Digitální model stavby (DiMS)

Digitální model stavby (DiMS) v sobě propojuje grafické i negrafické informace a je zobrazením prostorového uspořádání a vybraných vlastností stavby a jejích prvků a konstrukcí v digitální podobě. Sebekomplexnější Informační model stavby (IMS) je méně srozumitelný bez základního zobrazení prostorového uspořádání a vlastností stavby v digitální podobě. A právě toto zobrazení je tvořeno Digitálním modelem stavby (DiMS). Základní DiMS vzniká v CAD/BIM systémech určených pro navrhování stavby. Jak se pak začne stavba rodit, digitální model se postupně rozšiřuje o informace vkládané postupně dalšími stavebními profesemi.

Digitální model stavby nejsou jen grafické informace. Kromě nich jsou totiž jeho součástí také informace negrafické, kterým říkáme vlastnosti a mají podobu hodnot v určeném formátu (číslo, datum, text apod.) Vlastnostmi mohou být například rozměry, plocha, objem, požární odolnost, nosnost, právě tak i informace o umístění, záruce, ceně a mnoho dalších. Kromě toho DiMS obsahuje i další negrafické informace pro abstraktní části stavby (např. místnosti, zóny, funkční systémy), které nemají vlastní samostatnou grafickou podobu, ale určitým způsobem sdružují prvky stavby do skupin.

Právě díky propojení grafických a negrafických informací o stavbě, včetně abstraktních částí, je DiMS ideálním prostředkem pro sdílení informací a spolupráci mezi jednotlivými stavebními profesemi. Kromě toho jej může ale velmi efektivně využít státní správa pro propojení informací o stavbě s dalšími agendami. Aby to mohlo fungovat, musí existovat standardizovaný způsob, jakým se budou potřebné informace do DiMS ukládat. V rámci společného datového prostředí (CDE) pak bude možné složit celkový digitální model z dílčích DiMS obsahujících jednotlivé části stavby (architektonicko-stavební část, rozvody elektřiny či třeba topení, ZTI, vzduchotechniku atp.).

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
crosschevron-up