kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Dokumenty

Smluvní oblast

Český smluvní standard (Design-Bid-Build)
Kvalitně nastavené smlouvy jsou nezbytným pilířem dobrých vztahů, a to nejen ve stavebním odvětví. Standardizací smluvních vztahů budou vyjasněna práva a povinnosti všech účastníků výstavbového projektu.
Datum aktualizace: 23.12.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-C002-E4-R02_009
Stáhnout/otevřít
Český smluvní standard (Design-Build)
Cílem metodiky je předložit vzor smluvních podmínek pro provedení a projektování stavby. Jedná se o vzor Smlouvy pro projektování a výstavbu, který je variací na smluvní vzor Design – Bid - Build. Metodika je určena zadavatelům, kteří připravují jednu ucelenou zakázku jak na provedení stavby, tak její projektování.
Datum aktualizace: 23.7.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-V17e-E4-R01_039_Český smluvní standard (Design Build)
Stáhnout/otevřít
BIM protokol (komplet) - Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu. Příloha Zvláštních smluvních podmínek Českého smluvního standardu
Probíhá AKTUALIZACE dokumentu, předpokládané zveřejnění nového znění v 1Q 2023.

BIM protokol je jednou z částí smlouvy mezi zadavateli a dodavateli. Určuje pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačních modelů a obecně nastavuje podmínky a pravidla spolupráce v digitálním světě – především tedy sdílení a předávání digitálních informací.
Datum aktualizace: 7.4.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-V17h-E4-R01_036
Stáhnout/otevřít
Volitelné ustanovení pro Zvláštní smluvní podmínky. Licenční ujednání pro Český smluvní standard (Design-Build)
Licenční ujednání je volitelné ustanovení pro Zvláštní smluvní podmínky Českého smluvního standardu (Design-Build). Vzhledem k tomu, že součástí díla, které je předmětem smlouvy, může být i dílo autorské, nabízí možnost ošetření podlicence objednatele nebo naopak zhotovitele pro tento případ.
Datum aktualizace: 22.10.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-C0012-E4-R01_041
Stáhnout/otevřít
BIM Protokol ŠABLONA - Příloha č. 3 BIM Protokolu Šablona plánu realizace BIM (BEP)
Aktuálně probíhá REVIZE dokumentu, předpokládané zveřejnění nového znění v 1Q 2023.
BIM Protokol ŠABLONA - bez doprovodných textů. Dokument je ve formátu PDF. Pro převedení do textového formátu existuje několik způsobů. Například přímo PDF dokument otevřít v novějších verzích MS Word a pak ho uložit jako docx.
Datum aktualizace: 18.6.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Komentář Licenční ujednání pro Český smluvní standard (Design-Build)
Pro usnadnění srozumitelnosti a k ujasnění výkladu Licenčních ujednání pro Zvláštní smluvní podmínky Českého smluvního standardu pro metodu zadání zakázky Design-Build jsme připravili komentář vysvětlující každé jednotlivé ustanovení těchto ujednání.
Naším hlavním cílem je prevence autorskoprávních sporů a předvídatelnost smluvních ujednání tak, aby složité výstavbové projekty nebyly zpomaleny kvůli nejasnosti ohledně výkladu licenčních ujednání, nebo dokonce kvůli žádnému či nedbalému ošetření autorských práv.
Datum aktualizace: 22.10.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze:
Označení: ČAS-P02-C0013-E3-R01_042
Stáhnout/otevřít
Volitelné ustanovení pro Zvláštní smluvní podmínky. Licenční ujednání pro Český smluvní standard (Design-Bid-Build)
Licenční ujednání je volitelné ustanovení pro Zvláštní smluvní podmínky Českého smluvního standardu (Design-Bid-Build). Vzhledem k tomu, že součástí díla, které je předmětem smlouvy, může být i dílo autorské, nabízí možnost ošetření podlicence objednatele nebo naopak zhotovitele pro tento případ.
Datum aktualizace: 30.3.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-C0010-E4-R01_039
Stáhnout/otevřít
Český smluvní standard Design Build Smlouva o Dílo Vzor
Datum aktualizace: 23.7.2021
Autor:
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Komentář Licenční ujednání pro Český smluvní standard (Design-Bid-Build)
Pro usnadnění srozumitelnosti a k ujasnění výkladu Licenčních ujednání pro Zvláštní smluvní podmínky Českého smluvního standardu pro metodu zadání zakázky Design-Bid-Build jsme připravili komentář vysvětlující každé jednotlivé ustanovení těchto ujednání.
Naším hlavním cílem je prevence autorskoprávních sporů a předvídatelnost smluvních ujednání tak, aby složité výstavbové projekty nebyly zpomaleny kvůli nejasnosti ohledně výkladu licenčních ujednání, nebo dokonce kvůli žádnému či nedbalému ošetření autorských práv.
V komentáři je také vysvětleno, z jakých důvodů Licenční ujednání pro metodu Design-Bid-Build primárně nevycházejí z účelu vyplývajícího ze smlouvy, jak bývá v mezinárodních standardech obvyklé (např. ve FIDIC CONS/Red Book).
Komentář byl recenzován a schválen JUDr. Adélou Faladovou, vedoucí samostatného oddělení autorského práva Ministerstva kultury ČR.
Datum aktualizace: 7.9.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-C0011-E2-R01_040
Stáhnout/otevřít
Český smluvní standard Design Build Zvláštní smluvní podmínky Šablona
Datum aktualizace: 23.7.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
BIM Protokol - Příloha č. 1 Požadavky objednatele na informace
Probíhá AKTUALIZACE dokumentu, předpokládané zveřejnění nového znění v 1Q 2023.
.
Je-li přáním objednatele využít metodu BIM a pracovat digitálně, pak je nezbytné, aby objednatel při tvorbě zadávací resp. smluvní dokumentace stanovil požadavky na dokumenty v digitální podobě, informační modely staveb a digitální modely staveb. K tomu slouží právě dokument Požadavky Objednatele na informace. Pravidla v jednotlivých kapitolách popisují požadavky na Digitální model stavby (DIMS) a jsou částí datového standardu staveb (DSS). Požadavky Objednatele na informace lze využít v kombinaci s BIM Protokolem. Dokument specifikuje tedy požadavky na dokumenty v digitální podobě (tj. soubory představující DIMS a výstupy z něj generované a ostatní soubory související se stavbou) a na obsah DIMS. V tomto dokumentu jsou tedy stanovena pravidla pro strukturu a organizaci, geometrii, vlastnosti, jednotky a podrobnost DIMS. Dokument také upravuje požadavky na číselníky, označení souborů, systémovou a prostorovou příslušnost a datový standard.
Datum aktualizace:
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít

Kontaktní formulář

 

Podmínky