kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Ateliér Ostrava s.r.o.
DŮM Č.P. 130, HORNÍ ŽIVOTICE

Společnost
Projekt
Role
Generální projekce
Popis
Předmětem zakázky bylo navrhnout rekonstrukci cca 200 let staré budovy tradičního trojdílného selského stavení a navrhnout přístavbu, která by citlivě objekt doplňovala. Funkčně měl objekt splňovat požadavky na moderní bydlení pro 4-6ti člennou rodinu. Požadavkem investora bylo výstavbu rozdělit na dvě samostatné etapy - rekonstrukci a novostavbu. Historický objekt tedy musel tvořit samostatný funkční celek. Rekonstrukce se snaží o maximální návrat k původním hodnotám stavby v duchu obnovy památek. Z pohledově veřejně přístupné severozápadní strany obnovujeme všechny tradiční prvky včetně střešní krytiny z pálených tašek. Objekt přístavby navazuje svým vzhledem na selské stavení jako "stodola". Z jihozápadní strany již vzhled využívá moderní prvky, zejména velkorysé prosklení a otevírá tak dům výhledům na půvabnou okolní krajinu, potok a rybník.
Období realizace zakázky
v realizaci
nD informační model (3D, 4D, 5D, ...)
Využití fázování BIM modelu
BIM protokol & BIM Execution Plan (BEP)
Jiné využití metody BIM
BIM model byl využit pro zobrazení ve virtuální realitě