kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Katalog společností

Všechny regiony
Všechny regiony
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Všechny zaměření
Všechny zaměření
Zadavatel - soukromý sektor
Zadavatel - veřejný sektor
Developer
Inženýring
Architekt
Projektant
Zhotovitel
Konzultant
dodavatel Facility služeb
Softwarový dodavatel
Všechny obory
Všechny obory
Pozemní stavby
Dopravní stavby
Mosty a inžen. konstrukce
Průmysl a technologická zařízení staveb (elektrárny, chemický prům., ... )
Stavby pro plnění funkce lesa, vodního hospodářství a krajinného inženýrství
1. Mechanická odolnost a stabilita (geotechnika, statika a dynamika, ...)
2. Požární bezpečnost (požární bezpečnost staveb, PO, ...)
3. Hygiena, ochrana zdraví a živ.prostředí (technika prostředí staveb, ...)
4. Bezpečnost a přístupnost při užívání (elektro, bezbariérový přístup, ...)
5. Ochrana před hlukem (akustika, ...)
6. Úspora energie a tepla (energetické auditorství, ...)
7. Udržitelné využívání přírodních zdrojů (oběhové hospodářství, ...)
Project Management
Asset Management
Facility Management
Commissioning
Risk management
Life-cycle cost management
CAD SW řešení
CDE SW řešení
CAFM SW řešení
BOZP na staveništi
Jiné ...
On-line katalog subjektů používajících metodu BIM vznikl v rámci plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády České republiky č. 682 ze dne 25. září 2017, kterým byla schválena Koncepce zavádění metody BIM v České republice. Katalog je nezávislým přehledem poskytovatelů služeb souvisejících s metodou BIM. Zveřejnění v Katalogu nevyjadřuje jakékoliv doporučení či preferenci ze strany Agentury. Prezentace v Katalogu je umožněna všem poskytovatelům služeb souvisejících s metodou BIM bez jakékoliv regulace či kontroly ze strany Agentury. Poskytovatelé služeb souvisejících s metodou BIM nesou plnou odpovědnost za pravdivost, správnost, úplnost a aktuálnost informací, které o sobě a svých projektech v Katalogu zveřejňují. Před tím, než začnete Katalog užívat, seznamte se s podrobnými podmínkami užívání katalogu zde.
ADEON CZ s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Jsme již přes 20 let předním dodavatelem CAD aplikací Autodesk se zaměřením na pozemní a liniové stavby, ale i výroby, konstruktérské činnosti a komplexních řešení. Své aktivity provozujeme po celé České a Slovenské republice celkem z 5 poboček.
Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Advokátní kancelář specializující se na oblast stavebního práva, veřejné zakázky, development a investorskou činnost.
AFRY CZ s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Jsme novým lídrem českého a slovenského trhu v oblasti poskytování inovativních expertních, inženýrských a projekčních služeb. Naší předností jsou skvělí lidé, inovativní přístup a otevřená komunikace.
ALLCONS a.s.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Allplan Česko s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
ALLPLAN - globální poskytovatel BIM řešení
ARCHCOM s.r.o.
Hlavní město Praha, Středočeský kraj
Projekční kancelář zaměřená na BIM a 5D projektování
Arkance Systems CZ s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Arkance Systems (dříve CAD Studio) je největším partnerem, dodavatelem, školitelem a vývojářem CAD a BIM řešení Autodesk v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Je součástí evropské skupiny ARKANCE.
Ateliér Ostrava s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Projekce pozemních staveb všech stupňů metodou informačního modelování budov (BIM).
Ateliér Velehradský, s. r. o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Středočeský kraj, Zlínský kraj
Žijeme architekturou a vším, co s ní souvisí. Děláme ji s vášní. Naše práce je dialog.
AZ KLIMA a.s.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Společnost AZ KLIMA se specializuje na technická zařízení budov a dodávku vzduchotechniky a chladicí techniky pro různé typy budov; administrativní a obchodní centra, letiště, nemocnice, ale třeba také kulturní domy a restaurace.
BIM 4G s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Forgee je česká společnost, která vytváří SW nástroje pro stavebnictví. Všechny naše nástroje podporují BIM proces, jsou intuitivní a ihned k použití. Na základě BIM modelu vám pomůžeme sestavit výkaz výměr a harmonogram stavby.
BIM Consulting s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Poskytujeme poradenství v oblasti BIM (Building Information Modeling, Informační modelování staveb).
BIM Project s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Naším cílem je digitalizace procesů pro produktové specifikace ve stavebnictví. Vytváříme platformu bimproject.cloud, kde mohou architekti sdílet data a vyhledávat produkty, zatímco výrobcům nabízí marketingové řešení, jak propagovat své produkty.
BIM scanning s.r.o.
Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Zlínský kraj
Bim.Point
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Aby byl Váš BIM model stále živý...
Jsme tu pro všechny, kteří potřebují pracovat s daty o budově a jejími prvky. Pomůžeme vám snížit náklady na provoz a zefektivnit management správy budovy.
BIMLab, České vysoké učení technické v Praze
Hlavní město Praha, Středočeský kraj
specializované BIM/CAFM tým odboru výstavby a investiční činnosti rektorátu ČVUT v Praze
BLOCK CRS a.s.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Projekční, inženýrská, dodavatelská a realizační skupina firem BLOCK®
CAD - BIM s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Činnost firmy je zaměřená na BIM/CAD ve stavebnictví a specializuje se na projektování v oborech TZB (zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika, elektro a další související).
cadconsulting, spol. s r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Konzultační společnost zaměřená na implementace BIM technologie.
Pomáháme s BIM již od roku 2009 a BIM nás prostě baví.
Callida, s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Pro veřejnou správu i komerční subjekty dodáváme a nastavujeme sdílené datové prostředí (CDE) a nástroj pro koordinaci a řízení projektů (Field management).
Jsme specialisté na BIM rozpočtování – intuitivní vytváření výkazů výměr z BIM modelu.
CASUA, spol.s r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Projekty v BIM jsou pro nás už standardní způsob projektování. BIM software využíváme pro naprostou většinu našich projektů.
CCConsulting s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
EXPERTNÍ CENTRUM PRO SPOLUPRÁCI VE STAVEBNICTVÍ
Stavíme na expertní spolupráci v oboru
Tvoříme lidské a znalostní kapacity
Inovujeme prostředí
Contract management, a.s.
Měníme stavební prostředí k lepšímu a vytváříme standardy tam, kde nejsou.
Dalux ApS
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Dalux je světovým lídrem pro zobrazování a práci s BIM modelem, nástroji pro kontrolu stavby, reporting vad či nedodělků a jednodušší sdílení projektové dokumentace v rámci CDE. Intuitivní uživatelské prostředí v češtině.
DEKPROJEKT s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Vývoj aplikací pro BIM, energetiku, TZB, tepelnou ochranu, akustiku.
Delta Projektconsult s. r. o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Díky partnerství, vizi a rozmanitosti je DELTA Group úspěšnou mezinárodní skupinou osmi společností s pobočkami v České republice, Rakousku, na Slovensku a Ukrajině. Již přes více než 40 let své existence se DELTA zaměřuje na budoucnost stavebnictví.
DEZADATA spol. s r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Společnost DEZADATA spol. s r.o. je poskytovatelem komplexního řešení CAFM s plnohodnotným propojením CAD a BIM.
di5 architekti inženýři s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Jsme inovativní architektonický a projekční ateliér.
Energy Benefit Centre a.s.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Klíčovou specializací Energy Benefit Centre je energeticky úsporné stavebnictví, úspory energie a obnovitelné zdroje energie.
G4D s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Geodetická společnost zaměřená na efektivní sběr 3D dat pomocí 3D laserového skenování a bezpilotní fotogrammetrie. Provádíme zaměření skutečného stavu budov a technologií do CAD / BIM modelů, letecké snímkování, distribuci softwaru s další služby.
GEO-5, spol. s r.o.
Hlavní město Praha, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Středočeský kraj
ZAMĚŘENÍ | 3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ | 3D MODEL | BIM
H P consult s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Projektování zdravotně technických instalací a plynových zařízení, inženýrských sítí a vodohospodářských staveb.
Durďákova 1786/5
613 00 Brno
HRDLIČKA spol.s r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
IDEA StatiCa s.r.o.
IKA DATA, spol. s r.o.
Hlavní město Praha, Jihomoravský kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj
IKA DATA sdružuje kompetence v oboru informačních technologií s kompetencemi ve stavebních oborech.
Klee Consulting s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Příprava zadání a pomoc při realizaci projektů s použitím BIM ve veřejných i soukromých zakázkách.
Lukáš Pavlica
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Masák & Partner, s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Jsme zkušený atelier, který se pohybuje na trhu od roku 1996. Obnovujeme, navrhujeme a budujeme místa a stavby s unikátním charakterem.
NETIA, s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
NETIA® s.r.o. je konzultační firma, dodavatel SW a služeb s orientací na projektové řízení, školení projektového řízení, nástrojů projektového řízení,řízení rizik, interních auditů, konzultace a certifikace projektových manažerů.
OBERMEYER HELIKA a.s.
Hlavní město Praha
Společnost patří k největším architektonickým, projekčním a stavebně-poradenským kancelářím v ČR. Poskytuje komplexní služby v oblasti architektury, projektování, inženýrské činnosti ve výstavbě, projektového managementu a odborného poradenství.
Prime Build a.s.
Proconom Software, s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Jsme vývojáři disponující vlastním CDE řešením vhodné nejen pro české stavebnictví. Naši specialisté jsou členy mnoha skupin, kde pomáhají formovat a realizovat BIM. Zároveň poskytujeme odborné konzultační služby využitelné v průběhu celého projektu.
PRODIN a.s.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Projekční společnost fungující od roku 2002 v Pardubicích. Naší specializací jsou projekty kolejových staveb, silničních staveb a pozemních staveb.
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
ROWAN LEGAL je advokátní kancelář zaměřující se na právní poradenství klientům v různých oblastech, včetně poradenství veřejným zadavatelům a poradenství při využívání nových technologií.
SkyCom online s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Společnost Skycom online, s.r.o. provozuje a kontinuálně vyvíjí Informační a CAFM systém Revisio pro správce a majitele nemovitostí.
Statutární město Třinec
Moravskoslezský kraj
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
V ČR je společnost SWIETELSKY zaměřena na poskytování komplexních stavebních dodávek zejména v oboru dopravních, inženýrských a pozemních staveb. Aktivně se podílíme na pilotních projektech v BIM.
TKP geo s.r.o.
Společnost TKP geo s.r.o. má dlouholetou tradici v oblasti geodézie a geoinformatiky.
TZB-energie CZ s.r.o.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Projekční společnost zabývající se technikou prostředí staveb a energetickou náročností budov.
ÚRS CZ a.s.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
VCES a.s.
Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Naším posláním je realizovat projekty tak, aby tvořily každodenní život – pomáhaly, vzdělávaly, inspirovaly a podílely se na zvyšování kvality života současných i dalších generací.
On-line katalog subjektů používajících metodu BIM vznikl v rámci plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády České republiky č. 682 ze dne 25. září 2017, kterým byla schválena Koncepce zavádění metody BIM v České republice. Katalog je nezávislým přehledem poskytovatelů služeb souvisejících s metodou BIM. Zveřejnění v Katalogu nevyjadřuje jakékoliv doporučení či preferenci ze strany Agentury. Prezentace v Katalogu je umožněna všem poskytovatelům služeb souvisejících s metodou BIM bez jakékoliv regulace či kontroly ze strany Agentury. Poskytovatelé služeb souvisejících s metodou BIM nesou plnou odpovědnost za pravdivost, správnost, úplnost a aktuálnost informací, které o sobě a svých projektech v Katalogu zveřejňují. Před tím, než začnete Katalog užívat, seznamte se s podrobnými podmínkami užívání katalogu zde.