kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Katalog projektů

Všechny zaměření
Všechny zaměření
Zadavatel - soukromý sektor
Zadavatel - veřejný sektor
Developer
Inženýring
Architekt
Projektant
Zhotovitel
Konzultant
dodavatel Facility služeb
Softwarový dodavatel
On-line katalog subjektů používajících metodu BIM vznikl v rámci plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády České republiky č. 682 ze dne 25. září 2017, kterým byla schválena Koncepce zavádění metody BIM v České republice. Katalog je nezávislým přehledem poskytovatelů služeb souvisejících s metodou BIM. Zveřejnění v Katalogu nevyjadřuje jakékoliv doporučení či preferenci ze strany Agentury. Prezentace v Katalogu je umožněna všem poskytovatelům služeb souvisejících s metodou BIM bez jakékoliv regulace či kontroly ze strany Agentury. Poskytovatelé služeb souvisejících s metodou BIM nesou plnou odpovědnost za pravdivost, správnost, úplnost a aktuálnost informací, které o sobě a svých projektech v Katalogu zveřejňují. Před tím, než začnete Katalog užívat, seznamte se s podrobnými podmínkami užívání katalogu zde.
On-line katalog subjektů používajících metodu BIM vznikl v rámci plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády České republiky č. 682 ze dne 25. září 2017, kterým byla schválena Koncepce zavádění metody BIM v České republice. Katalog je nezávislým přehledem poskytovatelů služeb souvisejících s metodou BIM. Zveřejnění v Katalogu nevyjadřuje jakékoliv doporučení či preferenci ze strany Agentury. Prezentace v Katalogu je umožněna všem poskytovatelům služeb souvisejících s metodou BIM bez jakékoliv regulace či kontroly ze strany Agentury. Poskytovatelé služeb souvisejících s metodou BIM nesou plnou odpovědnost za pravdivost, správnost, úplnost a aktuálnost informací, které o sobě a svých projektech v Katalogu zveřejňují. Před tím, než začnete Katalog užívat, seznamte se s podrobnými podmínkami užívání katalogu zde.