kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

DŮM Č.P. 130, HORNÍ ŽIVOTICE

Dvou etapový projekt rekonstrukce historické budovy selského domu a přístavba novostavby.
Lokalita
Horní Životice
Adresa
Horní Životice 130, 79312 Horní Životice
Popis projektu
Předmětem projektové dokumentace je změna dokončené stavby asi 200 let staré historické budovy a návrh přibližně stejně velké přístavby k tomuto objektu. Stavba se nachází v obci Horní Životice nedaleko rybníka, v těsné blízkosti vodního toku. Součástí projektu je také návrh veškerého souvisejícího vybavení a technické infrastruktury (domovní ČOV, výustní objekt dešťových vod do vodoteče, oplocení, terasa s přemostěním, bazén, stavba altánu, zpevněné plochy, přeložka NN a splav) . Stavba bude sloužit jako komfortní bydlení pro 4 až 6-ti člennou rodinu, případně jako stavba k pronájmu za účelem rekreace.
Metoda
Design-Bid-Buid
nD informační model (3D, 4D, 5D, ...)
Využití fázování BIM modelu
BIM protokol & BIM Execution Plan (BEP)
Generální projekce
v realizaci
Detail reference