kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Dokumenty

od pracovní skupiny 06

Informační modelování staveb a technická normalizace
Obecně o BIM v kontextu tvorby technických norem
Datum vložení: 7.2.2019
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Ing. Jan Kolomazník

projednán Vládou

Výroční zpráva o plnění Koncepce zavádění metody BIM v ČR projednána vládou
Dne 12.12. projednala vláda výroční zprávu předloženou ministryní MPO, která hodnotí průběh plnění koncepce BIM do 31.8. 2018.
Datum vložení: 20.12.2018
Datum aktualizace:
Stav: Oficiální
Autor: MPO

Rešerše a srovnání klasifikačních systémů, ČAS

Rešerše a srovnání klasifikačních systémů - souhrnná zpráva
Toto je finální výstup pracovní skupiny 03, který prošel recenzním řízením Agentury ČAS.
Tento dokument obsahuje analýzu vybraných klasifikačních systémů pro účely datového standardu ČR.
Datum vložení: 17.4.2019
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Příloha 1: Průzkum
Toto je příloha 1 k finálnímu výstupu „Rešerše a srovnání klasifikačních systémů - souhrnná zpráva"
Datum vložení: 17.4.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Příloha 2: Vlastnosti
Toto je příloha 2 k finálnímu výstupu „Rešerše a srovnání klasifikačních systémů - souhrnná zpráva"
Datum vložení: 17.4.2019
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Příloha 5: Příklady zatřídění
Toto je příloha 5 k finálnímu výstupu „Rešerše a srovnání klasifikačních systémů - souhrnná zpráva"
Datum vložení: 17.4.2019
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Příloha 6: Karty vlastností a popisy KS
Toto je příloha 6 (zip dokument) k finálnímu výstupu „Rešerše a srovnání klasifikačních systémů - souhrnná zpráva"
Datum vložení: 17.4.2019
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Doporučení expertní skupiny ve věci následného postupu při výběru vhodného klasifikačního systému pro datový standard ČR
Doporučení expertní skupiny ve věci následného postupu při výběru vhodného
klasifikačního systému pro datový standard ČR
Datum vložení: 17.4.2019
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Česká agentura pro standardizaci

Analýza užití informačního modelování staveb, ČAS

Analýza užití informačního modelování staveb - excel soubor
Toto je finální výstup pracovní skupiny 03, který prošel recenzním řízením Agentury ČAS.
Tento excel soubor je podkladem k dokumentu Analýza užití informačního modelování staveb.
Datum vložení: 8.11.2018
Datum aktualizace: 2.5.2019
Stav: Finální
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Analýza užití informačního modelování staveb
Toto je finální výstup pracovní skupiny 03, který prošel recenzním řízením Agentury ČAS.
Datum vložení: 8.11.2018
Datum aktualizace: 2.5.2019
Stav: Finální
Autor: Česká agentura pro standardizaci

od MPO

Výroční zpráva o plnění Koncepce zavádění metody BIM v ČR projednána vládou
Dne 12.12. projednala vláda výroční zprávu předloženou ministryní MPO, která hodnotí průběh plnění koncepce BIM do 31.8. 2018.
Datum vložení: 20.12.2018
Datum aktualizace:
Stav: Oficiální
Autor: MPO
Koncepce zavádění metody BIM
Dokument v pdf verzi
Datum vložení: 11.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: MPO

od České agentury pro standardizaci

Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM.
Datum vložení: 17.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Oficiální
Autor: ČAS
Spolupráce s CzBIM – formální prohlášení o spolupráci
Prohlášení o spolupráci mezi MPO, ČAS a Odborná rada pro BIM
Datum vložení: 13.12.2018
Datum aktualizace:
Stav: Oficiální
Autor: ČAS
SFDI memorandum o spolupráci
Memorandum deklarující vzájemnou spolupráci mezi SFDI a ČAS.
Datum vložení: 17.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: ČAS
CAD memorandum
Memorandum deklarující vzájemnou komunikaci a podporu činností agentury ze strany významných distributorů CAD řešení podporující metodu BIM.
Datum vložení: 15.10.2018
Datum aktualizace: 3.5.2019
Stav: Finální
Autor: ČAS

od zadavatele PP

DMVS_Mapová schémata_PPP_BIM
Datum vložení: 30.5.2019
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Liberecký kraj
NKÚ - zkušenosti s použitím BIM jako kritéria VZ
Hodnotící zpráva Zkušenosti s použitím BIM jako kritéria VZ
Datum vložení: 27.5.2019
Datum aktualizace: 27.5.2019
Stav: Finální
Autor: NKÚ
NKÚ Sborník příspěvků z workshopu k zavádění metod BIM a D&B ve veřejných zakázkách
Sborník příspěvků z workshopu k zavádění metod BIM a D&B ve veřejných zakázkách konaného 28. listopadu 2018 ve Školicím středisku NKÚ Přestavlky u Slap
Datum vložení: 27.5.2019
Datum aktualizace: 27.5.2019
Stav: Finální
Autor: NKÚ
Předběžná tržní konzultace
Předběžná tržní konzultace projektu NKÚ proběhla v létě 2018, veškeré podklady na stránkách NKÚ, odkaz zde. Zpráva o průběhu bude součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení na generálního zhotovitele stavby.
Datum vložení: 25.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: NKÚ
NKÚ vizualizace východní pohled
Vizualizace projektu NKÚ, D.1.1.b.15 BUDOVA G
Datum vložení: 25.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: NKÚ
NKÚ vizualizace severní pohled
Vizualizace projektu NKÚ, D.1.1.b.30 BUDOVA H
Datum vložení: 25.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: NKÚ
NKÚ BEP DVZ
Datum vložení: 24.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: NKÚ
P 3 b obrázek Třinec
Datum vložení: 17.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Třinec
P 1 b obrázek Třinec
Datum vložení: 17.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Třinec
Interiér Třinec
Datum vložení: 17.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Třinec
Část zázemí Třinec
Datum vložení: 17.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Třinec
Tělocvična Třinec
Datum vložení: 17.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Třinec
Souhrnná technická zpráva Třinec
Datum vložení: 17.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Třinec
NKÚ dodavatelský organigram
Datum vložení: 12.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: NKÚ
NKÚ situační výkres
Datum vložení: 12.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: NKÚ
NKÚ MPO spolupráce
Datum vložení: 12.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Oficiální
Autor: NKÚ
Koordinační situační výkres Třinec
Datum vložení: 12.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Třinec
Zadávací dokumentace tělocvična Třinec
Datum vložení: 12.10.2018
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: Třinec

Česká agentura pro standardizaci

odbor Koncepce BIM

Metodika pro SPŠ stavební - základní pohled
Pracovní skupina 05 vytvořila výstup s názvem Metodika pro SPŠ stavební. Tento výstup prošel interním i externím kolem recenzí a zde se můžete podívat na finální podobu výstupu.
Datum vložení: 7.11.2019
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor:
Analýza platných právních předpisů upravujících obsah a rozsah dokumentace a požadavků na stavby
Analýza platných právních předpisů upravujících obsah a rozsah dokumentace a požadavků na stavby. Tento dokument je k dispozici k recenzi v online v recenzním systému agenury ČAS, do 21.10. 2019. Neváhejte a zúčastněte se recenze. Více informací zde na portálu v tomto článku: https://www.koncepcebim.cz/496-zakladame-ps08-legislativa-pro-dokumentaci-staveb
Datum vložení: 1.10.2019
Datum aktualizace:
Stav: Aktuální
Autor: ve spolupráci s ČKAIT
Doporučení k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek
Tento výstup, který připravila pracovní skupina 02, se zabývá zadáváním veřejných zakázek s vazbou na Building Information Modelling (BIM) s důrazem na kvalitativní hodnocení.
Datum vložení: 8.11.2019
Datum aktualizace: 8.11.2019
Stav: Finální
Autor:
BIM protokol
Toto je aktuální výstup pracovní skupiny 02, který již prošel interní i externí recenzí. BIM protokol je důležitým smluvním mechanismem pro práci s informačním modelem a jako takový je poměrně novým nástrojem v českém stavebnictví. Vycházíme v tomto návrhu z mezinárodní praxe a reálných projektů, na kterých pracujeme.
Datum vložení: 1.7.2019
Datum aktualizace: 1.7.2019
Stav: Aktuální
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Zadávání veřejných zakázek, smlouvy a projektové řízení
Pracovní skupina 02 připravila základní mapu svých výstupů, která bude sloužit pro orientaci v konceptu smluvního standardu a efektivnější práci s jednotlivými navazujícími metodikami z oblasti projektového řízení a veřejných zakázek.
Datum vložení: 27.6.2019
Datum aktualizace: 1.7.2019
Stav: Rozpracovaný
Autor:
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky
Pracovníci odboru ve spolupráci s Mgr. Davidem Dvořákem, expertem na zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), připravili komplexní stanovisko pro využívání formátu IFC pro využití pro veřejné zakázky v České republice. Materiál byl agenturou ČAS připraven jako podklad pro Ministerstvo pro místní rozvoj, které je gestorem ZZVZ.
Datum vložení: 17.4.2019
Datum aktualizace:
Stav: Oficiální
Autor:
Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení v BIM
Toto je finální výstup pracovní skupiny 02, který prošel recenzním řízením Agentury ČAS.

Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení v BIM (dále též jen „doporučení k projektovému řízení“) představuje základní dokument v oblasti projektového řízení mající dopad do celé řady dalších procesů v rámci výstavbového projektu. Úzce souvisí se smluvními standardy a dalšími metodikami, které bude nezbytné vytvořit, jako jsou například metodiky k řízení času, změn a nákladů.

Současný stav je takový, že projektové řízení bývá u veřejných zadavatelů mnohdy neefektivní a chybí jakýkoli důraz na řádné projektové řízení od samého počátku výstavbového projektu. Cílem doporučení k projektovému řízení tak je definovat procesy projektového řízení a nastavit povinnosti, odpovědnostní vztahy a metody spolupráce mezi jednotlivými účastníky výstavbového projektu.

Doporučení k projektovému řízení řeší v obecné rovině vztah smlouvy a projektového řízení, řešení a řízení rizik, včetně důrazu na promyšlenou práci s nimi, řízení změn, času a nákladů a spolupráci zaměřenou na zejména úspěšné dokončení výstavbového projektu. Vyzdvihována je role projektového manažera jako osoby, která je stěžejním pilířem výstavbového projektu, a jeho týmu.

Účelem doporučení k projektovému řízení je vytvořit základ, ze kterého bude možné vycházet při přípravě dalších metodik a standardů. Zároveň však směřuje k určení základního rámce pro zadavatele, aby správně a efektivě řídili nejen dílčí procesy v rámci výstavbového projektu, ale i výstavbový projekt jako celek.
Datum vložení: 15.2.2019
Datum aktualizace: 29.5.2019
Stav: Finální
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Pracovní dohoda pracovní skupiny 02 na činnosti SFDI
Datum vložení: 9.1.2019
Datum aktualizace:
Stav: Oficiální
Autor: ČAS

Vzdělávání pro střední školy se stavebním zaměřením

BIM a aktualizace rámcových vzdělávacích programů (RVP)
Je předpokladem, že bude vydána plánovaná aktualizace RVP s platností pravděpodobně od školního roku 2019/2020. Aktualizace se bude mimo jiné týkat i oborů vzdělání kategorie M, poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obory se stavebním zaměřením patří do skupiny 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie.
Datum vložení: 28.2.2019
Datum aktualizace:
Stav: Finální
Autor: PS05, ČAS

Kontaktní formulář

 

Podmínky