kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Již celkově posedmé, letos opět v zářijovém termínu, se ve dnech 2. a 3. září 2021 uskuteční konference BIM ve stavebnictví. Hlavním organizátorem je v letošním roce Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, které je gestorem Koncepce zavádění metody BIM v Česku. Jejich partnery jsou odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci, jako odborný garant programu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a další instituce. Akce se uskuteční v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 31 v Praze. Účast na konferenci přislíbil Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, a také vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla, zástupci dalších ministerstev a další významní hosté. Program setkání je – jako už tradičně – zaměřen především na konkrétní přínosy metody BIM a digitalizace obecně pro sektor stavebnictví. Novinkou letošního roku bude hybridní forma konference – kromě osobní návštěvy se bude možné zúčastnit i prostřednictvím on-line streamu.

 

 

Již tradičním ohlédnutím za postupem digitalizace českého stavebnictví, ale i možností načerpat nové znalosti a dobré zkušenosti pro její pokračování, je odborná konference BIM ve stavebnictví 2021. Hlavním organizátorem letošního, již sedmého, ročníku je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) společně s odborem Koncepce BIM České agentury pro standardizaci (ČAS) a dalšími institucemi. Dvoudenní konference proběhne v prostorách Nadace pro rozvoj stavitelství a architektury na Václavském náměstí 833/31 v Praze 1 ve dnech 2. a 3. září 2021. Program je plánován první den od 10 do 17:30, poté následuje podvečerní neformální společenský večer. Druhý den je konec konference plánován na 16 hodinu. Účastnický poplatek za dvoudenní konferenci, včetně společenského večera, činí 1 815 Kč s DPH. Konference se lze zúčastnit osobně, případně na dálku prostřednictvím placeného živého on-line streamu.

 

 

„Digitalizace veřejných agend je jedním z úkolů, které bere vláda ČR velmi vážně. Proto již v roce 2017 přijala Koncepci zavádění metody BIM v ČR a počátkem roku 2021 ji aktualizovala“ připomíná Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO a pokračuje: „Stavebnictví nemůže stát stranou procesu digitalizace průmyslu. Proto jsme rozhodli podílet se na přípravě letošního ročníku konference BIM ve stavebnictví, která je skvělou příležitostí k vzájemné výměně zkušeností i diskusi o další cestě ke Stavebnictví 4.0.“

 

 

K tomu se připojuje také Jan Fibiger, předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství: „Nadační programy se již několik let intenzivně problematice BIM věnují a konference je tradiční rekapitulací aktuálního dění v procesu digitalizace a zavádění BIM do praxe. Prestižní soutěžní přehlídka Stavba roku, pořádaná nadací každoročně také mapuje využití BIM přímo v praxi při realizaci staveb a na konferenci některé z těchto realizací bude také představeny.“

 

 

Veřejný sektor jako předvoj digitálního stavebnictví

Aktualizovaný harmonogram Koncepce zavádění metody BIM přijatý vládou ČR v letošním roce počítá s tím, že od července 2023 budou muset veřejní zadavatelé postupně začít využívat metodu BIM u všech stavebních zakázek s cenou vyšší než 150 milionů korun. Právě postupu zavádění metody BIM do praxe bude věnována první část čtvrtečního programu. Vystoupí v něm Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, a také vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Nebude ale chybět ani pohled zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a dalších institucí a odborných i profesních subjektů.

 

 

„Hlavním důvodem pro to začít řídit své stavební projekty digitálně by neměla být povinnost, kterou veřejným zadavatelům uloží stát. Zavedení metody BIM přináší především viditelné přínosy v mnohem větší efektivitě práce, transparentnějším řízení stavebních zakázek, a především v celkovém pohledu k úspoře nákladů,“ připomíná Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM Agentury ČAS, který je odborným partnerem MPO při naplňování Koncepce. „Program konference BIM ve stavebnictví se zaměří především na praktické přínosy metody BIM a možnosti, které společné sdílení informací o stavbě přináší pro všechny stavařské profese, napříč celým životním cyklem stavby, a tím motivovat k přirozenému využívání metody BIM,“ doplňuje Nechyba.

 

 

Druhá část programu úvodního dne konference se bude proto věnovat klíčovým oblastem zavádění Koncepce BIM pro praxi, a to včetně představení zásadních dokumentů a materiálů připravených odborem Koncepce BIM ČAS. Závěr programu bude věnován panelové diskusi a prezentaci jednotlivých řešení a technologií, které jsou již reálně využívány v prostředí českých staveb.

Nejdůležitější částí druhého dne programu pak bude detailnější pohled na postup zavádění metody BIM do praxe. Účastníci se seznámí se zkušenostmi posbíranými v rámci pilotních projektů partnery konference. Detailněji bude představen Datový standard staveb (DSS), jehož první část byla před několika týdny vydána, a také strategie rozvoje i postup spolupráce na přípravě jednotného DSS pro pozemní, dopravní i technologické stavby, základní principy využívání celým stavebním sektorem, jeho provázání na digitální stavební řízení a další.

 

 

K tomu začít používat metodu BIM nestačí jen nakoupit software. Zavedení metody BIM je totiž v podstatě projektem digitální transformace, kterým by měla firma či instituce projít ještě předtím, než začne BIM plošně používat na svých stavbách. Tomu, co vše organizaci během tohoto procesu čeká a tipy jak jej co nejlépe zvládnout, se bude věnovat předposlední blok. Program sedmého ročníku konference BIM ve stavebnictví uzavře diskusní panel platformy EDU BIM zaměřený na propojení vzdělávání na vysokých školách s praxí.

 

 

Osobně nebo on-line

Konference BIM ve stavebnictví se letos opět uskuteční v hybridním režimu. Kromě účasti přímo v sále domu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství se jí bude možné zúčastnit také vzdáleně formou on-line streamu. Ten bude k dispozici pouze registrovaným účastníkům, přičemž účastnický poplatek činí 1 815 Kč s DPH (1 500 Kč bez DPH) bez ohledu na to, jakou formu účasti si zájemce zvolí.

 

 

„Uplynulé měsíce nás naučily mnohem šířeji využívat možností digitálních technologií. Chápeme, že řada zájemců by mohla osobní účast v sále s několika stovkami lidí vnímat jako riziko, proto jsme se jim rozhodli nabídnout také on-line variantu,“ doplňuje Jan Fibiger, předseda správní rady Nadace pro rozvoj Architektury a stavitelství a dodává: „Jsme přesvědčeni, že díky kvalitnímu technickému zázemí prostor bude jejich zážitek z konference téměř stejný, jako kdyby seděli přímo v sále.“

 

 

Doprovodná infografika ke stažení zde.

 

 

Základní informace – BIM ve stavebnictví 2021

Termín: 2. až 3. září 2021od 10 hodin

Místo: hlavní sál Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31, Praha 1

Program: www.stavebniakademie.cz/course/1946.html

Cena: 1 500 Kč bez DPH/ 1 815 Kč s DPH

V případě zájmu o novinářskou akreditaci mě neváhejte kontaktovat na e-mailu lodl@agentura-cas.cz nebo telefonním čísle 724 397 060.

 

 

Metoda BIM

Metoda BIM, anglicky Building Information Management, vytváří informační model stavby, který lze chápat jako tak zvané digitální dvojče. Tento informační model v sobě soustřeďuje veškeré informace vznikající během celého životního cyklu stavby. Kromě vizualizace podoby stavby ve 3D obsahující grafické i negrafické informace (tak zvaný digitální model stavby – DIMS), jsou jeho součástí také digitalizované procesy (například změnové či schvalovací řízení) a také veškerá komunikace mezi jednotlivými subjekty podílejícími se na stavbě a později i provozu budovy. Vše je přitom sdíleno na jednom místě. Do stavebnictví se tak dostává konečně reálně mimo jiné i možnost kalkulovat celkové náklady na životní cyklus (LCC), což je obdoba nákladů na vlastnictví (TCO) známého z oboru IT. Využití metody BIM navíc výrazně otevírá cestu k digitálnímu stavebnímu řízení. Více informací o metodě BIM získáte na web KoncepceBIM.cz. O společném datovém prostředí (CDE) se více dočtete zde, o digitálním modelu stavby (DiMS) pak zde.

 

Kontakt pro média

Jan Lodl
PR, odbor Koncepce BIM


Česká agentura pro standardizaci
změna pracoviště od 1.8. 2020
Na Žertvách 132/24 Praha 8
tel: +420 724 397 060
lodl@agentura-cas.cz www.koncepcebim.cz

 

Související články

 

Vzniká jednotný digitální jazyk pro české stavby. Česká agentura pro standardizaci a Státní fond dopravní infrastruktury podepsali dohodu o spolupráci při zavedení a správě datového standardu staveb
Jan Lodl  |  8.3.2023
Agentura ČAS a SFDI se dohodli na další spolupráci při tvorbě a rozvoji datotového standardu staveb (DSS). DSS-DI bude dostupný ve stejné databázi.
Konference BIM 2023: Budoucnost metody BIM i ve veřejné správě
Jan Lodl  |  15.11.2022
Program bude rozdělen do tří bloků: BIM a cesta ke Stavebnictví 4.0, BIM pro lepší pracovní den a BIM v praxi veřejného zadavatele.
Karlovarský integrovaný záchranný systém získá nové sídlo. BIM pomůže k lepší organizaci stavby, odstranění kolizí a efektivnější správě budovy
Jan Lodl  |  26.10.2022
Projekt stavby nového sídla složek Integrovaného záchranného systému v Karlových Varech využívá metodu BIM již od prvních záměrů v roce 2018.
Česká agentura pro standardizaci předala již po dvacáté ocenění Vladimíra Lista za technickou normalizaci
Jan Lodl  |  19.10.2022
Na slavnostním setkání konaném 13. října 2022 v Kaiserštejnském paláci byly letošním laureátům předány Cena a Čestná uznání Vladimíra Lista.
Výuka metody BIM na středních stavebních školách startuje naplno
Jan Lodl  |  26.8.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Již od začátku letošního roku musí střední školy stavebního zaměření začít s výukou metody BIM. Všichni absolventi od roku 2026 ji tak budou znát.
Agentura ČAS připravila nové kurzy pro veřejnou správu.
Jan Lodl  |  14.6.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Nový systém vzdělávání přináší šest ucelených sad kurzů přizpůsobených jednotlivým kvalifikacím. Umožní sestavit si individuální plán vzdělávání.
Robotizace stavebnictví v praxi
Jan Lodl  |  26.5.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Pro frézování asfaltové vrstvy v ulici 9. května v Třebíči bude využit automatický stroj řízený daty z Digitálního modelu stavby (DiMS)
Máte ve čtvrtek prázdný kalendář? Přihlaste se na Summit Koncepce BIM 2022
Jan Lodl  |  18.2.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Už ve čtvrtek 24. února 2022 proběhne jedinečné mezinárodní setkání Summit Koncepce BIM 2022.
Vystoupení renomovaných evropských hostů dostupné každému
Jan Lodl  |  9.2.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Druhý ročník Summitu Koncepce BIM dostal on-line podobu. Bude ale vysílán živě a účastníci tak nepřijdou o možnost pokládat prezentujícím dotazy.
Práva k datovému standardu SNIM získává Agentura ČAS
Jan Lodl  |  20.12.2021
Česká agentura pro standardizaci uzavřela smlouvu se spolkem czBIM a získala kompletní práva k datovému standardu SNIM.
Další ročník Summit Koncepce BIM se uskuteční 24. února 2022
Jan Lodl  |  13.12.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Již druhý ročník setkání Summit Koncepce BIM proběhne 24. února 2022 on-line z konferenčního sálu v PVA EXPO PRAHA.
Robotizace stavebnictví. Robot Hilti Jaibot ukazuje cestu ke Stavebnictví 4.0
Jan Lodl  |  19.10.2021
Robot Hilti Jaibot zvládne práci několika lidí na mnoho dní sám a jen za tři dny. Zvládne totiž až 600 otvorů pro kotevní systémy za den.
Kraj Vysočina: na cestě k digitální budoucnosti
Jan Lodl  |  30.9.2021
Digitalizace mění svět kolem nás a Kraj Vysočina nechce zůstat stranou. Velmi aktivně se zapojuje do řady digitálních projektů.
Klíčem k úspěchu je sdílení informací
Jan Lodl  |  9.9.2021
Již sedmé dvoudenní celostátní setkání BIM ve stavebnictví 2021 ukázalo, že Česko úspěšně postupuje na cestě ke Stavebnictví 4.0.
Jak zvládnout digitální transformaci? Připravili jsme průvodce pro stavaře
Jan Lodl  |  11.5.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Průvodce Strategie zavedení BIM do organizace veřejného zadavatele - pomocník pro snazší přizpůsobení se požadavkům digitálního prostředí.
Střední školy stavební se připravují na výuku BIM
Jan Lodl  |  1.4.2021  | Česká agentura pro standardizaci  | Odborné
Metoda BIM proniká do výuky SŠ stavebního zaměření. Od září 2022 je výuka BIM součástí RVP, změny čekají také technické VŠ, které již BIM vyučují.
Zavedení metody BIM do praxe se rodí z mezinárodní spolupráce
Jan Lodl  |  16.2.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Metoda BIM se stává hlavní cestou k digitalizaci stavebnictví. Zavádí ji proto do praxe veřejného sektoru velké množství států Evropy, Ameriky i Asie.
Vláda ČR vzala na vědomí informaci o plnění Koncepce zavádění BIM
Jan Lodl  |  29.1.2021  | Česká agentura pro standardizaci
do veřejné správy a schválila její aktualizaci. Ta také otevírá prostor pro sladění startu používání metody BIM a digitálního stavebního řízení.
Meziresortní pracovní skupina. pro zavádění metody BIM v ČR pod RVIS
Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř  |  28.1.2021  | Ministerstvo průmyslu a obchodu  | Odborné
MPO požádalo o transformaci PS BIM a jejích stálých výborů pod Radu vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS“).
Vláda schválila aktualizaci harmonogramu Koncepce
Ing. Petr Serafín  |  26.1.2021  | Ministerstvo průmyslu a obchodu
Vláda schválila aktualizaci harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v ČR a vzala na vědomí informaci o jejím plnění. Více v tiskové zprávě MPO.
Vzniká otevřený rozpočtový formát
2.12.2020  | Česká agentura pro standardizaci  | Odborné
Má napomoci efektivnějšímu zadávání veřejných stavebních zakázek i jednoduššímu vyhodnocení předložených nabídek.
Koronavirus digitalizaci stavebnictví nezastavil.
1.12.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Přípravy na používání metody BIM veřejnými zadavateli běží dál. Pilotních projektů je již více než 20.
Druhý ročník Summit Koncepce BIM se uskuteční v roce 2021
1.10.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Z letošního roku se přesouvá na 18. listopadu 2021.
Jak si stojí Česko v přípravách na digitalizaci stavebnictví ?
10.9.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Jedinečnou šancí se to dozvědět je druhý ročník Summitu Koncepce BIM, který se uskuteční 19. listopadu 2020
Memorandum o spolupráci s organizacemi ČKAIT a ČKA
28.8.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Společně k digitálnímu stavebnímu řízení a Stavebnictví 4.0. MPO a ČAS uzavřely memorandum o spolupráci se dvěma klíčovými profesními organizacemi.
Česko se podílí na vzniku klasifikačního systému
3.6.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Klikněte pro zobrazení tiskové zprávy.
Druhý ročník Summitu Koncepce BIM se bude konat 19. listopadu v Praze
21.4.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Summit Koncepce BIM potvrdil, že držíme krok s Evropou
2.12.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Summit Koncepce BIM umožní sdílet zkušenosti státní a veřejné správy
14.11.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit
23.10.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Česko patří v jejích přípravách k evropské špičce. Klikněte pro zobrazení tiskové zprávy.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky