kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Dokumenty

Datový standard staveb - strategické dokumenty

Karty účelů užití DSS
Aktuální seznam účelů užití, které jsou zpracovány nebo rozpracovány v rámci přípravy Datového standardu staveb (DSS). Účel užití je součástí konceptu LOIN (úroveň potřebných informací). Je tedy jedním ze vstupů, pomocí kterého se specifikují požadavky na informace modelů staveb (informačního i digitálního). Seznam bude průběžně aktualizován podle dalšího postupu zpracování DSS.
Datum aktualizace: 1.7.2022
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Datový standard staveb
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Akční plán DSS – harmonogram
Datum aktualizace: 6.1.2022
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Záměr DSS - formulář
Vytvoření DSS je řízeno Implementačním plánem Strategie a vytvoření DSS. V plánu je uvedeno celkem 11 dílčích cílů. Každý dílčí cíl se dělí na záměry a ty pak na konkrétní úkoly. Záměry tvoří tzv. zásobník záměrů.
Datum aktualizace: 11.6.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
Implementační plán strategie DSS
Implementační plán je vydáván v souladu se Strategií vytvoření a správy datového standardu staveb (DSS) (dále také „Strategie DSS“), která byla vydána 5.5.2021 generálním ředitelem Agentura ČAS. Implementační plán Strategie DSS obsahuje konkrétní plán a kroky k naplnění cílů uvedených ve Strategii.
Datum aktualizace: 11.6.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
Strategie vytvoření a správy datového standardu staveb DSS
Základní dokument strategie rozvoje a správy Datového standardu staveb platná od 1. května 2021 podle níž jsou další aktivity v této oblasti řízeny a připravovány.
Datum aktualizace: 24.5.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Koncepce
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Memorandum o spolupráci při přípravě datového standardu staveb pro účely užití v oblasti facility managementu a návrhu pravidel pro pasportizaci dokončených staveb v majetku veřejné správy
Memorandum o spolupráci při přípravě Datového standardu staveb uzavřené mezi Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) a asociací IFMA CZ.
Datum aktualizace: 29.11.2021
Autor: Agentura ČAS, IFMA CZ
Druh: Memorandum
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
CAD memorandum
Memorandum deklarující vzájemnou komunikaci a podporu činností agentury ze strany významných distributorů CAD řešení podporující metodu BIM.
Datum aktualizace: 3.5.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Memorandum
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Společné jednání OTO týmů a nastavení vzájemné spolupráce 9.12.2021
Představení organizační struktury DSS; Spolupráce a úkoly; Principy tvorby DSS; Princip LOIN; IMS x DiMS; Kontext DSS v rámci celé Koncepce BIM - priority aktivit Koncepce pro rok 2022; Celkové využití DSS - celkové schéma; Návaznost DSS na DSŘ a zákon o BIM; CCI a jeho návaznost na DSS; Online prohlížečka + spolupráce s CAD vendory v oblasti strukturovaných požadavků DSS.
Datum aktualizace: 10.12.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Koncepce BIM – aktuální informace
Koncepce BIM - hlavní aktivity 2021/2022 pro společné jednání OTO týmů 9. 12. 2021; využívání DSS; DSŘ a využití DSS a CCI; CCI.
Datum aktualizace: 10.12.2021
Autor: Jaroslav Nechyba
Druh: Datový standard staveb
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít

Kontaktní formulář

 

Podmínky