kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

PS03 Datové a informační standardy

Všechny dokumenty

datum
datum
druh
název
verze
autor
Rešerše a srovnání klasifikačních systémů - přílohy
Toto jsou přílohy k finálnímu výstupu pracovní skupiny 03, který prošel recenzním řízením Agentury ČAS. Zip dokument.
Datum aktualizace: 17.4.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze:
Označení:
Rešerše a srovnání klasifikačních systémů staveb. prvků v kontextu informačního modelování staveb zpráva
Toto je finální výstup pracovní skupiny 03, který prošel recenzním řízením Agentury ČAS.
Tento dokument obsahuje analýzu vybraných klasifikačních systémů pro účely datového standardu ČR.
Datum aktualizace: 17.4.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze:
Označení: ČAS-P03-V09a-E3-R01_002
Analýza užití informačního modelování staveb - excel soubor
Toto je finální výstup pracovní skupiny 03, který prošel recenzním řízením Agentury ČAS.
Tento excel soubor je podkladem k dokumentu Analýza užití informačního modelování staveb.
Datum aktualizace: 2.5.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze:
Označení:
CAD memorandum
Memorandum deklarující vzájemnou komunikaci a podporu činností agentury ze strany významných distributorů CAD řešení podporující metodu BIM.
Datum aktualizace: 3.5.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze:
Označení:

Kontaktní formulář

 

Podmínky