Výuka BIM na středních školách

Výuka metody BIM se na českých školách se rozběhla

Metoda BIM se stala již pevnou součástí rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné školy.

Průzkum pořádaný odborem Koncepce BIM České agentury pro standardizaci (ČAS) ve spolupráci se skupinou EDU BIM na podzim roku 2020 ale ukázal, že velkou překážkou může být nedostatek odborníků. Stavební firmy pociťují již nyní velký nedostatek zaměstnanců s potřebnými znalostmi.  Téměř tři čtvrtiny respondentů uvedly, že považují kvalifikaci pracovníků na pozicích souvisejících s využíváním metody BIM ve stavebnictví za nedostatečnou. Většina z účastníků průzkumu by uvítala rozšíření odbornosti především v praktickém používání softwarových nástrojů, znalosti datového standardu a práce ve společném datovém prostředí. Podle více než třetiny z nich může potřebnou odbornost poskytnout také vysoká, či střední odborná škola.

Střední odborné školy začaly již v září 2022

Zařadit do výuky kapitoly věnované metodě BIM a práci s informačním modelem stavby ukládá středním školám se stavebním zaměřením aktualizace rámcových vzdělávacích programů (RVP) přijatá v září 2021. V rámci obsahových okruhů jednotlivých RVP pro obory vzdělání: Stavebnictví, Technická zařízení budov, Geodézie a katastr nemovitostí a ve zjednodušené podobě i oboru vzdělání Stavební materiály, proto vznikla speciální kapitola věnovaná právě metodě BIM. 

Vzhledem k tomu, že školy měly povinnost upravit vlastní školní vzdělávací programy (ve vazbě na aktualizace RVP) a zahájit podle nich vzdělávání nejpozději od 1. září 2022 počínaje prvním ročníkem, znamená to, že nejpozději v roce 2026 by měl mít každý maturant opouštějící střední školu stavebního zaměření alespoň základní znalosti práce s metodou BIM. 

Aktualizace se týká i oborů vzdělání kategorie M, poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obory se stavebním zaměřením patří do skupiny 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie.

  •          36-47-M/01 Stavebnictví
  •          36-45-M/01 Technická zařízení budov
  •          36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
  •          36-43-M/01 Stavební materiály
kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
crosschevron-up