kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Oblast využití metodiky - Interní organizace zadavatele

Příručka pro aplikaci ČSN EN ISO 19650
Interní organizace zadavatele  |  11.1.2021
Cílem příručky je doplnění textů ze souboru norem, které popisují procesy a zacházení s daty, tzn. managementu informací.
Metodika pro časové řízení
 |  30.12.2020  |  Interní organizace zadavatele
Cílem metodiky je vysvětlení základních pojmů souvisejících s časovým řízením.
Metodika pro řízení změn při výstavbě
 |  30.12.2020  |  Interní organizace zadavatele
Metodika se zabývá řešením odchylek, resp. Řízením změn a předkládá způsob určení ceny díla a její změny a smluvní mechanismy změn.
Společné datové prostředí (CDE) zavedení a využívání v organizaci veřejného zadavatele
 |  11.12.2020  |  Interní organizace zadavatele
Cílem metodiky je poskytnout základní obecné znalosti v oblasti digitalizace procesů a doplnit je konkrétními příklady z praxe.
Katalog BIM cílů
 |  19.8.2020  |  Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je být podkladem či inspirací pro formulaci požadavků investora na projekt, informační modely s ohledem na jejich využití.
Metodika pro řízení změn při digitální transformaci
 |  30.7.2020  |  Interní organizace zadavatele
Seznamuje s pojmem digitalizace organizace a rozpracovává základní postupy nápomocné při přechodu organizace do digitálního světa.
Obecná metodika pro řízení změn – Change Management
 |  12.6.2020  |  Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je popsat metodické základy řízení změny a upozornit na nutnost takového řízení.
Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení v BIM
 |  29.5.2020  |  Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je popsat procesy projektového řízení především v realizační fázi výstavbového projektu,případně přípravné fázi.
Společné datové prostředí (CDE) – Přehled atributů pro výběr
 |  31.3.2020  |  Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je seznámit se základními vlastnostmi systému CDE a přehledně a souhrnně popsat atributy výběru systému CDE.

Kontaktní formulář

 

Podmínky