Allplan

   

ALLPLAN je globálním poskytovatelem řešení pro Building Information Modeling (BIM) pro AEC odvětví. Společnost ALLPLAN udává směr již více než 50 let v digitalizaci stavebnictví. Nabízíme inovativní nástroje orientované na požadavky uživatelů pro plánování a výstavbu staveb a inspirujeme své zákazníky v uskutečnění jejich vizí. ALLPLAN se sídlem v Mnichově je součástí Nemetschek Group a zaměstnává více než 400 spolupracovníků na celém světě. V České republice je firma Allplan zastoupena přímou dceřinou společností.

Stavební projekty často přesahují časový harmonogram i stanovený rozpočet, a to s nižší kvalitou, za čímž obvykle stojí neefektivní komunikace, plánování a spolupráce. Aby bylo možné tyto obtíže překonat, nabízí společnost Allplan architektům, stavebním inženýrům, projekčním týmům, dodavatelům a manažerům potřebné nástroje.

Allplan Architecture - BIM řešení pro architekty

Allplan Architecture je BIM nástrojem pro stavební design a jeho realizaci. Allplan Architecture poskytuje architektům absolutní kreativitu a kontrolu projektů. Nabízí vysoce výkonné nástroje pro rychlé vytváření modelů, vizualizací a dokumentace. Síla Allplan Architecture spočívá v jeho vysoké přesnosti napříč všemi oblastmi plánování, designu, realizace a v jeho spolehlivosti v oblasti výkazů výměr.

Software je přizpůsoben pro vytváření detailních návrhů, což poskytuje vysoce kvalitní informace. Široký výběr rozhraní umožňuje rozsáhlou výměnu dat. Certifikovaný formát IFC umožňuje hladkou spolupráci s projektovými partnery nezávisle na systému. Díky svému přímému napojení na cloudovou BIM platformu Allplan Bimplus, se stal Allplan Architecture komplexním BIM řešením. Klikněte zde pro více informací.

Allplan Engineering Building - špičkové BIM řešení pro stavební inženýry

Allplan Engineering Building je mocný BIM nástroj optimalizovaný pro pracovní procesy stavebních inženýrů a konstruktérů v pozemních stavbách. Díky svému přímému napojení na cloudovou BIM platformu Allplan Bimplus nabízí Allplan Engineering Building komplexní BIM řešení. Software dokáže zkrátit čas potřebný na projekt a stavbu při zachování nákladů.

Základem je digitální model, z kterého jsou generovány výkresy tvaru a výztuže s řezy, pohledy a vizualizacemi, stejně jako výkazy výměr a výkazy prutů a sítí. Tento model také slouží jako základ pro statický výpočet. Allplan Engineering Building zjednodušuje a zrychluje plánování, návrh a výstavbu, snižuje zdroje chyb a vede k lepšímu pochopení stavebních projektů všemi účastníky. Klikněte zde pro více informací.

https://www.allplan.com/cz/

https://www.allplan.com/cz/produkty/allplan-architecture/

https://www.allplan.com/cz/produkty/engineering-building/

https://www.allplan.com/cz/produkty/engineering-civil/

https://www.allplan.com/cz/produkty/bridge/

https://www.allplan.com/cz/produkty/allplan-bimplus/

Allplan Engineering Civil - kompletní BIM řešení pro inže­nýrské stavby

Allplan Engineering Civil je výkonné BIM řešení pro stavební inženýry a konstruktéry, kteří navrhují masivní inženýrské projekty infrastrukturální stavby. Betonové konstrukce s komplexní geometrií lze rychle a efektivně vymodelovat, vyztužit a vykreslit. Díky přímému připojení ke cloudové platformě Allplan Bimplus nabízí Allplan Engineering Civil komplexní BIM řešení.

Software je charakterizován vysokým výkonem, zejména v oblasti spolupráce v rámci týmu, a přispívá k vyšší efektivitě a produktivitě v každodenní práci. Přístup openBIM podporuje hladkou, mezioborovou spolupráci partnerů v rámci projektu. Projektanti mají k dispozici různá vylepšení, včetně pohledů a řezů, vyztužování a přizpůsobení pro konkrétní země. Je zde i několik nových funkcí v oblasti ocelových konstrukcí a strukturální analýzy pro navrhování mostů. Klikněte zde pro více informací.

 

 

 

Allplan Bridge - profesionální BIM řešení pro projektování mostů

 

Allplan Bridge je profesionální BIM řešení pro projektování mostů. Zahrnuje mezi jiným modelování, statickou analýzu, návrh nebo tvorbu výkresové dokumentace. Inženýři pracují s jediným řešením, které nabízí funkce od vytvoření parametrického modelu s velkou hloubkou detailu, včetně předpínacích kabelů, přes integraci časového průběhu výstavby až po statický výpočet a návrh betonářské výztuže.

Allplan Bridge používá pro strukturální analýzu a povrchové úpravy stejný model namísto dvou samostatných, výrazně zlepšuje spolupráci napříč jednotlivými disciplínami. Parametrický model a rozsáhlá automatizace pracovních kroků dokáží výrazně zkrátit čas potřebný na změny návrhu, které jsou jinak extrémně náročné na čas a náchylné na vznik chyb. Klikněte zde pro více informací.

OpenBIM platforma Allplan Bimplus - lepší správa informací a vynikající koordinace

Systém Allplan Bimplus je otevřená cloudová BIM platforma, která umožňuje spolupráci a vyšší efektivitu v celém životním cyklu projektu – od návrhu po realizaci, a dokonce i údržbu a provoz. Pomáhá řešit problémy s projektovým managementem, správou informací, řízením změn, koordinací a spoluprací, tak aby realizace BIM projektu byla úspěšná.

Díky Allplan Bimplus je možné snadno ukládat informace z různých zdrojů a v různých formátech, přistupovat k nim a spravovat je s použitím funkcí správy dokumentů. Předchozí verze dokumentů i modelů jsou pro snadnější přístup uloženy přímo v platformě a k informacím z Allplan Bimplus lze přistupovat z jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu.

Jen velmi málo projektů vzniká v rámci jediného týmu nebo jediné disciplíny pracující v izolaci. Koordinování těchto různých vstupů je zásadní pro zabránění chybám a zvýšeným nákladům. Allplan Bimplus používá pracovní tok pro schvalování sdílených modelů založený na mezinárodním standardu ISO19650, takže i týmy po celém světě mohou využívat stejný standard správy informací. Klikněte zde pro více informací.

 

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
crosschevron-up