kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Koncepce zavádění metody BIM v České republice

Nacházíte se v části portálu věnované znění vládou schválené Koncepce zavedení metody BIM v ČR. Cílem je nabídnout plné znění dokumentu ve znění, které bylo schváleno, ale s možností k jeho jednotlivým částem či kapitolám publikovat vaše komentáře, názory či náměty.

 

Věříme, že zde mohou členové pracovních skupin agentury nalézt velmi zajímavé podněty, které budou pozitivně přispívat k úspěšné realizaci Koncepce.

 

V neposlední řadě chceme vyjasňovat a jasně interpretovat jednotlivé formulace, použité v textu Koncepce. Ze zkušenosti víme, že právě různé interpretace určitých slov či formulací vedou k mnoha zbytečným nedorozuměním či chybným závěrům.

 

V další fázi bude tato agenda propojena na agendu pracovních skupin, aktualizovaný harmonogram (pololetně).

 

Předmluva
Tato Koncepce byla zpracována na základě usnesení vlády č. 958, o významu metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení, ze dne 2. listopadu 2016. Vláda v něm vyjádřila podporu zavádění metody BIM v ČR v souvislosti s jejím vlivem na růst ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR a uložila Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), za podpory ostatních ministerstev, zpracovat Koncepci zavádění metody BIM v České republice.

 

Na vlastním zpracování Koncepce se kromě MPO podílelo zejména Ministerstvo dopravy (MD), resp. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a dále experti Odborné rady pro BIM z.s. (CzBIM). Koncepce byla konzultována se širokou skupinou zainteresovaných stran zastoupených v Meziresortní expertní skupině pro BIM (MES BIM), která byla ustavena při MPO.

 

Motto
Zavedení metody BIM uspoří náklady na pořizování a rekonstrukce staveb a jejich provozování. Díky zavedení metody BIM do dosud nedigitalizovaného sektoru stavebnictví bude stát, jako dobrý hospodář, za stejné peníze schopen postavit a udržovat více staveb než dosud.

 

Závěr
Po skončení a vyhodnocení pilotních projektů proběhne aktualizace vzniklých dokumentů (standardů, metodik) včetně zapracování získaných poznatků. Předpokládá se, že bude následovat další etapa zavádění BIM, která ověří funkčnost postupů při použití metody BIM. Podstatné budou zkušenosti získané při použití metody BIM v provozní fázi staveb a jejich následné zohlednění v úvodních fázích životního cyklu staveb.

 

BIM je velké téma, protože se dotýká množství subjektů z oblasti stavebnictví i mimo něj. Z toho důvodu je pro jeho úspěšné zavedení zcela zásadní užší spolupráce všech profesí napříč stavebním sektorem. Předpokládá se, že zavádění BIM vyvolá v dotčených oblastech velkou odezvu. Je nutné si uvědomit, že BIM současně představuje obrovskou výzvu umožňující zásadní proměnu směřující k digitalizaci stavebnictví.

 

Digitalizace, resp. IT technologie, se vyvíjí tak rychle, že ve vztahu k navrhování, realizaci a provozování staveb pomocí metody BIM vzniknou další náročné cíle pro následné období, které bude nutno do budoucna mezioborově řešit.

Nacházíte se v části portálu věnované znění vládou schválené Koncepce zavedení metody BIM v ČR. Cílem je nabídnout plné znění dokumentu ve znění, které bylo schváleno, ale s možností k jeho jednotlivým částem či kapitolám publikovat vaše komentáře, názory či náměty.

 

Věříme, že zde mohou členové pracovních skupin agentury nalézt velmi zajímavé podněty, které budou pozitivně přispívat k úspěšné realizaci Koncepce.

 

V neposlední řadě chceme vyjasňovat a jasně interpretovat jednotlivé formulace, použité v textu Koncepce. Ze zkušenosti víme, že právě různé interpretace určitých slov či formulací vedou k mnoha zbytečným nedorozuměním či chybným závěrům.

 

V další fázi bude tato agenda propojena na agendu pracovních skupin, aktualizovaný harmonogram (pololetně).

 

Předmluva
Tato Koncepce byla zpracována na základě usnesení vlády č. 958, o významu metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení, ze dne 2. listopadu 2016. Vláda v něm vyjádřila podporu zavádění metody BIM v ČR v souvislosti s jejím vlivem na růst ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR a uložila Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), za podpory ostatních ministerstev, zpracovat Koncepci zavádění metody BIM v České republice.

 

Na vlastním zpracování Koncepce se kromě MPO podílelo zejména Ministerstvo dopravy (MD), resp. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a dále experti Odborné rady pro BIM z.s. (CzBIM). Koncepce byla konzultována se širokou skupinou zainteresovaných stran zastoupených v Meziresortní expertní skupině pro BIM (MES BIM), která byla ustavena při MPO.

 

Motto
Zavedení metody BIM uspoří náklady na pořizování a rekonstrukce staveb a jejich provozování. Díky zavedení metody BIM do dosud nedigitalizovaného sektoru stavebnictví bude stát, jako dobrý hospodář, za stejné peníze schopen postavit a udržovat více staveb než dosud.

 

Závěr
Po skončení a vyhodnocení pilotních projektů proběhne aktualizace vzniklých dokumentů (standardů, metodik) včetně zapracování získaných poznatků. Předpokládá se, že bude následovat další etapa zavádění BIM, která ověří funkčnost postupů při použití metody BIM. Podstatné budou zkušenosti získané při použití metody BIM v provozní fázi staveb a jejich následné zohlednění v úvodních fázích životního cyklu staveb.

 

BIM je velké téma, protože se dotýká množství subjektů z oblasti stavebnictví i mimo něj. Z toho důvodu je pro jeho úspěšné zavedení zcela zásadní užší spolupráce všech profesí napříč stavebním sektorem. Předpokládá se, že zavádění BIM vyvolá v dotčených oblastech velkou odezvu. Je nutné si uvědomit, že BIM současně představuje obrovskou výzvu umožňující zásadní proměnu směřující k digitalizaci stavebnictví.

 

Digitalizace, resp. IT technologie, se vyvíjí tak rychle, že ve vztahu k navrhování, realizaci a provozování staveb pomocí metody BIM vzniknou další náročné cíle pro následné období, které bude nutno do budoucna mezioborově řešit.

 

 

 

 

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky