kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Callida, s.r.o.
Tělocvična mezi ZŠ G.Przeczka a Jubilejní Masarykovou ZŠ

Společnost
Projekt
Role
Softwarový dodavatel
Popis
Cílem projektu byla digitalizace procesů sbírání a posuzování investičních záměrů či požadavků od jednotlivých odborů Magistrátu města Třince. U zakázek, které byly schváleny a přesunuty do plánu realizace pak průběžné sledování celého projektu: od investičního záměru, přes import výkazu výměr a přípravu výběrového řízení až po sledování realizace (včetně změn) a závěrečné vyhodnocení projektu.
Hlavní oblasti řešení:
· průběžné sbírání a posuzování investičních záměrů od jednotlivých odborů
· workflow investičních záměrů
· přístup k investičním záměrům podle definovaných práv a rolí
· tvorba investičních odhadů (z podobných již realizovaných zakázek přes objemové ukazatele)
· import výkazu výměr od projektanta
· příprava soupisu prací a dodávek pro výběrová řízení
· vyhodnocení nabídek, vítězná nabídka, smluvní rozpočet
· tvorba realizační verze s evidencí změn
· elektronické sbírání měsíční prostavěnosti od subdodavatelů
· vyhodnocení a controlling zakázek
CDE (Common Data Environment)