kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Prime Build a.s.
Bytový dům Primátorská

Společnost
Projekt
Role
Zadavatel - soukromý sektor
Popis
Jedná se o nízkoenergetický bytový dům. Bytový dům obsahuje 46 bytových jednotek, 2 nebytové jednotky (ateliéry) a nezbytné zázemí vč. garáží. Objekt je ve tvaru L a má 2 podzemní podlaží a 6 nadzemních podlaží. Základní maximální půdorysné rozměry nejdelších stran jsou cca 45,05 x 23,30m.
Byty v 5NP a 6NP v západním „parkovém“ křídle jsou navrženy jako mezonetové, obě tyto podlaží jsou ustoupená. Byty 6 NP ve východním "uličním" křídle jsou východním směrem ustoupené. Veškerá ustoupení jsou využívána jako pochozí terasy.
Na jižní a západní dvorní fasádě jsou navrženy balkóny, které se uplatňují jako významný provozní i architektonický prvek.
Ploché střechy ustoupených podlaží budou provedeny jako pochozí dřevěné. Omítka objektu je bílá hladká, ve východní části naopak hrubá, drásaná.
Plochá střešní rovina ustoupeného 6.NP je navržena s pochozí vrstvou kačírku bez požadavku na využívání obyvateli bytového domu.
Přibližná hodnota konkrétní zakázky
115 mil. Kč
Období realizace zakázky
2014-2019
nD informační model (3D, 4D, 5D, ...)
BIM model byl využit pro potřeby časového harmonogramu výstavby a pro tvorbu výkazu výměr přímo z modelu.