kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Výměna zkušeností mezi zástupci vysokých škol stavebního zaměření a soukromého sektoru

Společný workshop, na kterém se sešli zástupci tří českých vysokých škol stavebního zaměření a zástupci soukromého sektoru, se uskutečnil 24. června 2021. Jeho hlavním cílem bylo sdílet zkušenosti z praxe s akademickou sférou, navázat spolupráci a najít shodu v požadavcích na případné studijní podklady. Zástupci ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB – Technická univerzita Ostrava prezentovali svou strategii zavedení BIM do studia a studijní programy, které budou zahájeny od září 2021. Zástupci soukromého sektoru představili své zkušenosti s BIM v praxi a požadavky na absolventy VŠ.

 

 

Ústřední myšlenkou spolupráce vysokých škol stavebního zaměření a zástupců soukromé sféry je aktuálně možnost vzájemně se obohatit o zkušenosti získané praxí. Hledáme způsoby, jakými by soukromí podnikatelé mohli nabídnout spolupráci studentům stavebních oborů vysokých škol tak, aby pro obě strany i krátkodobá spolupráce, během jednoho nebo dvou semestrů, byla přínosná.

 

Červnový workshop proběhl tzv. hybridní formou, to znamená, že někteří účastníci se dostavili osobně na Fakultu stavební pražské ČVUT a další zájemci se připojili on-line. Tento způsob všem umožnil vzájemně diskutovat prezentovaná témata, a přitom efektivně využít času, který je k dispozici, bez nutnosti osobní dopravy na místo konání. Protože stále nacházíme společná témata a oblasti, ve kterých mohou soukromá a akademická sféra vzájemně spolupracovat, předpokládáme, že obdobný workshop uspořádáme na přelomu letošního září a října.

 

Dalším tématem jistě bude návaznost studijních programů vysokých škol na znalosti absolventů středních škol stavebního zaměření. Na SŠ a VOŠ totiž od září 2021 začnou platit nové RVP a budoucí absolventi středoškolských stavebních oborů již budou mít oproti těm dnešním mnohem více znalostí o metodě BIM a jejím uplatnění na stavebních projektech. Je proto důležité, aby vysoké školy s těmito absolventy počítaly a uzpůsobily své studijní programy tak, aby na středoškolské znalosti BIM navazovaly.

 

V nadcházejícím období se zaměříme i na vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a jejich přípravu pro potřeby plánovaného digitálního stavebního řízení. Přípravy prezenční i on-line formy výuky jsou v plném proudu, protože všichni máme společný cíl, a sice zvládnout přechod k digitalizaci co možná nejlépe.

Související články

 

Na vysokých školách je BIM samozřejmostí. Konstatuje Zpráva o stavu výuky na VŠ
21.9.2022
Metoda BIM je již dnes běžnou součástí studia stavařských oborů. Zkušenosti z výuky shrnuje Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ.
Metodika pomáhá začlenit stavebním školám metodu BIM do výuky
Jan Lodl  |  23.7.2021
Účast na workshopem zaměřených na začlenění BIM do výuky je pro školy užitečná. Pomáhá podle naprosté většiny zúčastněných.
Jaké dovednosti a znalosti BIM by měli mít studenti VŠ?
24.5.2021
Nový dokument pomohl zmapovat dovednosti a znalosti BIM na českých vysokých školách stavebního zaměření.
Řešení v rukou projektových a stavebních firem
15.1.2021
Oblast vzdělávání bude v souladu s dlouhodobým plánem Koncepce BIM jednou z hlavních priorit roku 2021.
Výuka metody BIM a Datový standard staveb v programech vysokých škol
20.11.2020
Celkem 22 zástupců akademické sféry se sešlo na druhém workshopu týkajícím se výuky metody BIM na vysokých školách stavebního zaměření.
Informační management a úloha vzdělávání na vysokých školách
18.11.2020
Svět kolem nás se mění fascinující rychlostí. Jen za posledních 25 let se změnil k nepoznání. A jakkoli k těmto změnám sami přispíváme ..
Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ
Petr Matějka  |  17.1.2020
Pracovní skupina 05 připravila další výstup, kterým je Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky