Mezinárodní aktivity

Plány na zavedení metody BIM do praxe se rodí z mezinárodní spolupráce

Metoda BIM se stává hlavní globální cestou k digitalizaci stavebnictví. Zavádí ji proto do praxe veřejného sektoru velké množství států Evropy, Ameriky i Asie.

Při přípravě standardů a podpůrných materiálů se odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci snaží při své práci maximálně využívat zahraničních zkušeností a standardy kooperovat nejen v rámci Evropské unie, ale celosvětově. Sdílení zkušeností a informací umožňuje postupovat při zavádění metody BIM do praxe rychleji a efektivně. 

Nemusíme vynalézat kolo a získáváme šanci využít znalostí, ke kterým bychom se propracovávali jen velmi obtížně. Díky tomu nemusíme tak vymýšlet či zkoušet něco, co již za nás ověřil (úspěšně či neúspěšně) někdo jiný. Velmi dobré zkušenosti může z mezinárodní spolupráce například v oblasti klasifikačního systému brzy získat i Ředitelství silnic a dálnic, v oblasti infrastrukturních staveb, u nichž v rámci České republiky moc partnerů k diskusi nemá.

BIM EU Task Group
CCI Colaboration
Global BIM Network

EU BIM Task Group – v Evropě společně

Nadnárodní pracovní skupina EU BIM Task Group sdružuje zástupce veřejného sektoru ze zemí Evropské unie.

Většina zemí Evropské unie vsadila na metodu BIM jako na nejslibnější cestu k digitálnímu stavebnictví. Stejně jako v Česku, i v řadě dalších zemí EU, má k jejímu úspěšnému prosazení do praxe pomoci využití BIM při řízení veřejných stavebních zakázek. Proto podpořila Evropská komise vytvoření evropského skupiny, která má za cíl sladit pravidla pro využívání informačních modelů veřejnými zadavateli a zavádění metody BIM v členských státech.

EU BIM Task Group vznikla v roce 2016 jako nezávislá iniciativa národních zástupců veřejného sektoru podpořená evropskou komisí jako platforma pro společné sdílení zkušeností se zaváděním metody BIM, ale také pro hledání nejlepších postupů. Prvním výstupem proto bylo vytvoření příručky (Handbook), která obsahuje hlavní zásady, kterými by se měli veřejné orgány řídit při přípravě svých strategií pro zavádění BIM. Příručka se zabývá nejen pravidly pro zadávání veřejných stavebních zakázek metodou BIM, ale také technickými aspekty či vzděláváním. Jejím úkolem je také shrnout základní výhody digitalizace stavebnictví pro veřejný sektor. Příručka je k dispozici od roku 2017 v mnoha jazycích a mezi prvními byla i čeština.

Česko se prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu účastní činnosti EU BIM Task Gorup od počátku, zastoupení Česka bylo následně rozšířeno i o zástupce Agentury ČAS. Oceněním naší aktivity a přínosu pro organizaci bylo opakované zvolení českého zástupce členem řídícího výboru (Steering Commitee) EU BIM Task Group.

Construction Classification International Collaboration – vytvářejme společnou řeč

Spolutvůrci nového klasifikačního systému CCI založili mezinárodní organizaci Construction Classification International Collaboration (CCIC). Jejím úkolem je dále rozvíjet a propagovat tento klasifikační systém.

Za aktivního přičinění Agentury ČAS z pozice zakládajícího člena se v loňském roce podařilo založit mezinárodní organizaci Construction Classification International Collaboration (CCIC). Klasifikační systém CCI vznikl na základě spolupráce několika evropských zemí a je jakýmsi základním společným jazykem, který má zajistit, že všechny stavby, přes jejich dílčí části až po jednotlivé prvky v digitálním modelu stavby budou identifikovány stejně, bez ohledu na to, jaká stavební profese či v jakém nástroji s ním pracují.

Při přípravě standardů a metodik pro využívání metody BIM ve státní a veřejné správě se odbor Koncepce BIM ČAS snaží vždy vycházet z mezinárodních technických norem a ze zkušeností v zahraničí. Zapojením se do tvorby nového evropského klasifikačního systému proměnilo Česko z pasivního uživatele ve spolutvůrce klasifikačního systému. To dává jistotu, že jej bude možné co nejlépe přizpůsobit potřebám českých firem, ale i státních a veřejných organizací.  Můžeme tím průběžně naše požadavky projednávat s mezinárodními partnery, čímž si zajistíme kvalifikované názory utvrzující nás v našich potřebách anebo nám nabídne i jiná řešení, která nás mohou posunout i dále než jsme původně zamýšleli. To je obrovský benefit, který nám úspěšná neformální spolupráce odborníků z různých zemí poskytuje.

Naše zájmy jsou zastoupeny nejen dvěma experty v technické komisi organizace, ale jsou i zohledněny při řízení směrování organizace z pozice místopředsedy řídícího výboru CCIC- Tvůrci klasifikačního systému CCI se dohodli, že jej dají k dispozici k užívání bez jakýchkoli licenčních a autorských poplatků. CCI mohou tedy využívat jak orgány státní správy, tak soukromé firmy i dodavatelé všech software pro stavby, a to zcela zdarma.

Global BIM Network – zkušenosti zemí od Ameriky po Asii

Cílem nově vzniklé nadnárodní platformy Global BIM Network (GBN) je propojení veřejných institucí napříč celým světem zabývajících se zavedením metody BIM na národní nebo regionální úrovni.

Založení Global BIM Network je krokem dále v mezinárodní spolupráci. Iniciativa k založené této sítě vzešla z Velké Británie, Vietnamu, Francie a Estonska. Již od konce loňského roku se na práci přípravného výboru podílí také český zástupce, a finišují také jednání o zapojení USA, Peru a celé řady dalších zemí. Kromě jednotlivých zemí se do práce Global BIM Network (GBN) zapojí také přímo regionální organizace EU BIM Task Group a její sesterská latinskoamerická organizace BIM RED LATAM či sdružení BIM Afrika. Na činnosti platformy se rozhodly též podílet zástupci některých dalších subjektů jako je Světová banka či Inter-americká rozvojová banka.

Ustavující summit Global BIM Network se konal on-line 17. března 2021 a předcházela mu série webinářů. Ustavující setkání Global BIM Summit spolu s přípravnými workshopy se zúčastnilo téměř 1 400 lidí z 97 zemí, včetně pěti desítek z České republiky. Je opět oceněním renomé našich aktivit a přínosů k odborné diskusi při rozvoji metody BIM pozvání českého zástupce k aktivní účasti jak do panelu samotného summitu, tak jednoho z přípravných workshopů. Přibližně čtvrtina účastníků přitom zastupovala veřejný sektor.

Od začátku diskusí o vytvoření této globální platformy, i během všech setkání a workshopů, byla patrná potřeba sdílení informací o národních a regionálních zkušenostech a přístupech. Proto, jako jeden z prvních výsledků spolupráce, vznikla informační znalostní databáze. Ta se bude i nadále rozvíjet a měla by se stát jednoduchou cestou, jak získat jinak velmi složitě vyhledatelné informace. Díky moderním technologiím nám ani nemusí vadit, že jsou často v – nám naprosto nesrozumitelných – jazycích.

Přípravný výbor, na jehož činnosti se Česko také aktivně podílí, nyní pracuje na formulování jednotlivých témat, výzev a oblastí zájmu platformy.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
crosschevron-up