Nezobrazuje se vám elektronický zpravodaj správně? Klikněte sem pro elektronickou verzi.

Česká agentura pro standardizaci

Vážené dámy, vážení pánové, milí profesní kolegové

Leden uběhl jako voda a my vás už podruhé oslovujeme prostřednictvím e-mailového zpravodaje odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci,

Mnoho z nás možná věřilo, že se začátkem nového roku bude situace kolem pandemie nemoci Covid-19 rychle zlepšovat, bohužel, nic tomu nenasvědčuje. Spíše naopak. Možná je to ale pro nás šance, jak konečně začít měnit věci kolem nás. Právě všechna omezení, se kterými se musíme vyrovnávat, dokáží v plném světle ukázat, jak nám může digitalizace usnadnit život.

Rok 2021 bude důležitým milníkem pro digitalizaci českého stavebnictví. Alespoň pokud jde o zadavatele veřejných stavebních zakázek. V průběhu letošního roku dokončíme všechny zásadní podpůrné dokumenty související se zaváděním metody BIM ve veřejné a státní správě. V průběhu března vydáme dva klíčové dokumenty - BIM Protokol, který je přílohou smlouvy o dílo, a také první část Datového standardu staveb (DSS). O obou se dozvíte více podrobností hned v následujícím elektronickém zpravodaji, který plánujeme na první polovinu března 2021.

BIM a digitální stavební řízení

Vláda ČR vzala na vědomí informaci o plnění Koncepce zavádění metody BIM do veřejné správy a schválila její aktualizaci. Ta mimo jiné otevírá prostor pro sladění postupného startu používání metody BIM
a digitálního stavebního řízení.
Data z informačního modelu stavby  bude možné využít jako jeden ze způsobů, jak připravit dokumentaci pro stavební řízení. Ostatně i pracovní verze připravovaného zákona o informačním modelu stavby, informačním a digitálním modelování (Zákon o BIM) předpokládá vytváření informačních modelů během jednotlivých fází životního cyklu stavby (milníků), které jsou na digitální stavební řízení navázány.

Kde najít BIM odborníky?

Personalisté stavebních firem očekávají, že na BIM pozice najdou plně kvalifikovaného uchazeče, nejlépe s několikaletou praxí. Jenže z průzkumu, který proběhl
v září 2020 prostřednictvím registrovaných uživatelů webu Koncepce BIM, vyplynulo, že kvalifikace absolventů vysokých škol je z hlediska zaměstnavatelů nedostatečná. Změnit to může jen spolupráce zástupců stavebního sektoru s vysokými
(a středními) školami. Tímto směrem míří také naše Výzva pro projektové a stavební firmy. Jsou to totiž firmy, které budou BIM experty potřebovat, kdo by měl školám pomoci co nejpřehledněji specifikovat dovednosti a znalosti, které v praxi nejvíce potřebují. Současně je ze strany škol velká poptávka po hledání formy poskytování studijních materiálů, které by umožnily pracovat s reálnými příklady z praxe. 

Metoda BIM patří k pilířům digitalizace veřejných agend

Digitalizace stavebnictví je dalším dílkem do mozaiky digitalizace veřejných agend státu. Metoda BIM může napomoci zefektivnit, zrychlit, a zpřehledit stavební řízení. Využívání digitálního modelu stavby a datových šablon přinese možnost propojení informací do digitálních technických map nebo připravovaného národního geoportálu. A tak lze pokračovat.
K užšímu propojení zavádění metody BIM s procesem digitalizace veřejných agend a pevnější zakotvení BIM mezi nimi má přispět i transformace pracovních skupin BIM  pod Radu vlády pro informační společnost. Vznikl tak výkonný výbor pro Informační koncepci ČR Pracovní výbor pro zavádění metody BIM v ČR v čele
s Ing. Petrem Serafínem, ředitelem Odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO.

Digitalizace motivuje ke spolupráci: vzniká Global BIM Network

Digitalizace není jen česká záležitost.
Metodu BIM zavádí do praxe veřejného sektoru velké množství států celého světa. Bylo by proto chybou nevyužít možnosti sdílení zkušeností i znalostí, a místo toho se pokoušet o nějakou speciální českou cestu. Proto i většina podpůrných dokumentů a standardů, které pro veřejné zadavatele připravujeme, vzniká
i s ohledem na zahraniční zkušenosti
a mezinárodní standardy. Spolupráci se snažíme prohlubovat. Proto se český zástupce podílí také na přípravě nové celosvětové platformy Global BIM Network, která propojí reprezentanty veřejné a státní správy celého světa, ale i se zástupci průmyslu a globálních institucí. Ustavující Global BIM network se bude konat 
17. března 2021 a předcházet mu bude série webinářů, na které se již můžete registrovat. Celá akce proběhne on-line
a účast na ní je bezplatná.

Zasílání elektronických zpravodajů odboru Koncepce BIM ČAS můžete zrušit zde.