kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace
Společnost TKP geo s.r.o. má dlouholetou tradici v oblasti geodézie a geoinformatiky.
Regiony
Obory
Pozemní stavby, Dopravní stavby, Mosty a inžen. konstrukce, Průmysl a technologická zařízení staveb (elektrárny, chemický prům., ... ), Project Management, Jiné ...
Zaměření
Zhotovitel
IČO
24134295
DIČ
CZ24134295
Adresa
Plánská 1854/6, 37007 České Budějovice
Popis společnosti
Pod jménem TKP geo s.r.o. zákazníkům přinášíme především:

TRADICI, KVALITU a PROFESIONALITU.

Naše služby poskytujeme na území celé České republiky. Máme 4 stálá pracoviště (v Českých Budějovicích, jaderné elektrárně Temelín, Táboře a Brně) s 80 technicky vysoce kvalifikovanými zaměstnanci. Máme tak velké zkušenosti se zvládáním nových trendů v oblasti moderní měřické a výpočetní techniky i zpracování, využívání a publikování geografických dat.

Poskytujeme kompletní služby především z následujících oblastí:

Inženýrská geodézie
Mapování
Katastr nemovitostí
Projektování pozemkových úprav
Laserové skenování
Fotogrammetrie
UAV
Geografické informační systémy
Integrace informačních systémů
Mobilní aplikace pro geoinformatiku
Distribuce softwarových technologií

Společnost TKP geo s.r.o. prošla v roce 2018 recertifikačním procesem a obnovila Certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008. Společnost TKP geo s.r.o. má rovněž vypracovanou politiku kvality, environmentu a BOZP, prohlášení o ochraně osobních údajů a také osvědčení NBÚ na stpeň utajení DŮVĚRNÉ.

Kontakt

Ing. Robert Šinkner MBA, ředitel, jednatel