kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Dokumenty

Střední školy

Metodika pro SPŠ stavební, BIM – digitální stavba a požadavky RVP
Dokument obsahuje rozbor Kapitoly BIM obsažené v aktualizovaných RVP, obecně závazného rámce pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání. Dokument současně popisuje dílčí oblasti znalostí, jako součást všeobecného teoretického základu absolventa střední odborné školy.

Cílem dokumentu je přehledně vysvětlit a popsat význam kompetencí absolventa středních škol stavebního zaměření v oblastech souvisejících s metodou BIM. Zároveň pak definovat základní obsahový rámec jednotlivých kompetencí, které jsou součástí aktualizovaných RVP a lze je chápat jako prostředek pro dosažení minimálního standardu výuky BIM na středních odborných školách. Dílčím cílem je současně poukázat na předpokládané uplatnění jednotlivých oblastí znalostí a dovedností pro navazující studium na vysokých školách.
Datum aktualizace: 7.6.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
BIM a aktualizace rámcových vzdělávacích programů k 1.9. 2020
K 1. září 2020 se vydávají aktualizované rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání. Ty obsahují také kapitoly o výuce metody BIM. Aktualizace se týká i oborů vzdělání kategorie M, poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou . Obory se stavebním zaměřením patří do skupiny 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie.
Datum aktualizace: 11.11.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Soupis potřebných dovedností a oblasti znalostí v souvislosti s BIM
Po půlroční intenzivní spolupráci v rámci týmu BIM EDU a po přispění prvních externích recenzentů je pro vás připraven dokument mapující potřebné znalosti a dovednosti v BIM na českých vysokých školách stavebního zaměření. Dokument vychází z RVP SOV oborů L0 A M–36 Stavebnictví, geodézie a kartografie a popisem potřebných dovedností se snaží logicky navázat na základy získané na středních odborných školách. Součástí týmové práce je rozsáhlý přehled dostupné studijní literatury.
Datum aktualizace: 17.5.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Databáze studijních podkladů
Databáze studijních podkladů obsahuje přehled dostupné studijní literatury i dalších materiálů. V době vydání tohoto textu je jich k dispozici téměř sedmdesát, obsah bude ale pravidelně aktualizován a rozšiřován.
Datum aktualizace: 2.3.2022
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Leták Co je BIM
Leták stručně a přehledně představuje metodu BIM. Kromě vysvětlení základních pojmů nabízí i grafické znázornění správy informací o stavbě (z pohledu vlastníka stavby).
Datum aktualizace: 22.7.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Osvěta, promo
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Leták Jak se rodí digitální a informační model (DiMSxIMS)
Formát: po stránkách, elektronické čtení.
Datum aktualizace: 11.6.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Osvěta, promo
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Leták Jak se rodí digitální a informační model (DiMSxIMS) - verze pro tisk
Formát k tisku.
Datum aktualizace: 11.6.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Osvěta, promo
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít

Kontaktní formulář

 

Podmínky