kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Dokumenty

BIM protokol (komplet) - Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu. Příloha Zvláštních smluvních podmínek Českého smluvního standardu
Zdroje: Všechny dokumenty, Smluvní oblast
BIM protokol je jednou z částí smlouvy mezi zadavateli a dodavateli. Určuje pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačních modelů a obecně nastavuje podmínky a pravidla spolupráce v digitálním světě – především tedy sdílení a předávání digitálních informací.
Datum aktualizace: 7.4.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-V17h-E4-R01_036
Stáhnout/otevřít
BIM Protokol - Příloha č. 1 Požadavky objednatele na informace
Zdroje: Všechny dokumenty, Smluvní oblast
Je-li přáním objednatele využít metodu BIM a pracovat digitálně, pak je nezbytné, aby objednatel při tvorbě zadávací resp. smluvní dokumentace stanovil požadavky na dokumenty v digitální podobě, informační modely staveb a digitální modely staveb. K tomu slouží právě dokument Požadavky Objednatele na informace. Pravidla v jednotlivých kapitolách popisují požadavky na Digitální model stavby (DIMS) a jsou částí datového standardu staveb (DSS). Požadavky Objednatele na informace lze využít v kombinaci s BIM Protokolem. Dokument specifikuje tedy požadavky na dokumenty v digitální podobě (tj. soubory představující DIMS a výstupy z něj generované a ostatní soubory související se stavbou) a na obsah DIMS. V tomto dokumentu jsou tedy stanovena pravidla pro strukturu a organizaci, geometrii, vlastnosti, jednotky a podrobnost DIMS. Dokument také upravuje požadavky na číselníky, označení souborů, systémovou a prostorovou příslušnost a datový standard.
Datum aktualizace:
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
BIM Protokol - Příloha č. 2 Požadavky na společné datové prostředí (CDE)
Zdroje: Všechny dokumenty, Smluvní oblast
V tomto dokumentu jsou uvedeny požadavky, které by CDE mělo splnit, a jejichž splnění by měl objednatel požadovat, dále definice procesů prováděných v CDE, způsoby licencování, zabezpečení dat, řešení přístupů a technické a uživatelské podpory. Současně dokument obsahuje doporučení pravidel a požadavků na Společné datové prostředí (CDE) v situaci, kdy objednatel nedisponuje vlastním CDE a požaduje jej poskytnout v rámci plnění díla od dodavatele.
Tento dokument může objednatel využít pro tvorbu zadávací dokumentace projektu, nebo jej využít v průběhu projektu kdy požaduje dodatečné zajištění CDE.
Datum aktualizace:
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-V17h-E3-R01_036
Stáhnout/otevřít
BIM Protokol - Příloha č. 3 Šablona plánu realizace BIM (BEP)
Zdroje: Všechny dokumenty, Smluvní oblast
Plán realizace BIM (BEP) je nástrojem řízení. Dodavatel v tomto dokumentu upřesňuje způsob použití metody BIM a dodání dokumentů v digitální podobě a digitálního modelu stavby dle požadavků Objednatele. Cílem šablony plánu realizace BIM (BEP) je plánování, kontrola a řízení prvků digitalizace v průběhu zakázky. Slouží tedy především pro monitorování plnění požadavků objednatele na digitalizaci, IMS, dokumenty v digitální podobě a CDE. Zároveň umožňuje také upřesnění požadavků, pokud je to třeba. Šablona plánu realizace BIM je rozdělena na tři části: Část I - Obecné požadavky na informace, Část II - Specifické požadavky na informace a Část III – Společné datové prostředí (CDE).
Datum aktualizace: 7.4.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-V17h-E3-R01_036
Stáhnout/otevřít
BIM Protokol ŠABLONA - Příloha č.1 BIM Protokolu Požadavky Objednatele na informace
Zdroje: Všechny dokumenty, Smluvní oblast
BIM Protokol ŠABLONA - bez doprovodných textů
Datum aktualizace: 18.6.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
BIM Protokol ŠABLONA - Příloha č. 2 BIM Protokolu Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)
Zdroje: Všechny dokumenty, Smluvní oblast
BIM Protokol ŠABLONA - bez doprovodných textů
Datum aktualizace: 18.6.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
BIM Protokol ŠABLONA - Příloha č. 3 BIM Protokolu Šablona plánu realizace BIM (BEP)
Zdroje: Všechny dokumenty, Smluvní oblast
BIM Protokol ŠABLONA - bez doprovodných textů
Datum aktualizace: 18.6.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Volitelné ustanovení pro Zvláštní smluvní podmínky. Licenční ujednání pro Český smluvní standard (Design-Bid-Build)
Zdroje: Všechny dokumenty, Smluvní oblast
Licenční ujednání je volitelné ustanovení pro Zvláštní smluvní podmínky Českého smluvního standardu (Design-Bid-Build). Vzhledem k tomu, že součástí díla, které je předmětem smlouvy, může být i dílo autorské, nabízí možnost ošetření podlicence objednatele nebo naopak zhotovitele pro tento případ.
Datum aktualizace: 30.3.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít

Kontaktní formulář

 

Podmínky