kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Dokument

Komentář Licenční ujednání pro Český smluvní standard (Design-Bid-Build)
Pro usnadnění srozumitelnosti a k ujasnění výkladu Licenčních ujednání pro Zvláštní smluvní podmínky Českého smluvního standardu pro metodu zadání zakázky Design-Bid-Build jsme připravili komentář vysvětlující každé jednotlivé ustanovení těchto ujednání.
Naším hlavním cílem je prevence autorskoprávních sporů a předvídatelnost smluvních ujednání tak, aby složité výstavbové projekty nebyly zpomaleny kvůli nejasnosti ohledně výkladu licenčních ujednání, nebo dokonce kvůli žádnému či nedbalému ošetření autorských práv.
V komentáři je také vysvětleno, z jakých důvodů Licenční ujednání pro metodu Design-Bid-Build primárně nevycházejí z účelu vyplývajícího ze smlouvy, jak bývá v mezinárodních standardech obvyklé (např. ve FIDIC CONS/Red Book).
Komentář byl recenzován a schválen JUDr. Adélou Faladovou, vedoucí samostatného oddělení autorského práva Ministerstva kultury ČR.
Datum aktualizace: 7.9.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-C0011-E2-R01_040
Stáhnout/otevřít

Kontaktní formulář

 

Podmínky