BIM a zkratky

Zkratka Anglický termín Vysvětlení Článek v technické normě
AIM asset information model informační model aktiva je zdrojem informací pro fázi užívání, správy a údržby stavby 3.3.9
AIR asset information requirements požadavky na informace o aktivu jsou ty, které se specifikují v souvislosti s užíváním a provozem stavby 3.3.4
BIM building information modelling informační modelování staveb znamená používání sdílené reprezentace informací o stavbě; informace mohou mít různou podobu, mohou být ve formě modelů, dokumentů či jiných souborů; cílem je vytvořit spolehlivý základ pro rozhodování jednotlivých účastníků (aktérů) projektu 3.3.14
CDE common data environment společné datové prostředí je smluveným zdrojem platných informací; způsob ukládání i využívání informací je jednoznačně stanoven, zároveň se uchovává historie jednotlivých aktivit 3.3.15
EIR exchange information requirements požadavky na výměnu informací se týkají jednotlivých účastníků (aktérů) a souvisí s jejich úlohou v projektu (pověřením) 3.3.6
OIR organizational information requirements každá organizace má své cíle, požadavky organizace na informace sledují tyto cíle 3.3.3
PIR project information requirements požadavky na projektové informace jsou ty údaje, které je potřeba sledovat a uchovat při přípravě, fázi návrhu a zhotovení stavby 3.3.6
PIM project information model projektový informační model je zdrojem informací potřebných pro rozhodování ve fázi vlastního provádění (realizace) stavby 3.3.10
IFC industry foundation classes jedná se o otevřený dokumentovaný formát, ve kterém lze ukládat informace o stavbě, a to nejen grafické, ale také negrafické; vývoj formátu probíhá tak, aby byly jednoznačně stanoveny potřebné prvky staveb a jejich vlastnosti; základ způsobu zápisu je společný, jde o jeho obsahovou část ČSN EN ISO 16739
BEP BIM execution plan plán realizace BIM v sobě zahrnuje podstatné informace o projektu účastnících, použitých nástrojích,požadavcích na informace různého druhu a další informace; pro podmínky v České republice je návrh BEP součástí tzv. BIM protokolu, který je smluvní přílohou pro projekty realizované metodou BIM
kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
crosschevron-up