kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Katalog společností

Všechny regiony
Všechny regiony
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Všechny zaměření
Všechny zaměření
Zadavatel - soukromý sektor
Zadavatel - veřejný sektor
Developer
Inženýring
Architekt
Projektant
Zhotovitel
Konzultant
dodavatel Facility služeb
Softwarový dodavatel
Všechny obory
Všechny obory
Pozemní stavby
Dopravní stavby
Mosty a inžen. konstrukce
Průmysl a technologická zařízení staveb (elektrárny, chemický prům., ... )
Stavby pro plnění funkce lesa, vodního hospodářství a krajinného inženýrství
1. Mechanická odolnost a stabilita (geotechnika, statika a dynamika, ...)
2. Požární bezpečnost (požární bezpečnost staveb, PO, ...)
3. Hygiena, ochrana zdraví a živ.prostředí (technika prostředí staveb, ...)
4. Bezpečnost a přístupnost při užívání (elektro, bezbariérový přístup, ...)
5. Ochrana před hlukem (akustika, ...)
6. Úspora energie a tepla (energetické auditorství, ...)
7. Udržitelné využívání přírodních zdrojů (oběhové hospodářství, ...)
Project Management
Asset Management
Facility Management
Commissioning
Risk management
Life-cycle cost management
CAD SW řešení
CDE SW řešení
CAFM SW řešení
BOZP na staveništi
Jiné ...
On-line katalog subjektů používajících metodu BIM vznikl v rámci plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády České republiky č. 682 ze dne 25. září 2017, kterým byla schválena Koncepce zavádění metody BIM v České republice. Katalog je nezávislým přehledem poskytovatelů služeb souvisejících s metodou BIM. Zveřejnění v Katalogu nevyjadřuje jakékoliv doporučení či preferenci ze strany Agentury. Prezentace v Katalogu je umožněna všem poskytovatelům služeb souvisejících s metodou BIM bez jakékoliv regulace či kontroly ze strany Agentury. Poskytovatelé služeb souvisejících s metodou BIM nesou plnou odpovědnost za pravdivost, správnost, úplnost a aktuálnost informací, které o sobě a svých projektech v Katalogu zveřejňují. Před tím, než začnete Katalog užívat, seznamte se s podrobnými podmínkami užívání katalogu zde.
ADEON CZ s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Jsme již přes 20 let předním dodavatelem CAD aplikací Autodesk se zaměřením na pozemní a liniové stavby, ale i výroby, konstruktérské činnosti a komplexních řešení. Své aktivity provozujeme po celé České a Slovenské republice celkem z 5 poboček.
Ateliér Ostrava s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Projekce pozemních staveb všech stupňů metodou informačního modelování budov (BIM).
BIM 4G s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Forgee je česká společnost, která vytváří SW nástroje pro stavebnictví. Všechny naše nástroje podporují BIM proces, jsou intuitivní a ihned k použití. Na základě BIM modelu vám pomůžeme sestavit výkaz výměr a harmonogram stavby.
Bim.Point
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Aby byl Váš BIM model stále živý...
Jsme tu pro všechny, kteří potřebují pracovat s daty o budově a jejími prvky. Pomůžeme vám snížit náklady na provoz a zefektivnit management správy budovy.
CAD - BIM s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Činnost firmy je zaměřená na BIM/CAD ve stavebnictví a specializuje se na projektování v oborech TZB (zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika, elektro a další související).
CCConsulting s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
EXPERTNÍ CENTRUM PRO SPOLUPRÁCI VE STAVEBNICTVÍ
Stavíme na expertní spolupráci v oboru
Tvoříme lidské a znalostní kapacity
Inovujeme prostředí
DEKPROJEKT s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Vývoj aplikací pro BIM, energetiku, TZB, tepelnou ochranu, akustiku.
H P consult s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Projektování zdravotně technických instalací a plynových zařízení, inženýrských sítí a vodohospodářských staveb.
Durďákova 1786/5
613 00 Brno
IDEA StatiCa s.r.o.
Klee Consulting s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Příprava zadání a pomoc při realizaci projektů s použitím BIM ve veřejných i soukromých zakázkách.
NETIA, s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
NETIA® s.r.o. je konzultační firma, dodavatel SW a služeb s orientací na projektové řízení, školení projektového řízení, nástrojů projektového řízení,řízení rizik, interních auditů, konzultace a certifikace projektových manažerů.
OBERMEYER HELIKA a.s.
Hlavní město Praha
Společnost patří k největším architektonickým, projekčním a stavebně-poradenským kancelářím v ČR. Poskytuje komplexní služby v oblasti architektury, projektování, inženýrské činnosti ve výstavbě, projektového managementu a odborného poradenství.
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
ROWAN LEGAL je přední advokátní kancelář zaměřující se na právní poradenství klientům v různých oblastech, kromě jiného se specializuje na poradenství při využití nových technologií, včetně využití BIM a také na poradenství veřejným zadavatelům.
Statutární město Třinec
Moravskoslezský kraj
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
V ČR je společnost SWIETELSKY zaměřena na poskytování komplexních stavebních dodávek zejména v oboru dopravních, inženýrských a pozemních staveb. Aktivně se podílíme na pilotních projektech v BIM.
ÚRS CZ a.s.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
On-line katalog subjektů používajících metodu BIM vznikl v rámci plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády České republiky č. 682 ze dne 25. září 2017, kterým byla schválena Koncepce zavádění metody BIM v České republice. Katalog je nezávislým přehledem poskytovatelů služeb souvisejících s metodou BIM. Zveřejnění v Katalogu nevyjadřuje jakékoliv doporučení či preferenci ze strany Agentury. Prezentace v Katalogu je umožněna všem poskytovatelům služeb souvisejících s metodou BIM bez jakékoliv regulace či kontroly ze strany Agentury. Poskytovatelé služeb souvisejících s metodou BIM nesou plnou odpovědnost za pravdivost, správnost, úplnost a aktuálnost informací, které o sobě a svých projektech v Katalogu zveřejňují. Před tím, než začnete Katalog užívat, seznamte se s podrobnými podmínkami užívání katalogu zde.