kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Koncepce zavádění metody BIM v České republice

Metoda BIM: cesta k efektivnějšímu a transparentnějšímu stavebnictví

 

Metodu BIM zvolila velké množství vyspělých států jako nejspolehlivější cestu ke Stavebnictví 4.0. Od roku 2018 to platí také v Česku.

 

Stejně jako celou řadu dalších oborů, čeká i stavebnictví nevyhnutelně digitalizace. Cestou k digitálnímu stavebnictví je metoda BIM. Ta nestojí samostatně, ale je součástí širšího trendu digitalizace státních a veřejných agend shrnuté ve strategii Digitální:Česko (odkaz na web). BIM je a v ještě větší míře bude hybnou sílou mnohem širšího rozvoje celého stavebního sektoru.

 

Koncepce zavedení metody BIM

 

Usnesení vlády číslo 682/2017 pověřilo realizací Koncepce zavedení metody BIM ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ÚNMZ, a to prostřednictvím České agentury pro standardizaci (ČAS), konkrétně jejího odboru Koncepce BIM (odkaz na O nás). Ten má za úkol připravovat standardy, metodiky, návody a doporučení k vybraným opatřením Koncepce zavedení metody BIM. Ta byla zpracována na základě usnesení vlády č. 958, o významu metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení, ze dne 2. listopadu 2016. V něm vyjádřila podporu zavádění metody BIM v ČR v souvislosti s jejím vlivem na růst ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR. Na základě usnesení 682 by měli veřejní zadavatelé zadávat a řídit své nadlimitní stavební zakázky (tedy ty s cenou vyšší než 150 milionů korun) metodou BIM.

 

Na vlastním zpracování Koncepce se kromě Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) podílelo zejména Ministerstvo dopravy (MD), resp. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a dále experti Odborné rady pro BIM z.s. (CzBIM). V roce 2021 došlo k upevnění zakotvení BIM do procesu digitalizace veřejných agend. Došlo k totiž k transformaci původních pracovních skupin BIM pod Radu vlády pro informační společnost. Vznikl tak výkonný výbor pro Informační koncepci ČR Pracovní výbor pro zavádění metody BIM v ČR v čele s Ing. Petrem Serafínem, ředitelem Odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO.

Digitální stavební řízení je velkou příležitostí pro BIM

 

V roce 2021 vzala vláda ČR ve svém usnesení číslo 41/2021 na vědomí informaci o plnění Koncepce zavádění metody BIM do veřejné správy a schválila její Aktualizaci harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v České republice. Vláda ve svém usnesení konstatuje, že „že plánované činnosti ve sledovaném období probíhaly organizovaně a v jasně ustavené a stabilní struktuře.“

 

Agentura ČAS připravila za uplynulé období 23 dokumentů, které byly vloženy do recenzního procesu. Významná část z nich již byla vydána a jsou k dispozici zde na portále v sekci dokumentů či pilotních projektů. Dokumenty pokrývají široký rozsah oblastí potřebných pro úspěšnou digitalizaci managementu informací (BIM). Patří sem zejména oblasti zadávání veřejných zakázek, smluvního standardu, řízení změny, požadavků na informace, klasifikačního systému, společného datového prostředí, středoškolského i vysokoškolského vzdělávání, ale také představení principů a přínosů metody BIM neodborné veřejnosti.

 

Usnesení vlády a schválení aktualizace harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM umožní sladit postupné zavádění využívání informačního modelování staveb u stavebních zakázek financovaných z veřejných zdrojů a startu digitálního stavebního řízení, jak stanovil již platný zákon číslo 47/2020 Sb. Data z informačního modelu stavby je totiž možné využít jako jeden ze způsobů, jak velmi jednoduše připravit dokumentaci pro jednotlivé fáze stavebního řízení. Ostatně i aktuální pracovní verze připravovaného zákona o informačním modelu stavby, informačním a digitálním modelování (Zákon o BIM) předpokládá vytváření informačních modelů během jednotlivých fází životní cyklus stavby (milníků), které jsou na digitální stavební řízení navázány.

 

Metoda BIM: cesta k efektivnějšímu a transparentnějšímu stavebnictví

 

Metodu BIM zvolila velké množství vyspělých států jako nejspolehlivější cestu ke Stavebnictví 4.0. Od roku 2018 to platí také v Česku.

 

Stejně jako celou řadu dalších oborů, čeká i stavebnictví nevyhnutelně digitalizace. Cestou k digitálnímu stavebnictví je metoda BIM. Ta nestojí samostatně, ale je součástí širšího trendu digitalizace státních a veřejných agend shrnuté ve strategii Digitální:Česko (odkaz na web). BIM je a v ještě větší míře bude hybnou sílou mnohem širšího rozvoje celého stavebního sektoru.

 

Koncepce zavedení metody BIM

 

Usnesení vlády číslo 682/2017 pověřilo realizací Koncepce zavedení metody BIM ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ÚNMZ, a to prostřednictvím České agentury pro standardizaci (ČAS), konkrétně jejího odboru Koncepce BIM (odkaz na O nás). Ten má za úkol připravovat standardy, metodiky, návody a doporučení k vybraným opatřením Koncepce zavedení metody BIM. Ta byla zpracována na základě usnesení vlády č. 958, o významu metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení, ze dne 2. listopadu 2016. V něm vyjádřila podporu zavádění metody BIM v ČR v souvislosti s jejím vlivem na růst ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR. Na základě usnesení 682 by měli veřejní zadavatelé zadávat a řídit své nadlimitní stavební zakázky (tedy ty s cenou vyšší než 150 milionů korun) metodou BIM.

 

Na vlastním zpracování Koncepce se kromě Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) podílelo zejména Ministerstvo dopravy (MD), resp. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a dále experti Odborné rady pro BIM z.s. (CzBIM). V roce 2021 došlo k upevnění zakotvení BIM do procesu digitalizace veřejných agend. Došlo k totiž k transformaci původních pracovních skupin BIM pod Radu vlády pro informační společnost. Vznikl tak výkonný výbor pro Informační koncepci ČR Pracovní výbor pro zavádění metody BIM v ČR v čele s Ing. Petrem Serafínem, ředitelem Odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO.

Digitální stavební řízení je velkou příležitostí pro BIM

 

V roce 2021 vzala vláda ČR ve svém usnesení číslo 41/2021 na vědomí informaci o plnění Koncepce zavádění metody BIM do veřejné správy a schválila její Aktualizaci harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v České republice. Vláda ve svém usnesení konstatuje, že „že plánované činnosti ve sledovaném období probíhaly organizovaně a v jasně ustavené a stabilní struktuře.“

 

Agentura ČAS připravila za uplynulé období 23 dokumentů, které byly vloženy do recenzního procesu. Významná část z nich již byla vydána a jsou k dispozici zde na portále v sekci dokumentů či pilotních projektů. Dokumenty pokrývají široký rozsah oblastí potřebných pro úspěšnou digitalizaci managementu informací (BIM). Patří sem zejména oblasti zadávání veřejných zakázek, smluvního standardu, řízení změny, požadavků na informace, klasifikačního systému, společného datového prostředí, středoškolského i vysokoškolského vzdělávání, ale také představení principů a přínosů metody BIM neodborné veřejnosti.

 

Usnesení vlády a schválení aktualizace harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM umožní sladit postupné zavádění využívání informačního modelování staveb u stavebních zakázek financovaných z veřejných zdrojů a startu digitálního stavebního řízení, jak stanovil již platný zákon číslo 47/2020 Sb. Data z informačního modelu stavby je totiž možné využít jako jeden ze způsobů, jak velmi jednoduše připravit dokumentaci pro jednotlivé fáze stavebního řízení. Ostatně i aktuální pracovní verze připravovaného zákona o informačním modelu stavby, informačním a digitálním modelování (Zákon o BIM) předpokládá vytváření informačních modelů během jednotlivých fází životní cyklus stavby (milníků), které jsou na digitální stavební řízení navázány.

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky