednoznačně stojí. Díky modelu je možné také například automaticky detekovat dílčí kolize stavby, což významně předchází problémům při její realizaci. Zároveň musí zadavatel také dbát na to, aby byl informační model aktualizován průběžně, nikoli jen při předání stavby, připomíná. To totiž dává možnost rychlejšího a řízeného zapracování změn a připomínek zadavatele.

 

ČVUT má za sebou již několik pilotních projektů, ve kterých ověřovali využití metody BIM v různých fázích veřejné stavební zakázky. To umožnilo postupně vylepšovat proces jejího zadávání. Ukazuje se, že využití metody BIM otevírá prostor k tomu, nesoutěžit stavební zakázky pouze na nejnižší cenu, ale využít metodu hodnocení ekonomické výhodnosti (HEV). Náročnější řízení umožňuje vybrat dodavatele, který má dostatečné zkušenosti, aby projekt zvládl. A to určitě má velkou hodnotu pro hospodárné řízení nákladů stavby.

 

„Trváme například na tom, aby už součástí nabídky byl funkční vzorek modelu a podrobně vyplněný BEP (z anglického BIM execution plan, nebo také plán realizace BIM) podle šablony ČVUT. BEP pak musí odpovídat vzorku modelu. Pokud vám někdo dodá BEP na jednu stránku, nejspíše má s metodou BIM jen velmi málo zkušeností, nebo ji využívá špatně,“ říká Zdeněk Rudovský ve své prezentaci na workshopu pro veřejné zadavatele pořádané odborem Koncepce BIM Agentury ČAS. Podle něj je potřeba také trvat na důsledném používání modelu v otevřeném formátu IFC a dodržování jeho specifikací, včetně obsažené sémantiky a schémat. „Nevymýšlejme vymyšlené, většina věcí je již v rámci IFC popsána,“ doplňuje Rudovský.

 

I když z počátku se někteří zhotovitelé užití standardu BIM-ČVUT brání a vnímají ji jako komplikaci, zkušenosti Zdeňka Rudovského učí, že často pak docení její výhody. „Pokud se nám podaří vybrat skutečně dobrého zhotovitele, brzy docení výhody digitalizace,“ uvádí a pokračuje: „Často si uvědomí, že udělat si pořádek v datech se vyplatí a může jim to pomoci lépe spravovat své subdodávky. Není výjimečné, že pak za námi sami zhotovitelé chodí s nápady na vylepšení procesu.“

 

Celou prezentaci Zdeňka Rudovského z workshopu pro veřejné zadavatele si můžete pustit zde.

Související články

 

Pojďme se poslouchat. Pokračuje série neformálních kulatých stolů
Jan Lodl  |  15.2.2023
Agentura ČAS zve všechny zájemce o využívání metody BIM na neformální snídani u kulatého stolu. Pojďme si otevřeně říci, jak si vzájemně pomoci.
Ohlédnutí: konference BIM 2023
Jan Lodl  |  3.2.2023
Aktualizace Koncepce BIM a metodik. Konference BIM 2023: budoucnost metody BIM (nejen) ve veřejné správě ukázala hlavní úkoly Agentury ČAS na rok ´23.
Pronikněte do tajů CCI. Zúčastněte se veřejného semináře v Talinnu
Jan Lodl  |  16.11.2022
Veřejný seminář pořádaný organizací CCIC umožní nahlédnout pod pokličku klasifikačního systému a najít inspiraci pro jeho využití. Účast je zdarma.
Ohlédnutí za konferencí Digital Construction 2022
16.11.2022
Nejvyšší zástupci stavebního sektoru z Evropské Unie i řady evropských zemí se 9. a 10. listopadu sešli v Praze na konferenci v rámci predsednictví EU
BIM Day 2022 už je opravdu za dveřmi. Začíná už 13. října
Jan Lodl  |  7.10.2022
Již po jedenácté se, letos 13. a 14. října, koná BIMDay. Nabitý program opět nabídne to nejdůležitější, co se týče používání metody BIM u nás.
Druhý ročník Summitu Koncepce BIM: 24. února 2021
Martina Kourková  |  20.1.2022
Summit Koncepce BIM proběhne on-line 24. 2. v PVA EXPO PRAHA. Zavádění metody BIM ve veřejné správě tu představí experti z řady evropských zemí.
Konference Měření, vizualizace a zpracování dat v BIM
Martina Kourková  |  16.12.2021
Národní konference MVP BIM 2022 je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září
Jan Lodl  |  4.8.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
Metodika pomáhá začlenit stavebním školám metodu BIM do výuky
Jan Lodl  |  23.7.2021
Účast na workshopem zaměřených na začlenění BIM do výuky je pro školy užitečná. Pomáhá podle naprosté většiny zúčastněných.
Ohlédnutí za workshopem Společné datové prostředí (CDE)
Martina Kourková  |  17.6.2021
Dne 16.6. 2021 proběhl další z workshopů určených zájemcům z řad veřejných zadavatelů a to na téma Společné datové prostředí (CDE).
Osm indikativních nabídek CDE řešení pro pilotní projekty
Jan Lodl  |  16.6.2021  | Odborné
Pro lepší orientaci v nabídkách CDE řešení jsme pro veřejné zadavatele zapojené do programu pilotních projektů připravili indikativní nabídky.
Seznamte se: Společné datové prostředí
Jan Lodl  |  31.5.2021
Společné datové prostředí je základem využívání metody BIM. Seznámit se s jeho fungováním můžete na workshopu 16. června 2020.
Konference Pilotní projekty BIM v resortu MD a získané zkušenosti
Martina Kourková  |  13.5.2021
Zveme vás na on-line konferenci 25. května: Pilotní projekty BIM v resortu Ministerstva dopravy ČR a získané zkušenosti.
Povídání o BIM k odpolední kávě
Jan Lodl  |  30.4.2021
Od 3. května 2021 startuje série on-line diskusí. Pořádá jí Nadace ABF, Ministerstvo průmyslu a obchodu a odbor Koncepce BIM ČAS. Tématem bude BIM.
Připravujeme workshopy ve druhém čtvrtletí - akce odloženy
Martina Kourková  |  16.3.2020
Připravujeme workshopy v souvislosti s postupem implementace metody BIM pro různé cílové skupiny - akce odloženy
Podzimní smršť workshopů s vládní Koncepcí BIM
Martina Kourková  |  27.9.2019
Podzim je v plném proudu a máme za sebou první vlnu workshopů pro smluvní standardy. Ještě máme před sebou diskusní workshopy a Summit Koncepce BIM.
Máme za sebou úspěšné zahájení workshopů pro pilotní projekty
Martina Kourková  |  24.9.2019
V minulých dnech byla postupně v Praze, Brně a Ostravě zahájena série workshopů věnovaných nástupu metody BIM do českého stavebnictví.
Workshopy se zaměřením na pilotní projekty – Praha – kapacita naplněna
Martina Kourková  |  3.9.2019
Workshop v Praze na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu je již zcela naplněn, zveme všechny zájemce o tyto workshopy do Brna 12.9. a Ostravy 19.9.
Workshopy pro veřejné zadavatele se zaměřením na pilotní projekty
28.6.2019
Hlavními tématy jsou seznámení se s aktuálním stavem implementace Koncepce BIM a zamýšleného rozsahu povinností veřejného zadavatele od roku 2022.
Národní konference – Měření, vizualizace a zpracování dat BIM
Martina Kourková  |  28.6.2019
Národní konference je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.
Byli jsme partnerem konference Prague International CC
Martina Kourková  |  29.5.2019
Den 16.5. byl významným dnem pro odvětví stavebnictví. V Praze se konal první ročník ICCC konference a byli jsme partnerem této události.
První Summit Koncepce BIM v listopadu 2019
Martina Kourková  |  23.5.2019
Vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu převzali záštitu nad Summitem Koncepce BIM.
Setkání stavebního odvětví Koncepce BIM2022
Martina Kourková  |  3.3.2019
Dne 26. 2. se na půdě MPO uskutečnilo setkání účastníků stavebního odvětví, kteří jsou zainteresováni do zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR.
Workshop pro recenzenty 20.11. 2018
Lukáš Klee  |  29.11.2018
Úspěšně proběhl první workshop pro registrované recenzenty, kde byly představeny výstupy pracovních skupin PS02 a PS03.
Workshopy k pilotním projektům
12.10.2018
Úvodní akce pro veřejné zadavatele ukázali jejich zájem a jsou startem pro další rozvoj vzájemné spolupráce.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky