kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace
BIM protokol: pravidla pro digitální spolupráci
Strategie zavedení BIM do organizace
Strategie zavedení BIM do organizace
BIM protokol: pravidla pro digitální spolupráci
Strategie zavedení BIM do organizace
BIM protokol: pravidla pro digitální spolupráci
Přijímáme přihlášky na kurz Základy metody BIM pro veřejnou správu
Radka Páleníková  |  13.9.2021  | Osvěta
Startuje vzdělávací akce určená pro pracovníky veřejné správy Základy metody BIM pro veřejnou správu. Jak se přihlásit?
Klíčem k úspěchu je sdílení informací
Jan Lodl  |  9.9.2021  | Osvěta
Již sedmé dvoudenní celostátní setkání BIM ve stavebnictví 2021 ukázalo, že Česko úspěšně postupuje na cestě ke Stavebnictví 4.0.
16. 11. 2021 - Základy Českého smluvního standardu včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021  | Osvěta
Na 16. listopadu 2021 byl vypsán druhý letošní termín kurzu zaměřeného na Český smluvní standard a BIM Protokol.
19. 10. 2021 - Základy Českého smluvního standardu včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021  | Osvěta
Na 19. října 2021 byl vypsán první letošní termín kurzu zaměřeného na Český smluvní standard a BIM Protokol.
30. 11. 2021 - Správa informací o stavbě, komunikace, digitální procesy ve společném datovém prostředí
26.9.2021  | Osvěta
Na 30. listopadu je vypsán druhý letošní termín kurzu zaměřeného zejména na společné datové prostředí (CDE).
18. 11. 2021 - Správa informací o stavbě, komunikace, digitální procesy ve společném datovém prostředí
26.9.2021  | Osvěta
První letošní termín kurzu zaměřeného zejména na společné datové prostředí (CDE)

BIM

BIM se stane globálním jazykem stavebnictví a přinese do dosud nedigitalizovaného oboru změny, které budou znamenat větší transparentnost, více efektivity a úspory pro všechny.
Věříme, že se tento portál stane pro každého, i pro vás, užitečnou platformou a nástrojem pro efektivní zavádění metody BIM do českého stavebnictví.

 

 

Přečtěte si O nás více

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky