kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Série kurzů BIM pro veřejnou správu

Usnesení vlády číslo 628/2017 počítá s uložením povinnosti všem veřejným zadavatelům od července 2023 řídit své nadlimitní stavební zakázky metodou BIM, tedy v digitálním prostředí. Alespoň základní povědomí o metodě BIM by měli mít všichni zaměstnanci veřejné správy, využití metody BIM se totiž netýká jen pracovníků oddělení investic či těch zodpovědných za výstavbové projekty, ale nese s sebou do jisté míry i změnu dosavadního způsobu práce celé organizace. Přes všeobecné přesvědčení neznamená totiž využívání metody BIM jen vytvoření podoby stavby ve 3D zobrazení, ale skutečné přenesení řízení výstavbového projektu do digitálního světa – digitalizovat se tedy musí i procesy uvnitř i vně organizace a komunikace s projektem spojená. Proto by základy používání a zavádění metody BIM měli chápat také všichni vedoucí pracovníci v oblasti veřejné správy, stejně jako lidé z oddělení, kterých se změna způsobu řízení výstavbových projektů může týkat.

 

Série kurzů pro pracovníky veřejné správy

 

Připravit se na práci v digitálním prostředí a zvyknout si na některé změny, které s sebou digitalizace nese, chce čas. Proto jsme se rozhodli zahájit spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha, který je příspěvkovou organizací Ministerstva vnitra ČR a zajišťuje vzdělávání úředníků územních samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb. a úředníků a zaměstnanců státní správy.  Společně jsme připravili sérii kurzů zaměřených na seznámení s metodou BIM.

Na podzim roku 2021 jsme pro vás přichystali tyto kurzy:

 

 

Nejen pro pracovníky stavebních a investičních oddělení

Úvodní kurz Základy metody BIM pro veřejnou správu umožní účastníkům získat nejen základní povědomí o metodě BIM, ale i o tom, jak digitalizace či digitální transformace mění způsoby jejich práce a jak ovlivňuje interní a externí procesy v organizaci. Účastníci získají i přehled, jak efektivně začít využívat pro svoji práci celou řadu již publikovaných standardů a podpůrných dokumentů. Uvědomění si rozumné potřeby řízení změny v procesu digitální transformace a celkový přehled o reálných aspektech metody BIM budou jedny z klíčových dovedností získaných v rámci vzdělávacího programu. Jeho absolventi porozumí principům metody BIM, vyznají se v základních pojmech a podstatě digitalizace procesů i komunikace, pochopí principy zavedení metody BIM do organizace i to, jak využívání metody BIM promění způsob práce. Navíc získají přehled o výhodách metody BIM a digitalizace obecně.

 

Hlavním cílem kurzu Základy metody BIM pro veřejnou správu je seznámit studenty s praktickými základy metody BIM, tedy digitální správy informací o stavbě v celém jejím životním cyklu. Po absolvování akce si budou umět účastníci zodpovědět na frekventovanou otázku: Čím a jak začít při využívání BIM?  Získané dovednosti jsou také klíčové pro následné kurzy určené pro specifické pozice. Součástí vzdělávací akce je i procvičení dovedností na praktických příkladech a půldenní diskusní workshop s lektory i mezi účastníky navzájem.

 

Jednotlivé kurzy nevyžadují žádné předchozí specifické znalosti z oboru stavebnictví, ani informačních technologií a probíhají v kombinované formě. Pro účast na programech Základy informačního modelu stavby, Management informací o stavbě, komunikace, digitální procesy ve společném datovém prostředí a Základy Českého smluvního standardu včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání je doporučeno (ale nikoli vyžadováno) absolvování kurzu Základy metody BIM pro veřejnou správu nebo alespoň základní povědomí o metodě BIM.

 

Série kurzů pro pracovníky veřejné správy je určen nejen pro ty, kteří se přímo podílejí na výstavbových projektech, ale vzhledemk rozsahu změn, který metoda BIM přináší, je vhodný pro všechny zaměstnance ve veřejné správě, zejména pak pro nižší a střední úroveň řídících pracovníků.

 

Úvodní kurz vzdělávací akce Základy metody BIM pro veřejnou správu proběhne v termínu 2. a 3. listopadu 2021 v Praze.

 

 

 

 

Na jednotlivé kurzy se můžete přihlásit přímo na webu Institutu pro veřejnou správu Praha nebo na následujících odkazech:

 

Usnesení vlády číslo 628/2017 počítá s uložením povinnosti všem veřejným zadavatelům od července 2023 řídit své nadlimitní stavební zakázky metodou BIM, tedy v digitálním prostředí. Alespoň základní povědomí o metodě BIM by měli mít všichni zaměstnanci veřejné správy, využití metody BIM se totiž netýká jen pracovníků oddělení investic či těch zodpovědných za výstavbové projekty, ale nese s sebou do jisté míry i změnu dosavadního způsobu práce celé organizace. Přes všeobecné přesvědčení neznamená totiž využívání metody BIM jen vytvoření podoby stavby ve 3D zobrazení, ale skutečné přenesení řízení výstavbového projektu do digitálního světa – digitalizovat se tedy musí i procesy uvnitř i vně organizace a komunikace s projektem spojená. Proto by základy používání a zavádění metody BIM měli chápat také všichni vedoucí pracovníci v oblasti veřejné správy, stejně jako lidé z oddělení, kterých se změna způsobu řízení výstavbových projektů může týkat.

 

Série kurzů pro pracovníky veřejné správy

 

Připravit se na práci v digitálním prostředí a zvyknout si na některé změny, které s sebou digitalizace nese, chce čas. Proto jsme se rozhodli zahájit spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha, který je příspěvkovou organizací Ministerstva vnitra ČR a zajišťuje vzdělávání úředníků územních samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb. a úředníků a zaměstnanců státní správy.  Společně jsme připravili sérii kurzů zaměřených na seznámení s metodou BIM.

Na podzim roku 2021 jsme pro vás přichystali tyto kurzy:

 

 

Nejen pro pracovníky stavebních a investičních oddělení

Úvodní kurz Základy metody BIM pro veřejnou správu umožní účastníkům získat nejen základní povědomí o metodě BIM, ale i o tom, jak digitalizace či digitální transformace mění způsoby jejich práce a jak ovlivňuje interní a externí procesy v organizaci. Účastníci získají i přehled, jak efektivně začít využívat pro svoji práci celou řadu již publikovaných standardů a podpůrných dokumentů. Uvědomění si rozumné potřeby řízení změny v procesu digitální transformace a celkový přehled o reálných aspektech metody BIM budou jedny z klíčových dovedností získaných v rámci vzdělávacího programu. Jeho absolventi porozumí principům metody BIM, vyznají se v základních pojmech a podstatě digitalizace procesů i komunikace, pochopí principy zavedení metody BIM do organizace i to, jak využívání metody BIM promění způsob práce. Navíc získají přehled o výhodách metody BIM a digitalizace obecně.

 

Hlavním cílem kurzu Základy metody BIM pro veřejnou správu je seznámit studenty s praktickými základy metody BIM, tedy digitální správy informací o stavbě v celém jejím životním cyklu. Po absolvování akce si budou umět účastníci zodpovědět na frekventovanou otázku: Čím a jak začít při využívání BIM?  Získané dovednosti jsou také klíčové pro následné kurzy určené pro specifické pozice. Součástí vzdělávací akce je i procvičení dovedností na praktických příkladech a půldenní diskusní workshop s lektory i mezi účastníky navzájem.

 

Jednotlivé kurzy nevyžadují žádné předchozí specifické znalosti z oboru stavebnictví, ani informačních technologií a probíhají v kombinované formě. Pro účast na programech Základy informačního modelu stavby, Management informací o stavbě, komunikace, digitální procesy ve společném datovém prostředí a Základy Českého smluvního standardu včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání je doporučeno (ale nikoli vyžadováno) absolvování kurzu Základy metody BIM pro veřejnou správu nebo alespoň základní povědomí o metodě BIM.

 

Série kurzů pro pracovníky veřejné správy je určen nejen pro ty, kteří se přímo podílejí na výstavbových projektech, ale vzhledemk rozsahu změn, který metoda BIM přináší, je vhodný pro všechny zaměstnance ve veřejné správě, zejména pak pro nižší a střední úroveň řídících pracovníků.

 

Úvodní kurz vzdělávací akce Základy metody BIM pro veřejnou správu proběhne v termínu 2. a 3. listopadu 2021 v Praze.

 

 

 

 

Na jednotlivé kurzy se můžete přihlásit přímo na webu Institutu pro veřejnou správu Praha nebo na následujících odkazech:

 

 

2. a 3. 11. - Základy metody BIM pro veřejnou správu
Radka Páleníková  |  13.9.2021  | Osvěta
Startuje vzdělávací akce Základy metody BIM pro veřejnou správu. Jak se přihlásit?
6.-7.12. - Základy informačního modelu stavby
Martina Kourková  |  8.10.2021  | Osvěta
Na 6. prosince byl vypsán první letošní termín kurzu zaměřený na Základy informačního modelu stavby.
16. 11. - Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021  | Osvěta
Na 16. listopadu 2021 byl vypsán druhý letošní termín kurzu zaměřeného na Český smluvní standard a BIM Protokol.
25.11. - Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021  | Osvěta
Na 25. listopadu 2021 byl vypsán termín kurzu zaměřeného na Český smluvní standard a BIM Protokol.
30. 11. 2021 - Správa informací o stavbě (CDE)
26.9.2021  | Osvěta
Na 30. listopadu je vypsán druhý letošní termín kurzu zaměřeného zejména na společné datové prostředí (CDE).
18. 11. 2021 - Správa informací o stavbě (CDE)
26.9.2021  | Osvěta
První letošní termín kurzu zaměřeného zejména na společné datové prostředí (CDE)
Kurz: Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz uvede účastníky do komplexní problematiky řešení smluvních vztahů v digitálním prostředí a seznámí s principy Českého smluvního standardu
Kurz: Správa informací o stavbě (CDE)
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz seznámí detailně s problematikou využívání společného datového prostředí (CDE) a naučí se také provést úvodní analýzu před nasazením CDE.
Kurz: Základy informačního modelu stavby
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz Základy informačního modelu stavby seznámí účastníky se základními principy a filozofií vytváření informačního modelu stavby a základními pojmy.
Sada kurzů: Základy metody BIM pro veřejnou správu
Radka Páleníková  |  1.9.2021  | Osvěta
Seznamte se podrobněji s úvodním vzdělávacím programem nazvaným Základy metody BIM pro veřejnou správu, určeným pro všechny pracovníky veřejné správy.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky