kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy

Česká agentura pro standardizaci

odbor Koncepce BIM

Doporučení k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek
Tento výstup, který připravila pracovní skupina 02, se zabývá zadáváním veřejných zakázek s vazbou na Building Information Modelling (BIM) s důrazem na kvalitativní hodnocení.
Datum vložení: 8.11.2019
Datum aktualizace: 8.11.2019
Stav: Finální
Autor:
BIM protokol
Toto je aktuální výstup pracovní skupiny 02, který již prošel interní i externí recenzí. BIM protokol je důležitým smluvním mechanismem pro práci s informačním modelem a jako takový je poměrně novým nástrojem v českém stavebnictví. Vycházíme v tomto návrhu z mezinárodní praxe a reálných projektů, na kterých pracujeme.
Datum vložení: 1.7.2019
Datum aktualizace: 1.7.2019
Stav: Aktuální
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Zadávání veřejných zakázek, smlouvy a projektové řízení
Pracovní skupina 02 připravila základní mapu svých výstupů, která bude sloužit pro orientaci v konceptu smluvního standardu a efektivnější práci s jednotlivými navazujícími metodikami z oblasti projektového řízení a veřejných zakázek.
Datum vložení: 27.6.2019
Datum aktualizace: 1.7.2019
Stav: Rozpracovaný
Autor:
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky
Pracovníci odboru ve spolupráci s Mgr. Davidem Dvořákem, expertem na zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), připravili komplexní stanovisko pro využívání formátu IFC pro využití pro veřejné zakázky v České republice. Materiál byl agenturou ČAS připraven jako podklad pro Ministerstvo pro místní rozvoj, které je gestorem ZZVZ.
Datum vložení: 17.4.2019
Datum aktualizace:
Stav: Oficiální
Autor:
Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení v BIM
Toto je finální výstup pracovní skupiny 02, který prošel recenzním řízením Agentury ČAS.

Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení v BIM (dále též jen „doporučení k projektovému řízení“) představuje základní dokument v oblasti projektového řízení mající dopad do celé řady dalších procesů v rámci výstavbového projektu. Úzce souvisí se smluvními standardy a dalšími metodikami, které bude nezbytné vytvořit, jako jsou například metodiky k řízení času, změn a nákladů.

Současný stav je takový, že projektové řízení bývá u veřejných zadavatelů mnohdy neefektivní a chybí jakýkoli důraz na řádné projektové řízení od samého počátku výstavbového projektu. Cílem doporučení k projektovému řízení tak je definovat procesy projektového řízení a nastavit povinnosti, odpovědnostní vztahy a metody spolupráce mezi jednotlivými účastníky výstavbového projektu.

Doporučení k projektovému řízení řeší v obecné rovině vztah smlouvy a projektového řízení, řešení a řízení rizik, včetně důrazu na promyšlenou práci s nimi, řízení změn, času a nákladů a spolupráci zaměřenou na zejména úspěšné dokončení výstavbového projektu. Vyzdvihována je role projektového manažera jako osoby, která je stěžejním pilířem výstavbového projektu, a jeho týmu.

Účelem doporučení k projektovému řízení je vytvořit základ, ze kterého bude možné vycházet při přípravě dalších metodik a standardů. Zároveň však směřuje k určení základního rámce pro zadavatele, aby správně a efektivě řídili nejen dílčí procesy v rámci výstavbového projektu, ale i výstavbový projekt jako celek.
Datum vložení: 15.2.2019
Datum aktualizace: 29.5.2019
Stav: Finální
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Pracovní dohoda pracovní skupiny 02 na činnosti SFDI
Datum vložení: 9.1.2019
Datum aktualizace:
Stav: Oficiální
Autor: ČAS

Kontaktní formulář

 

Podmínky