kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou základním stavebním kamenem Odboru koncepce BIM ČAS. V Pracovních skupinách vznikají odborné diskuse a z nich veškeré podklady a výstupy, které následně budeme předkládat vybrané širší odborné veřejnosti k oponentnímu řízení.

 

Až po vypořádání oponentur budou výstupy předkládány agenturou ČAS Ministerstvu průmyslu a obchodu ke schválení a dalšímu projednání podle legislativních potřeb.

 

Pracovní skupina je především tvůrčím uskupením odborníků, jejichž úkolem je shromáždit zajímavá a inovativní řešení získaná z české praxe i ze zahraničí. Nechceme znovu vymýšlet kolo, ale na druhou stranu nechceme ani slepě přejímat postupy z jiných zemí.

 Naší hlavní inspirací budou nejrozvinutější evropské země v oblasti BIM (UK, Skandinávie a SRN). Právě spojením toho nejlepšího z naší české praxe spolu se zajímavými inovacemi ze zahraničí je podle našeho názoru ideálním mixem pro zdařilou implementaci BIM v ČR a tím i podporou rozvoje celého stavebnictví.

Naší snahou je získat pro spolupráci s ČAS nejlepší respektované odborníky pro každou oblast tak, aby výsledné návrhy PS měly oporu k současné praxi a mohly posunout významným způsobem celý stavební sektor kupředu.

 

Pracovní skupiny jsou základním stavebním kamenem Odboru koncepce BIM ČAS. V Pracovních skupinách vznikají odborné diskuse a z nich veškeré podklady a výstupy, které následně budeme předkládat vybrané širší odborné veřejnosti k oponentnímu řízení.

 

Až po vypořádání oponentur budou výstupy předkládány agenturou ČAS Ministerstvu průmyslu a obchodu ke schválení a dalšímu projednání podle legislativních potřeb.

 

Pracovní skupina je především tvůrčím uskupením odborníků, jejichž úkolem je shromáždit zajímavá a inovativní řešení získaná z české praxe i ze zahraničí. Nechceme znovu vymýšlet kolo, ale na druhou stranu nechceme ani slepě přejímat postupy z jiných zemí.

 Naší hlavní inspirací budou nejrozvinutější evropské země v oblasti BIM (UK, Skandinávie a SRN). Právě spojením toho nejlepšího z naší české praxe spolu se zajímavými inovacemi ze zahraničí je podle našeho názoru ideálním mixem pro zdařilou implementaci BIM v ČR a tím i podporou rozvoje celého stavebnictví.

Naší snahou je získat pro spolupráci s ČAS nejlepší respektované odborníky pro každou oblast tak, aby výsledné návrhy PS měly oporu k současné praxi a mohly posunout významným způsobem celý stavební sektor kupředu.

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky