kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Série kurzů BIM pro veřejnou správu

Usnesení vlády číslo 628/2017 počítá s uložením povinnosti všem veřejným zadavatelům od července 2023 řídit své nadlimitní stavební zakázky metodou BIM, tedy v digitálním prostředí. Alespoň základní povědomí o metodě BIM by měli mít všichni zaměstnanci veřejné správy, využití metody BIM se totiž netýká jen pracovníků oddělení investic či těch zodpovědných za výstavbové projekty, ale nese s sebou do jisté míry i změnu dosavadního způsobu práce celé organizace. Přes všeobecné přesvědčení neznamená totiž využívání metody BIM jen vytvoření podoby stavby ve 3D zobrazení, ale skutečné přenesení řízení výstavbového projektu do digitálního světa – digitalizovat se tedy musí i procesy uvnitř i vně organizace a komunikace s projektem spojená. Proto by základy používání a zavádění metody BIM měli chápat také všichni vedoucí pracovníci v oblasti veřejné správy, stejně jako lidé z oddělení, kterých se změna způsobu řízení výstavbových projektů může týkat.

 

Série kurzů pro pracovníky veřejné správy

 

Připravit se na práci v digitálním prostředí a zvyknout si na některé změny, které s sebou digitalizace nese, chce čas. Proto jsme se rozhodli zahájit spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha, který je příspěvkovou organizací Ministerstva vnitra ČR a zajišťuje vzdělávání úředníků územních samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb. a úředníků a zaměstnanců státní správy.  Společně jsme připravili sérii kurzů zaměřených na seznámení s metodou BIM.

 

 

Jednotlivé kurzy nevyžadují žádné předchozí specifické znalosti z oboru stavebnictví, ani informačních technologií a probíhají v kombinované formě. Pro účast na návzných kurzech je doporučeno (ale nikoli vyžadováno) absolvování kurzu Základy metody BIM pro veřejnou správu nebo alespoň základní povědomí o metodě BIM.

 

 

Série kurzů pro pracovníky veřejné správy je určen nejen pro ty, kteří se přímo podílejí na výstavbových projektech, ale vzhledemk rozsahu změn, který metoda BIM přináší, je vhodný pro všechny zaměstnance ve veřejné správě, 

 

   

 

 

 

Usnesení vlády číslo 628/2017 počítá s uložením povinnosti všem veřejným zadavatelům od července 2023 řídit své nadlimitní stavební zakázky metodou BIM, tedy v digitálním prostředí. Alespoň základní povědomí o metodě BIM by měli mít všichni zaměstnanci veřejné správy, využití metody BIM se totiž netýká jen pracovníků oddělení investic či těch zodpovědných za výstavbové projekty, ale nese s sebou do jisté míry i změnu dosavadního způsobu práce celé organizace. Přes všeobecné přesvědčení neznamená totiž využívání metody BIM jen vytvoření podoby stavby ve 3D zobrazení, ale skutečné přenesení řízení výstavbového projektu do digitálního světa – digitalizovat se tedy musí i procesy uvnitř i vně organizace a komunikace s projektem spojená. Proto by základy používání a zavádění metody BIM měli chápat také všichni vedoucí pracovníci v oblasti veřejné správy, stejně jako lidé z oddělení, kterých se změna způsobu řízení výstavbových projektů může týkat.

 

Série kurzů pro pracovníky veřejné správy

 

Připravit se na práci v digitálním prostředí a zvyknout si na některé změny, které s sebou digitalizace nese, chce čas. Proto jsme se rozhodli zahájit spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha, který je příspěvkovou organizací Ministerstva vnitra ČR a zajišťuje vzdělávání úředníků územních samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb. a úředníků a zaměstnanců státní správy.  Společně jsme připravili sérii kurzů zaměřených na seznámení s metodou BIM.

 

 

Jednotlivé kurzy nevyžadují žádné předchozí specifické znalosti z oboru stavebnictví, ani informačních technologií a probíhají v kombinované formě. Pro účast na návzných kurzech je doporučeno (ale nikoli vyžadováno) absolvování kurzu Základy metody BIM pro veřejnou správu nebo alespoň základní povědomí o metodě BIM.

 

 

Série kurzů pro pracovníky veřejné správy je určen nejen pro ty, kteří se přímo podílejí na výstavbových projektech, ale vzhledemk rozsahu změn, který metoda BIM přináší, je vhodný pro všechny zaměstnance ve veřejné správě, 

 

   

 

 

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky