kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Dokumenty

Datový standard staveb

DSS online
On-line prohlížečka umožňuje filtrovat jednotlivé datové šablony z pohledu aktéra, fáze životního cyklu nebo účelu užití. Také dovoluje zvolit si různé pohledy, jak jsou datové šablony zorganizovány – a to od filtrování jednotlivých částí podle „zvyklostí“, přes pohled s využitím klasifikačního systému CCI, až po zobrazení podle tříd IFC.
Datum aktualizace: 15.11.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Datový standard staveb
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Online prohlížečka datového standardu staveb - stručný uživatelský průvodce
Datum aktualizace: 15.11.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Datový standard staveb
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Karty účelů užití DSS
Aktuální seznam účelů užití, které jsou zpracovány nebo rozpracovány v rámci přípravy Datového standardu staveb (DSS). Účel užití je součástí konceptu LOIN (úroveň potřebných informací). Je tedy jedním ze vstupů, pomocí kterého se specifikují požadavky na informace modelů staveb (informačního i digitálního). Seznam bude průběžně aktualizován podle dalšího postupu zpracování DSS.
Datum aktualizace: 15.2.2022
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Datový standard staveb
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Principy tvorby DiMS podle Datového standardu staveb (DSS) pro pozemní stavby – pro pilotní projekty (Požadované minimum pro DUR - pro novostavby)
Příloha I.A/ Specifické požadavky na informace
Datum aktualizace: 21.9.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Principy tvorby DiMS podle Datového standardu staveb (DSS) pro pozemní stavby – pro pilotní projekty (Požadované minimum pro DSP – pro novostavby)
Příloha I. A/Specifické požadavky na informace. Aktualizace dokumentu vyplývající ze změn vydaného DSS DPS část statika a ARS, aktualizace únor 2022
Datum aktualizace: 28.2.2022
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Výpis změn v dokumentu Principy tvorby DiMS podle Datového standardu staveb (DSS) pro pozemní stavby – pro pilotní projekty (Požadované minimum pro DSP – pro novostavby)
Výpis změn v dokumentu „Principy tvorby DiMS podle Datového standardu staveb (DSS) pro pozemní stavby – pro pilotní projekty (Požadované minimum pro DSP – pro novostavby)"
Datum aktualizace: 3.3.2022
Autor: Kateřina Schön, Lucie Martínková, Štěpánka Michálková
Druh: Datový standard staveb
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Popis změn v dokumentu Principy tvorby DiMS podle Datového standardu staveb (DSS) pro pozemní stavby – pro pilotní projekty (Požadované minimum pro DSP – pro novostavby)
Popis změn v dokumentu „Principy tvorby DiMS podle Datového standardu staveb (DSS) pro pozemní stavby – pro pilotní projekty (Požadované minimum pro DSP – pro novostavby)“
Datum aktualizace: 3.3.2022
Autor: Kateřina Schön, Lucie Martínková, Štěpánka Michálková
Druh: Datový standard staveb
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Principy tvorby DiMS podle Datového standardu staveb (DSS) pro pozemní stavby - pro pilotní projekty - část architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční
Příloha I. A/Specifické požadavky na informace
Datum aktualizace: 3.3.2022
Autor: Kateřina Schön, Lucie Martínková, Štěpánka Michálková
Druh: Datový standard staveb
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Informační model stavby a stávající dokumentace staveb
Předložený text a schémata slouží pro vysvětlení souvislostí a vztahů mezi stávající dokumentací staveb a stavebních objektů včetně zařazení informačního modelu stavby do současného prostředí. Schémata popisují pouze návaznosti z pohledu dat, nikoliv procesů.
Datum aktualizace: 2.7.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Analýza užití informačního modelování staveb
Toto je finální výstup pracovní skupiny 03, který prošel recenzním řízením Agentury ČAS.
Datum aktualizace: 2.5.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Analýza
Verze:
Označení: ČAS-P03-V09a-E3-R01-001
Stáhnout/otevřít
Analýza užití informačního modelování staveb - excel soubor
Toto je finální výstup pracovní skupiny 03, který prošel recenzním řízením Agentury ČAS.
Tento excel soubor je podkladem k dokumentu Analýza užití informačního modelování staveb.
Datum aktualizace: 2.5.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Analýza
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Obálka budovy v IFC formátu
Příklad obálky budovy (bytového domu) osazené na pozemek stavby. Obálkou je myšlen maximální limitní rozsah stavby půdorysný i výškový, obestavěný prostor, hrubé podlažní plochy (návrhové parametry).
Datum aktualizace: 30.9.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Datový standard staveb
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Stanovisko k využití formátu IFC v návaznosti na opatření č. 7 UV č. 682
Pracovníci odboru ve spolupráci s Mgr. Davidem Dvořákem, expertem na zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), připravili komplexní stanovisko pro využívání formátu IFC pro využití pro veřejné zakázky v České republice. Materiál byl agenturou ČAS připraven jako podklad pro Ministerstvo pro místní rozvoj, které je gestorem ZZVZ.
Datum aktualizace: 17.4.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Stanovisko
Verze:
Označení: ČAS-P06-V07a-E3-R01_003
Stáhnout/otevřít
Memorandum o spolupráci při přípravě Datového standardu staveb
Memorandum o spolupráci při přípravě DSS uzavřely MPO a ČAS se třemi klíčovými profesními organizacemi.
Datum aktualizace: 12.8.2021
Autor: MPO, ČKA, ČAS, ČKAIT, SPS
Druh: Memorandum
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Memorandum o spolupráci při přípravě datového standardu staveb pro účely užití v oblasti facility managementu a návrhu pravidel pro pasportizaci dokončených staveb v majetku veřejné správy
Memorandum o spolupráci při přípravě Datového standardu staveb uzavřené mezi Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) a asociací IFMA CZ.
Datum aktualizace: 29.11.2021
Autor: Agentura ČAS, IFMA CZ
Druh: Memorandum
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Memorandum o spolupráci s organizacemi ČKAIT a ČKA
Společně k digitálnímu stavebnímu řízení a Stavebnictví 4.0. MPO a ČAS uzavřely memorandum o spolupráci se dvěma klíčovými profesními organizacemi.
Datum aktualizace: 24.8.2020
Autor: ČAS, MPO, ČKAIT, ČKA
Druh: Memorandum
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít

Kontaktní formulář

 

Podmínky