kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Dokumenty

Dokumenty vlády ČR, MPO a ČAS

Stanovisko Ministerstva kultury k plnění úkolu č. 8
Datum aktualizace: 17.5.2021
Autor: Ministerstvo kultury
Druh: Stanovisko
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Stanovisko Ministerstva kultury k plnění úkolu č. 8
Stanovisko Ministerstva kultury ze dne 14.6. 2018 k plnění úkolu č. 8 - Prověření právních otázek autorských práv v souvislosti se zavedením metody BIM, který byl stanoven Koncepcí zavádění metody BIM v České republice.
Datum aktualizace: 9.11.2020
Autor: Ministerstvo kultury
Druh: Stanovisko
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Stanovisko k využití formátu IFC v návaznosti na opatření č. 7 UV č. 682
Pracovníci odboru ve spolupráci s Mgr. Davidem Dvořákem, expertem na zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), připravili komplexní stanovisko pro využívání formátu IFC pro využití pro veřejné zakázky v České republice. Materiál byl agenturou ČAS připraven jako podklad pro Ministerstvo pro místní rozvoj, které je gestorem ZZVZ.
Datum aktualizace: 17.4.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Stanovisko
Verze:
Označení: ČAS-P06-V07a-E3-R01_003
Stáhnout/otevřít
Memorandum o spolupráci při přípravě Datového standardu staveb
Memorandum o spolupráci při přípravě DSS uzavřely MPO a ČAS se třemi klíčovými profesními organizacemi.
Datum aktualizace: 12.8.2021
Autor: MPO, ČKA, ČAS, ČKAIT, SPS
Druh: Memorandum
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Memorandum o spolupráci při přípravě datového standardu staveb pro účely užití v oblasti facility managementu a návrhu pravidel pro pasportizaci dokončených staveb v majetku veřejné správy
Memorandum o spolupráci při přípravě Datového standardu staveb uzavřené mezi Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) a asociací IFMA CZ.
Datum aktualizace: 29.11.2021
Autor: Agentura ČAS, IFMA CZ
Druh: Memorandum
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Memorandum o spolupráci s organizacemi ČKAIT a ČKA
Společně k digitálnímu stavebnímu řízení a Stavebnictví 4.0. MPO a ČAS uzavřely memorandum o spolupráci se dvěma klíčovými profesními organizacemi.
Datum aktualizace: 24.8.2020
Autor: ČAS, MPO, ČKAIT, ČKA
Druh: Memorandum
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
CAD memorandum
Memorandum deklarující vzájemnou komunikaci a podporu činností agentury ze strany významných distributorů CAD řešení podporující metodu BIM.
Datum aktualizace: 3.5.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Memorandum
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM.
Datum aktualizace: 17.10.2018
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Memorandum
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
SFDI memorandum o spolupráci
Memorandum deklarující vzájemnou spolupráci mezi SFDI a ČAS.
Datum aktualizace: 17.10.2018
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Memorandum
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Spolupráce s CzBIM – formální prohlášení o spolupráci
Prohlášení o spolupráci mezi MPO, ČAS a Odborná rada pro BIM
Datum aktualizace: 13.12.2018
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Memorandum
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Aktualizace harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v ČR
Usnesení vlády a schválení aktualizace harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM umožní sladit postupné zavádění využívání informačního modelování staveb u stavebních zakázek financovaných z veřejných zdrojů a startu digitálního stavebního řízení, jak stanovil již platný zákon číslo 47/2020 Sb. Více podrobností také v tomto článku.
Datum aktualizace: 26.1.2021
Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Druh: Koncepce
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Informace o plnění Koncepce zavádění metody BIM v ČR
Přijatý dokument hodnotí plnění usnesení vlády České republiky ze dne 25. září 2017 č. 682, o Koncepci zavádění metody BIM (Building Information Modelling) v České republice v období září 2018 – červen 2020. Vláda v dokumentu konstatuje, „že plánované činnosti ve sledovaném období probíhaly organizovaně a v jasně ustavené a stabilní struktuře.“ Více podrobností také v tomto článku
Datum aktualizace: 26.1.2021
Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Druh: Popis
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Výroční zpráva o plnění Koncepce zavádění metody BIM v ČR projednána vládou
Dne 12.12. projednala vláda výroční zprávu předloženou ministryní MPO, která hodnotí průběh plnění koncepce BIM do 31.8. 2018.
Datum aktualizace: 20.12.2018
Autor: MPO
Druh: Koncepce
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Koncepce zavádění metody BIM
Dokument v pdf verzi
Datum aktualizace: 11.10.2018
Autor: MPO
Druh: Koncepce
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
BIM Implementation Strategy in the Czech Republic
Koncepce zavádění metody BIM v ČR, anglická verze.
Datum aktualizace: 14.7.2022
Autor:
Druh: Koncepce
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Program pilotních projektů BIM spolupráce
Kompletní formalizovaný dokument o spolupráci v Programu pilotních projektů
Datum aktualizace: 21.8.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít

Kontaktní formulář

 

Podmínky