Datový standard staveb (DSS)

Stavebnictví je průmyslová oblast, která zahrnuje nespočet profesí. Kvalita produktu tohoto odvětví, stavba, je vždy úzce spjata s tím, jak si jednotlivé profese rozumí. A proto je naprosto zásadní, aby existoval společný slovník, který umožní co nejtransparentnější komunikaci. V době digitalizace pak tento slovník musí mít digitální podobu pro bezpečné strojní zpracování.

Cílem Datového standardu staveb (DSS) je vytvořit takový slovník a umožnit jakékoliv profesi jednoduchou orientaci v tomto slovníku prostřednictvím úrovně informačních potřeb (UIP) ve vazbě na konkrétní kontext (typ stavby a systému aplikovaný klasifikačním systémem CCI). Tyto tři základní kameny DSS pak umožní definovat jak doporučené nastavení pro jednotlivé účastníky projektu, tak nastavení požadované státní správou.

Díky jednotnému datovému slovníku a možnosti definovat prostřednictvím IDS (otevřený formát pro strojové čtení požadavků na informace spravovaný organizací buildingSMART International), kdy, kde, pro koho a proč jsou data důležitá je možné definovat potřeby strojového zpracování pro jednotlivé dodavatele software a umožnit tak snazší práci již v prostředí návrhových software. Zároveň nám toto uspořádání umožňuje data ve finální podobě validovat jak z pohledu naplněnosti modelu, tak věcné správnosti (kontrola minimálních požadavků), což by mělo v budoucnu vést k rychlejší kontrole dat při digitálním stavebním řízení.

Protože má být DSS základem pro spolupráci všech aktérů celého životního cyklu staveb, nemůže vzniknout od zeleného stolu, ale musí být výsledkem širokého koncensu. Cestou k jeho nalezení je dedikovaná struktura pro tvorbu Datového standardu staveb (DSS), která byla vytvořena v rámci organizačního diagramu odboru Koncepce BIM. Jejím úkolem je také koordinace práce jednotlivých OTO týmů, do kterých jsou zapojeni i externí odborníci.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
crosschevron-up