kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Dokumenty

od pracovní skupiny 06

Informační modelování staveb a technická normalizace
Obecně o BIM v kontextu tvorby technických norem
Datum vložení: 7.2.2019
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Ing. Jan Kolomazník

projednán Vládou

Výroční zpráva o plnění Koncepce zavádění metody BIM v ČR projednána vládou
Dne 12.12. projednala vláda výroční zprávu předloženou ministryní MPO, která hodnotí průběh plnění koncepce BIM do 31.8. 2018.
Datum vložení: 20.12.2018
Datum aktualizace:
Stav: Oficiální
Autor: MPO

od MPO

Výroční zpráva o plnění Koncepce zavádění metody BIM v ČR projednána vládou
Dne 12.12. projednala vláda výroční zprávu předloženou ministryní MPO, která hodnotí průběh plnění koncepce BIM do 31.8. 2018.
Datum vložení: 20.12.2018
Datum aktualizace:
Stav: Oficiální
Autor: MPO
Koncepce zavádění metody BIM
Dokument v pdf verzi
Datum vložení: 11.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: MPO

od České agentury pro standardizaci

Dotazník po workshopu pro SPŠ
Dotazník s výsledky od zástupců SPŠ po uplynulém workshopu 4.12. 2018
Datum vložení: 21.1.2019
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: ČAS
Pracovní dohoda pracovní skupiny 02 na činnosti SFDI
Datum vložení: 9.1.2019
Datum aktualizace:
Stav: Oficiální
Autor: ČAS
Spolupráce s CzBIM – formální prohlášení o spolupráci
Prohlášení o spolupráci mezi MPO, ČAS a Odborná rada pro BIM
Datum vložení: 13.12.2018
Datum aktualizace:
Stav: Oficiální
Autor: ČAS
SFDI memorandum o spolupráci
Memorandum deklarující vzájemnou spolupráci mezi SFDI a ČAS.
Datum vložení: 17.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: ČAS
CAD memorandum
Memorandum deklarující vzájemnou komunikaci a podporu činností agentury ze strany významných distributorů CAD řešení podporující metodu BIM.
Datum vložení: 15.10.2018
Datum aktualizace: 13.12.2018
Stav: Finální
Autor: ČAS

od zadavatele PP

Předběžná tržní konzultace
Předběžná tržní konzultace projektu NKÚ proběhla v létě 2018, veškeré podklady na stránkách NKÚ, odkaz zde. Zpráva o průběhu bude součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení na generálního zhotovitele stavby.
Datum vložení: 25.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: NKÚ
NKÚ vizualizace východní pohled
Vizualizace projektu NKÚ, D.1.1.b.15 BUDOVA G
Datum vložení: 25.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: NKÚ
NKÚ vizualizace severní pohled
Vizualizace projektu NKÚ, D.1.1.b.30 BUDOVA H
Datum vložení: 25.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: NKÚ
NKÚ BEP DVZ
Datum vložení: 24.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: NKÚ
P 3 b obrázek Třinec
Datum vložení: 17.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Třinec
P 1 b obrázek Třinec
Datum vložení: 17.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Třinec
Interiér Třinec
Datum vložení: 17.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Třinec
Část zázemí Třinec
Datum vložení: 17.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Třinec
Tělocvična Třinec
Datum vložení: 17.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Třinec
Souhrnná technická zpráva Třinec
Datum vložení: 17.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Třinec
NKÚ dodavatelský organigram
Datum vložení: 12.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: NKÚ
NKÚ situační výkres
Datum vložení: 12.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: NKÚ
NKÚ MPO spolupráce
Datum vložení: 12.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Oficiální
Autor: NKÚ
Koordinační situační výkres Třinec
Datum vložení: 12.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Třinec
Zadávací dokumentace tělocvična Třinec
Datum vložení: 12.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Třinec

od pracovní skupiny 05

BIM a aktualizace rámcových vzdělávacích programů (RVP)
Je předpokladem, že bude vydána plánovaná aktualizace RVP s platností pravděpodobně od školního roku 2019/2020. Aktualizace se bude mimo jiné týkat i oborů vzdělání kategorie M, poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obory se stavebním zaměřením patří do skupiny 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie.
Datum vložení: 28.2.2019
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: PS05, ČAS

Kontaktní formulář

 

Podmínky