kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

PS01 Pilotní projekty

Workshopy pro veřejné zadavatele se zaměřením na pilotní projekty
Tomáš Prokeš  |  28.6.2019
Hlavními tématy jsou seznámení se s aktuálním stavem implementace Koncepce BIM a zamýšleného rozsahu povinností veřejného zadavatele od roku 2022.
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Publikujeme Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky.
Start prezentace pilotních projektů
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Sdílení informací, zkušeností a příkladů dobré praxe z pilotních projektů je velmi důležitá součást komunikace v rámci realizace Koncepce. Startujeme a množství informací a příkladů bude přibývat.
Pilotní / Před-Pilotní projekty
 |  12.10.2018
V souvislosti se vznikající aktivitou agentury ČAS je nutné jasně vysvětlit, co je vlastně předmětem agentury samotné a konkrétně pracovní skupiny PS01 – Pilotní projekty.
Cíle BIM
 |  12.10.2018
Stanovení cíle je klíčové pro řízení a monitorování všech aktivit. Nejinak je tomu i u pilotních projektů BIM. Zatím můžeme určovat jen dílčí cíle, ale i tak je jejich přesné určení velmi důležité.
Monitorovací zprávy
 |  12.10.2018
Klíčové výstupy z jednotlivých pilotních projektů. V budoucnu budou poskytovat souhrn poznatků, které jsme spolu se zadavatelem projektu při naplňování cílů BIM získali.
Workshopy k pilotním projektům
Jaroslav Nechyba  |  12.10.2018
Úvodní akce pro veřejné zadavatele ukázali jejich zájem a jsou startem pro další rozvoj vzájemné spolupráce směřující k zajímavým pilotním projektům od roku 2019.

Kontaktní formulář

 

Podmínky