kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Osoby

Prohlédněte si profily týmu odboru Koncepce BIM.

Prohlédněte si profily spolupracujících expertů (abecední seřazení).

Ing. Jiří Buneš
PRAGOPROJEKT, a.s., Informační modelování
Ing. Martin Černý
Ing. Martin Černý, OSVČ
David Dvořák
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Česká společnost pro stavební právo
Ing. Michal Hanák
Gevatan s.r.o., Cost management & BIM consultant
Ing. Filip Kalina
Metrostav, přípravář
Ing. Jan Kolomazník
OSVČ + NKprojekt, Překladatel, architekt a projektant na volné noze
RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
MFF Katedra Softwarového inženýrství, tajemník katedry, lektor
Lukáš Klee
Klee Consulting s.r.o., Konzultant
Ing. Zdeněk Lustig
Deloitte, Senior Manager
Roman Novotný
4E, z.s., Zadávání a hodnocení ekonomické výhodnosti
Ing. Pavel Pour
Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové, pedagog, koordinátor výuky metody BIM
Ing. arch. Zdeněk Rudovský, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze, Koordinátor BIM, specialista veřejné a občanské stavby
Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra konstrukcí pozemních staveb, UCEEB Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, RP1 Architektura a životní prosttředí, odborný asistent, výzkumný pracovník
Ing. Mariana Salavová
SŽDC s.o., GŘ - odbor investiční, zadávání veřejných zakázek
Ing. Patrik Starčevský
TKP geo s.r.o., obchodní ředitel, specialista inženýrských sítí
PhDr. Lucie Švamberková
SIPRAL a.s., BIM Manažer
Ing. Štěpánka Tomanová
CAD - BIM s.r.o., produktová manažerka DDS-CAD, členka CEN/TC442 a ISO/TC59/SC13, předsedkyně TNK152
Ing. Josef Žák, Ph.D.
Skanska & ČVUT v Praze, Vedoucí oddělení VDC, vědecko-výzkumný pracovník

Kontaktní formulář

 

Podmínky